Select Page

Programul EURO 200

EURO 200

Programul EURO pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare se derulează şi în anul 2022.

Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar, conform Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:

Pentru desktop:

 • procesor Dual Core sau echivalent;
 • FSB minimum 800 MHz;
 • frecvenţă procesor minimum 2.300 MHz;
 • HDD minimum 250 GB;
 • RAM tip DDR3 minimum 4 GB;
 • unitate DVD;
 • monitor LCD minimum 17″;
 • tastatură, mouse optic.

Pentru laptop:

 • procesor minimum Dual Core sau echivalent;
 • frecvenţă procesor minimum 2.000 MHz;
 • RAM tip DDR3 minimum 4 GB;
 • HDD minimum 250 GB;
 • diagonală minimum 15″;
 • rezoluţie minimum 1.366 x 768; DVD.

Pentru netbook sau echivalent:

 • procesor Intel Atom sau echivalent;
 • tip procesor minimum N450 sau echivalent;
 • HDD SATA minimum 250 GB;
 • RAM DDR3 minimum 1 GB;
 • diagonală minimum 10″.

Condiţii necesare

 • studenţi cu vârsta de până în 26 de ani
 • venit brut/membru de familie = maximum 250 RON
 • ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii

Termen limită şi modalitate de trimitere a dosarului

Dosarul de solicitare va fi depus până la data de 18 mai 2022, alegând una din următoarele modalităţi:

 • Prin servicii de curierat, la adresa:
  Universitatea de Știinţele Vieții “Ion Ionescu de la Brad”
  Serviciul social – în atenţia doamnei Irina TODI
  Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, cod 700490, Iaşi
 • Prin poşta electronică, la adresele de e-mail: prorectorat@uaiasi.ro  sau todi.irina@uaiasi.ro 

Pentru informaţii suplimentare puteţi suna la numarul de telefon 0232 407.419 (Serviciul Social).

Documente necesare

 • copie act identitate al studentului;
 • copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
 • adeverinţa de la instituţiile de invăţământ/unităţile la care învaţă fraţii / surorile (din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti fraţi/surori);
 • acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
 • declaraţiile pe proprie răspundere privind veniturile familiei. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii si burselor sociale, precum si a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi si obligatii. (vezi dosar burse sociale)
 • documentele vor fi însoţite şi de originale, pentru conformitate
 • declaraţie pe proprie răspundere că venitul se incadrează in plafonul prevăzut şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator;
 • cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal nou.

Mențiune: Documentele vor fi însoțite și de originale, pentru conformitate.

Calendarul studentului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare în anul 2022