Select Page

Editura “Ion Ionescu de la Brad”

Coordonate de contact

Director: Dr. ing. Isabela Maria SIMION
Consilier editorial: Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, 700490, Iaşi
Telefon: 0232 407.471   Fax: 0232 260.650
E-mail: editura@iuls.ro

Documente importante

Colectivul de referenţi

Nr. crt. Nume Prenume Titlu ştiinţific/didactic
1. Friedt Wolfgang Prof. univ.
2. Jităreanu Gerard Prof. univ.
3. Cotea Valeriu V. Prof. univ.
4. Vîntu Vasile Prof. univ.
5. Cotea Corneliu Prof. univ.
6. Munteanu Neculai Prof. univ.
7. Văcaru-Opriş Ioan Prof. univ.

Competenţe

Editura asigură tipărirea şi difuzarea de cursuri universitare, manuale, tratate, cărţi ştiinţifice, îndrumatoare, dictionare, broşuri, reviste ştiintifice din aria de competenţe ale Universităţii de Stiinţele Vieţii din Iaşi.

Domenii de editare

 • Agricultură
 • Horticultură
 • Ingineria resurselor animale şi alimentare
 • Medicină veterinară

Relevanţa instituţiei

Editura “Ion Ionescu de la Brad”, cu sediul in Iasi, aleea M. Sadoveanu nr. 3, fiinteaza, din anul 1998, in cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara” Iasi, conform aprobarii Ministerului Culturii nr. 4509/25.11.1997, fiind fara personalitate juridica si cu o durata de activitata nelimitata.

Universitatea de Ştiintele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi este o institutie de învăţământ superior de stat, cu caracter deschis, autonomă, cu personalitate juridică, consolidată în cei peste 95 de ani de existenţă ca o entitate europeană existenţă ca o entitate europeană a sistemului de învăţământ românesc, în continuă dezvoltare şi modernizare, care funcţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei Romaniei, ale legislaţiei din domeniul învăţământului.

Începuturile învăţământului agricol ieşean se regăsesc în prima jumatate a secolului al XIX-lea, când, între anii 1842 si 1848, cel dintâi mare agronom român, Ion Ionescu de la Brad, prezintă la Academia Mihaileană din Iaşi primele cursuri de agricultură. În urma demersurilor insistente ale unui grup de profesori entuziaşti, la 2 mai 1905 Senatul Universitatii din Iaşi votează în unanimitate, iar mai târziu Ministerul Cultelor si Instrucţiunii Publice aprobă, înfiinţarea la Facultatea de Ştiinte a catedrelor de Chimie Agricolă şi Chimie Tehnologică.

Anul de naştere a învăţământului universitar agricol ieşean este considerat a fi 1912, când, prin Legea Învăţământului Superior, publicată în M.O./27 martie, se stabileşte înfiinţarea Secţiei de Ştiinţe Agricole la Facultatea de Ştiinte a Universităţii din Iaşi la care predau profesori eminenţi, precum: Haralamb Vasilui, Agricola Cardas, Ioan Burcea, Autonom Georgescu, Alexandru O, Ion Constantineanu.

În 1933, prin Legea publicată în M.O. nr. 82/9 aprilie, Secţia de Ştiinte Agricole de pe lângă Universitatea din Iaşi se transformă in Facultate de Ştiinte Agricole, cu sediul la Chişinău. În anul 1940, în condiţiile noii conjuncturi politice, prin Decretul-lege 3463/15 octombrie 1940, Facultatea de Ştiinte Agricole de la Chişinău este desfiinţată, personalul didactic şi parte din bunurile materiale se transferă la Iaşi unde, în 1941, conform Legii 922/17 octombrie, se reînfiintează Facultatea de Agronomie.

În anul 1948, prin Decretul din 3 august si Decizia Ministerului Învăţământului 26237/24 octombrie, la Iaşi se înfiinţează Institutul Agronomic, cu Facultatea de Agrotehnică (ulterior Agricultură), la care se adauga, in anul 1951, Facultatea de Horticultură si Facultatea de Zootehnie, iar in anul 1961, Facultatea de Medicină Veterinară. După numeroase, dar vremelnice schimbări de organizare academică şi denumire, cele mai importante petrecute in anul 1990, vechiul Institut Agronomic functionează, în prezent, sub denumirea de Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi (USV Iaşi) şi include Facultăţile de Agricultură, Horticultură, Medicină Veterinară şi Ingineria Resurselor Animale şi Animaliere.

