Select Page

Burse de merit și sociale

Asistenţa financiară a studenţilor

Nr. crt.

Categoria de bursă

Cuantumul
(în lei)

Burse la studii de licenţă

1.

Bursa de performanţă academică I

1400

2.

Bursa de performanţă academică II

1200

3.

Bursa de performanţă academică III

1100

4.

Bursa de performanţă academică IV

1000

5.

Bursa socială

900

6.

Bursa de Campus

900

Burse la studii de master

1.

Bursa de performanţă academică

1000

2.

Bursa socială

900

Alte categorii de burse

1.

Bursa specială pentru activităţi culturale

900

2.

Bursa specială pentru activităţi sportive

900

Prezentele criterii de acordare a burselor au fost elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Despre bursele sociale