USV Iaşi a cunoscut in ultimii 10 ani o dinamica progresivă, prin dezvoltarea de noi specializări in cadrul facultătilor existente

  • Facultatea de Agricultură (cu specializările: Agricultura, Montanologie, Inginerie economica in agricultura, Tehnologia prelucrarii produselor agricole, Biologie);
  • Facultatea de Horticultură (cu specializările: Horticultură, Peisagistică, Ingineria Mediului, Biotehnologii agricole);
  • Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Animaliere (cu specializările: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentatia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare);
  • Facultatea de Medicină Veterinară (cu specializarea Medicină veterinară).

Componenta predominantă în cadrul USV Iaşi o reprezintă invăţămantul şi cercetarea universitară, in domeniile: agricultură, inginerie economică, inginerie alimentară, biologie, horticultură, zootehnie şi medicină veterinară.

Universitatea de Ştiintele Vieţii din Iaşi este membru:

  • AUF (Agence Universitaire de la Francophonie);
  • EUA(European UniversityAssociation);
  • membru fondator al IAESTE Romania (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience).

 Sistemul de difuzare se desfasoara in retea proprie. 

Cărţi editate

Nr. crt. Titlul cărţii Autorii ISBN
1 Parazitologie Ivănescu Larisa, Liviu Miron         978-973-147-516-5
2 Îndrumător de lucrări practice – plante medicinale, aromatice, condimentare și tinctoriale Constantin Lungoci, Ioan Puiu, Teodor Robu         978-973-147-517-2
3 Energii regenerabile Radu Roşca         978-973-147-518-9
4 The influence and evaluation of the energy balance changes on the reproductive function in dairy cows Mălăncuș Răzvan Nicolae 978-973-147-519-6
5 Toxicologie clinică veterinară Sorin Ioan Beșchea Chiriac, Gheorghe Solcan 978-973-147-520-2
6 Articole publicate despre Ion Ionescu de la Brad Ion MAZAREANU 978-973-147-521-9
7 Îndrumar de seminar: Pedagogie I și II Alina Sîrghea 978-973-147-522-6
8 Le français pour les métiers du paysage     Elena PETREA 978-973-147-523-3
9

Boli autoimune la animale

Mecanisme imunopatogenetice, forme clinice, diagnostic și alternative terapeutice   

Cristina – Elena Horhogea         978-973-147-524-0
10 Mutageneza radioindusă la lupinul alb Dănuț Petru Simioniuc 978-973-147-525-7
11 Tehnologii horticole – floricultură Elena Liliana Chelariu 978-973-147-526-4
12 Ierburi ornamentale cultivate în România Elena Liliana Chelariu 978-973-147-527-1
13

Abatorizarea păsărilor

Analiză sistematică și experimentală

Marius Mihai Ciobanu

Paul Corneliu Boișteanu

978-973-147-528-8
14 Agricultură de precizie (Îndrumar de lucrări practice) Constantin Liviu Butnaru 978-973-147-529-5
15 Veterinary public health
Handbook on animal-to-human diseases
Luanda Oşlobanu, Mara Știrbu         978-973-147-530-1
16 Analiza senzorială a produselor alimentare

Marius Mihai Ciobanu

Mihai Cătălin Ciobotaru

978-973-147-531-8
17 Reproduction, reproductive disorders and clinical lectures by species
Vol I
Ștefan Gregore Ciornei

978-973-147-532-5-general

978-973-147-533-2

18 Producerea materialului săditor viticol Mihai Mustea, Lulu Cătălin Alexandru 978-973-147-534-9
19 Mașini, utilaje și echipamente digitale pentru agricultura de precizie 4.0 Vlad Nicolae Arsenoaia         978-973-147-535-6
20 Control financiar
Repere conceptuale și aplicații
Flavian CLIPA 978-973-147-536-3
21 Infectious Diseases and Preventive Medicine
Manual for Veterinary Students
Adriana Elena Aniță 978-973-147-537-0
22 Incidenţa şi diagnosticul infecţiilor cu papillomavirus la bovine Florentina DARABAN 978-973-147-538-7

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Student book of veterinary histology

Ivona Popovici

978-973-147-476-2

2.

Biologie celulară şi moleculară

Silvica Pădureanu

978-973-147-477-9

3.

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni – Neamţ /
Agricultural Research – Development Station (.A.R.D.S.) Secuieni – Neamţ

Lorena-Diana Popa, Alexandra-Andreea Buburuz, Maria-Diana Bărcan, Andreea-Sabina Pintilie, Simona-Florina Isticioaia, Andreea Enea, Doru Stanciu, Paula-Lucelia Pintilie, Roxana-Georgiana Amarghioalei, Alexandra Leonte, Oana Mîrzan, Margareta Naie

978-973-147-478-6

4.

Approaches to management and care of the neonatal ruminant

Alina Anton

978-973-147-479-3

5.

Influenţa schimbărilor climatice asupra vectorilor şi bolilor vectoriale

Larisa Ivănescu, Liviu Miron, Gabriela Martinescu, Lavinia Andronic, Cécile Nabet, Luciana Crivei, Ilie Bodale, Smaranda Grigore-Hristodorescu

978-973-147-480-9

6.

Microbiologie alimentară – manual practic

Andra-Cristina Bostănaru-Iliescu,
Mihai Mareş

978-973-147-483-0

7.

Îndrumător practic de microbiologie generală

Gafencu Andrei-Mihai, Ulea Eugen

978-973-147-484-7

8.

Electrotehnică: Îndrumar de laborator

Mihai-Marius Băetu

978-973-147-485-4

9.

Legumicultură generală. Manual pentru lucrări practice – Volumul I

Alexandru Cojocaru, Teodor Stan

978-973-147-487-8

10.

Protecţia culturilor de rapiţă de toamnă împotriva bolilor şi dăunătorilor

Elena Trotuş, Paula-Lucelia Pintilie, Roxana-Georgiana Amarghioalei

978-973-147-488-5

11.

Analiza principalilor parametrii biochimici din lichidele biologice ale organismului animal

Andreea Paula Cozma,
Lucia Carmen Trincă

978-973-147-489-2

12.

Prin labirintul integrităţii academice: o abordare sistemică şi proactivă

Mihai Stanciu

978-973-147-490-8

13.

Maşini de recoltat cereale şi plante tehnice

Vlad Nicolae Arsenoaia

978-973-147-491-5

14.

Tehnologia producţiilor de origine animală

Alexandru Usturoi

978-973-147-492-2

15.

Prelegeri clinice suine, păsări şi leporide. Îndrumător de lucrări practice

Mihaela-Anca Dascălu, Irina-Oana Tanase

978-973-147-493-9

16.

Grădina de legume pe strat înălţat. Cercetări peisagistice aplicate

Ana-Maria-Roxana Istrate; Vasile Stoleru

978-973-147-494-6

17.

Neurologie Veterinară

Musteaţă Mihai

978-973-147-495-3

18.

Small animal neurology

Musteaţă Mihai

978-973-147-496-0

19.

Veterinary Histology

Ivona Popovici, Carmen Solcan

978-973-147-497-7

20.

Animal Reproduction and Veterinary Obstetrics

Petru Roşca, Mihai Cenariu

978-973-147-498-4

21.

English for horticultural studies. Coursebook

Roxana Mihalache

978-973-147-499-1

22.

Influenţa schimbărilor climatice asupra vectorilor şi bolilor vectoriale

Larisa Ivănescu, Liviu Miron, Gabriela Martinescu, Lavinia Andronic, Cécile Nabet, Luciana Crivei, Ilie Bodale, Smaranda Grigore-Hristodorescu

978-973-147-480-9

23.

The influence of climate changes on vectors and vector-borne diseases

Larisa Ivănescu, Liviu Miron, Gabriela Martinescu, Lavinia Andronic, Cécile Nabet, Luciana Crivei, Ilie Bodale, Smaranda Grigore-Hristodorescu

978-973-147-481-6

24.

L’influence du changement climatique sur les vecteurs et les maladies vectorielles

Larisa Ivănescu, Liviu Miron, Gabriela Martinescu, Lavinia Andronic, Cécile Nabet, Luciana Crivei, Ilie Bodale, Smaranda Grigore-Hristodorescu

978-973-147-482-3

25.

Ecologie şi protecţia mediului

Simeanu Cristina, Doliş Marius Gheorghe

978-973-147-500-4

26.

ISTORICUL (DISCIPLINEI) CATEDREI DE FITOTEHNIE
de la înfiinţarea Secţiei de Ştiinţe Agricole a Universităţii Mihăilene (1912), la Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” (2023) din Iaşi

Axinte Mihail, Robu Teodor, Iurac Mihaela, Mogârzan Aglaia, Lungoci Constantin, Puiu Ioan, Ghiţău Carmen Simona, Haraga Lucian

978-973-147-501-1

27.

Oncologie veterinară. Caiet de lucrări practice

Ozana-Maria Hriţcu

978-973-147-502-8

28.

General Veterinary Pharmacology

Valentin Năstasă, Robert Capotă

978-973-147-503-5

29.

Pratologie şi pratotehnică. Îndrumător de aplicaţii practice

Costel Samuil, Vasile Vîntu,
Adrian Ilie Nazare

978-973-147-504-2

30.

Biologie animală

Liviu Miron, Larisa Ivănescu

978-973-147-505-9

31.

Fitotehnie cereale

Ioan Puiu, Teodor Robu

978-973-147-506-6

32.

Animal biology

Liviu Miron, Larisa Ivănescu

978-973-147-507-3

33.

Analgezie clinică veterinară

Valentin Năstasă, Şerban Zaharia Moroşan

978-973-147-508-0

34.

Virusologie generală

Şerban Zaharia Moroşan

978-973-147-509-7

35.

Virusologie generală – Lucrări practice

Şerban Zaharia Moroşan, Andreea Paula Cozma, Anca Mihaela Dascălu

978-973-147-510-3

36.

Ficatul, un organ major al organismului: modelul “in vivo” şi câteva aplicaţii ale acestuia în cercetarea biomedicală

Şerban Zaharia Moroşan

978-973-147-511-0

37.

Materii prime vegetale – îndrumător de laborator

Carmen Simona Ghiţău, Teodor Robu

978-973-147-512-7

38.

Producerea de sămânţă şi material de plantat

Violeta Simioniuc

978-973-147-513-4

39.

Controlul şi asigurarea calităţii produselor alimentare de origine vegetală
(note de curs)

Otilia Cristina Murariu

978-973-147-515-8

40.

Parazitologie

Ivănescu Larisa, Liviu Miron

978-973-147-516-5

Nr. crt. Titlul cărţii Autorii ISBN
1. Marketing agroalimentar şi agroturistic – o abordare sustenabilă Mioara Mihăilă 978-973-147-440-3
2. Tehnologia de cultivare a legumelor Carmen-Simona Inculeţ, Vasile Stoleru 978-973-147-441-0
3. Igienă veterinară şi protecţia mediului. Manual practic Corneliu Gaşpar, Luminiţa-Iuliana Ailincăi 978-973-147-442-7
4. Aplicaţii practice în abator şi unităţi de procesare. Manual de lucrări practice, Vol. I Oana-Raluca Rusu, Viorel Cezar Floriştean 978-973-147-443-4
978-973-147-444-1
5. Igienă şi tehnologie alimentară. Laptele şi produsele lactate. Manual practic Viorel Cezar Floriştean, Alina Borş 978-973-147-445-8
6. Personalităţi agronomice. Omagii (Ed. rev. şi adăug.) Mihail Axinte, Stela Axinte, Mihaela Iurac, Teodor Robu, Constantin Lungoci 978-973-147-446-5
7. Viticultură. Lucrări Mihai Mustea 978-973-147-447-2
8. Diagnosticul imagistic şi valoarea terapeutică a tehnicilor chirurgicale utilizate în tratamentul afecţiunilor uterine la căţea şi pisică Mihăilă Iulian 978-973-147-448-9
9. Textbook of practical activities in physiology Geta Pavel, Răzvan Nicolae Malancuş 978-973-147-449-6
10. Manual de practică. Specializarea Peisagistică Elena Liliana Chelariu (coord.) 978-973-147-450-2
11. Manual de practică. Specializarea Ingineria mediului, Vol. I Teodor Stan (coord.) 978-973-147-451-9
978-973-147-452-6
12. Manual de practică. Specializarea Ingineria mediului, Vol. II Teodor Stan (coord.) 978-973-147-451-9
978-973-147-453-3
13. Reproduction and veterinary obstetrics – practical guide Petru Roşca 978-973-147-454-0
14. Lucrări practice de fiziologia plantelor, Vol. II Carmenica Doina Jităreanu, Alina Elena Marta, Mihaela Covaşa 978-973-147-455-7
15. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni – Neamt, 1962-2021 „60 de ani de cercetare-dezvoltare”. Volum omagial Elena Trotuş, Lorena Diana Popa, Simona-Florina Isticioaia 978-973-147-456-4
16. Catalogul soiurilor şi speciilor de plante recomandate in centrul Moldovei Elena Trotuş, Andreea Pintilie, Simona-Florina Isticioaia 978-973-147-457-1
17. Evaziunea fiscală în Republica Moldova şi modalităţile de combatere Angela Timus, Gabriela Ignat, Nicu Sargu 978-973-147-458-8
18. Agrotehnica – aplicaţii practice Anca-Elena Calistru, Irina Gabriela Cara 978-973-147-459-5
19. Circulatory System and Nervous System of domestic animals Mihaela-Claudia Spătaru 978-973-147-460-1
20. Apicultură Marius Doliş 978-973-147-461-8
21. Stresul indus de metalele grele asupra plantelor medicinale şi caracterizarea riscurilor pentru sănătatea umană Raluca-Maria Hlihor, Isabela Maria Simion, Laura Hagiu-Zaleschi, Maria Apostol, Mihaela Roşca, Gabriel Daraban 978-973-147-462-5
22. Exploatarea tehnologiilor prietenoase
cu mediul în vederea îndepărtării poluanţilor persistenţi
din apele uzate
Raluca-Maria Hlihor, Isabela Maria Simion, Catalina Filote, Mihaela Roşca, Petronela Cozma, Maria Apostol, Maria Gavrilescu 978-973-147-463-2
23. Microbiologie Florin-Daniel Lipşa, Eugen Ulea 978-973-147-464-9
24. Farmacie veterinară Mariana Grecu 978-973-147-465-6
25. Protecţia culturilor de floarea soarelui împotriva bolilor şi dăunătorilor Elena Trotuş, Paula-Lucelia Pintilie, Roxana-Georgiana Amarghioalei, Roxana Zaharia 978-973-147-466-3
26. Reproducerea animalelor domestice – Ghid practic Petru Roşca 978-973-147-467-0
27. Elemente de geografie viticolă Liliana Rotaru, Cintia Colibaba 978-973-147-468-7
28. Viticultură – tehnologia de cultura a viţei de vie Mihai Mustea 978-973-147-469-4
29. Ambalaje şi design în industria alimentară Petru Marian Cârlescu 978-973-147-470-0
30. Performanţa economică în servicii Dan Bodescu 978-973-147-471-7
31. Actualităţi privind diagnosticul şi tratamentul nefropatiilor la câine şi pisică Paula Maria Paşca, Gheorghe Solcan 978-973-147-472-4
32. Emerging and Re-emerging Infectious Diseases of Animals Aniţă Dragoş Constantin 978-973-147-473-1
33. Ameliorarea plantelor şi Genetică moleculară Iulian Gabur, Dănuţ Petru Simioniuc 978-973-147-474-8
34. Evaluarea calităţii substraturilor alimentare primare Elena Cristina Scutaraşu,
Lucia Carmen Trincă
978-973-147-475-5

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Metode şi tehnici de analiză a calităţii băuturilor

Camelia-Elena Luchian, Valeriu V. Cotea, Cristina Scutaraşu, Cintia Colibaba

978-973-147-372-7

2.

Animale sălbatice din nordul Carpaţilor Orientali (Vol. I)

Dan Lungu

978-973-147-394-9
978-973-147-395-6

3.

Bazele managementului

Constantin Pascal

978-973-147-396-3

4.

Terapeutică veterinară şi medicină de urgenţă

Vasile Boghian

978-973-147-397-0

5.

Introduction to pathophysiology. General pathophysiology

Răzvan Nicolae Mălăncuş

978-973-147-399-4

6.

Homeopatia veterinară. Practic în viaţa ta

Marie-Noëlle Issautier, Irina Elena Lipovan

978-973-147-400-7

7.

Personalităţi agronomice. Omagii

Mihail Axinte, Stela Axinte, Mihaela Iurac, Teodor Robu, Constantin Lungoci

978-973-147-401-4

8.

Ecologie şi protecţia mediului.
Suport de studiu pentru studenţi (Ed. a II-a, rev.)

Cristina Slabu, Mihaela Covaşă

978-973-147-402-1

9.

Procesarea şi controlul calităţii peştelui

Păsărin Ion Benone

978-973-147-403-8

10.

Topinamburul – De la cultivare la valorificare

Simona-Florina Isticioaia, Elena Trotuş, Gheorghe Matei, Nicolae Valentin Vlăduţ, Livia Apostol, Florin Nenciu, Diana-Lorena Popa

978-973-147-405-2

11.

Manual de practică. Specializarea Horticultură (Vol. I)

Liviu Mihai Irimia (coord.)

978-973-147-406-9
978-973-147-407-6

12.

Manual de practică. Specializarea Horticultură (Vol. II)

Liviu Mihai Irimia (coord.)

978-973-147-406-9
978-973-147-408-3

13.

Imagistica abdomenului la câine şi pisică

Vasile Vulpe, Leonardo Meomartino, Robert Cristian Purdoiu, Radu Andrei Baisan, Elena Gavrilaş, Constantin Daraban, Andrei Blăgeanu, Ionela Bejan, Oana Bîrsan

978-973-147-412-0

14.

Neurologie veterinară clinică

Mihai Musteaţă

978-973-147-413-7

15.

Abordarea clinică a pacientului neurologic

Mihai Musteaţă, Denis Gabriel Borcea, Raluca Ştefănescu, Andreea Despa

978-973-147-414-4

16.

Electrodiagnosticul în medicina veterinară

Mihai Musteaţă

978-973-147-415-1

17.

Parasitology and clinical lectures by species. Helminthoses – a practical guide

Olimpia Iacob

978-973-147-416-8

18.

Protecţia culturilor de porumb împotriva bolilor şi dăunătorilor

Elena Trotuş, Paula-Lucelia Pintilie, Roxana-Georgiana Amarghioalei

978-973-147-420-5

19.

Incursiune în lumea resurselor animale şi alimentare

Ivancia Mihaela, Donosă Raluca Elena, Raţu Roxana Nicoleta, Nacu Gherasim, Ciobanu Marius Mihai, Nistor Cătălin Emilian, Radu-Rusu Răzvan Mihail, Fotea Lenuţa, Doliş Marius Gheorghe, Hoha Gabriel Vasile, Brezuleanu Carmen Olguţa, Sîrghea Alina

978-973-147-422-9

20.

Parazitologie şi clinica bolilor parazitare la animale – Helmintoze. Practicum parazitologic (Ed. a III-a, rev. şi adăug.)

Olimpia C. Iacob

978-973-147-424-3

21.

Anatomie veterinară. Sistemul locomotor

Aida Ferat-Postolache, Costică Toader Covaşă, Alexandru Munteanu

978-973-147-425-0

22.

Istoricul disciplinei de “Culturi furajere” (Ed. a II-a, rev.)

Vîntu Vasile (coord.), Iacob Teodor,
Samuil Costel, Stavarache Mihai

978-973-147-430-4

23.

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare (Facultatea de Zootehnie) la 70 de ani de la înfiinţare. Volum aniversar, 2021

Ioan Mircea Pop (coord.), Constantin Pascal, Mihaela Ivancia, Răzvan Mihail Radu-Rusu, Marius-Giorgi Usturoi, Daniel Simeanu, Benone Păsărin, Paul-Corneliu Boişteanu, Ioan Vacaru-Opriş

978-973-147-432-8

24.

Comunicare şi negociere în afaceri

Carmen-Olguţa Brezuleanu

978-973-147-436-6

25.

Ghid de practică pedagogică

Carmen-Olguţa Brezuleanu

978-973-147-437-3

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Utilaje şi instalaţii pentru industria alimentară – Îndrumător pentru lucrări de laborator

Vlad-Nicolae Arsenoaia

978-973-147-307-9

2.

Tratat de Agrotehnică

Gerard Jităreanu (coord.)

978-973-147-353-6

3.

Lucrări practice de fiziologia plantelor, Vol. I

Carmen Doina Jităreanu, Alina Elena Marta

978-973-147-355-0
978-973-147-356-7

4.

Contabilitate generală

Carmen Luiza Costuleanu

978-973-147-357-4

5.

Album de vânătoare – Oameni, ape, păduri şi vânătoare din Pârâul Barnar, Broşteni şi Crucea

Dan Lungu

978-973-147-358-1

6.

Veterinary Anatomy. Practical guide for the Locomotor System

Mihaela-Claudia Spătaru,
Costică Toader Covaşă

978-973-147-359-8

7.

Molecular biology

Aniţă Dragoş Constantin

978-973-147-361-1

8.

Sănătate publică veterinară. Îndrumar de zoonoze infecţioase

Luanda Oşlobanu, Gheorghe Savuţa

978-973-147-362-8

9.

Botanica. Morfologia şi anatomia plantelor

Culiţă Sîrbu

978-973-147-363-5

10.

Fiziologia perioadei puerperale şi monitorizarea acesteia la vacă (Ediţia a II-a)

Nechifor Florin, Roşca Petru

978-973-147-364-2

11.

Perspective moderne în fertirigarea legumelor din spaţii protejate

Vasile Stoleru (coord.)

978-973-147-365-9

12.

Îndrumător de lucrări practice de entomologie

Monica Elena Herea, Mihai Tălmaciu

978-973-147-366-6

13.

Tehnologii de cultivare a unor plante de câmp pentru zona centrală a Moldovei

Elena Trotuş, Oana Mîrzan, Margareta Naie, Alexandra Leonte, Alexandra Andreea Buburuz, Simona Florina Isticioaia, Lorena Diana Popa, Cornelia Lupu, Paula Lucelia Pintilie, Iuliana Daniela Pleşcan

978-973-147-367-3

14.

Tehnologii şi materiale neconvenţionale pretabile la protecţia terenurilor irigate

Esmeralda Chiorescu

978-973-147-368-0

15.

Controlul calităţii alimentelor de origine animală

Marius Georgi Usturoi, Alexandru Usturoi

978-973-147-369-7

16.

English for life-science professionals (Volume I)

Simona Catrinel Avarvarei

978-973-147-370-3
978-973-147-371-0

17.

Ghid de bune practici privind identificarea, determinarea, prevenirea şi combaterea buruienilor din culturile de sorg, cânepă şi topinambur în condiţiile din partea vestică a Podişului Central Moldovenesc

Elena Trotuş, Roxana Georgiana Amarghioalei, Paula Lucelia Pintilie,
Simona Florina Isticioaia, Gheorghe Matei

978-973-147-374-1

18.

Bursa de mărfuri şi de valori. Caiet de lucrări practice

Benedicta Drobotă, Elena Leonte, Aurel Chiran

978-973-147-375-8

19.

Diagnostic necropsic veterinar

Adrian Constantin Stancu,
Aurelian-Sorin Paşca

978-973-147-376-5

20.

Păsări sălbatice din nordul Carpaţilor Orientali

Dan Lungu

978-973-147-377-2

21.

Biotehnologii alimentare industriale şi tradiţionale

Constantin Pascal

978-973-147-378-9

22.

Aplicaţiile fizioterapiei în afecţiunile aparatului locomotor la carnivorele de companie

Mădălina Elena Henea

978-973-147-379-6

23.

Construcţia tractoarelor (Ed. a III-a, rev.)

Radu Roşca, Dan Cazacu

978-973-147-380-2

24.

Ghid al învăţării eficiente (Ed. a III-a, rev.)

Mihai Stanciu (coord.), Carmen-Mihaela Creţu, Carmen-Olguţa Brezuleanu, Elena Seghedin

978-973-147-381-9

25.

Legumicultură specială. Manual pentru lucrări practice (Vol. I)

Gabriel Ciprian Teliban, Neculai Munteanu, Vasile Stoleru

978-973-147-382-6
978-973-147-383-3

26.

Ghid al învăţării eficiente (Ed. a IV-a, rev.)

Carmen-Olguţa Brezuleanu (coord.), Mihai M. Stanciu, Alina Sîrghea

978-973-147-384-0

27.

Aplicaţii practice în industria cărnii

Marius Mihai Ciobanu,
Paul Corneliu Boişteanu

978-973-147-385-7

28.

Merceologie alimentară. Îndrumar pentru lucrări practice

Gabriela Frunză, Ioan Mircea Pop

978-973-147-386-4

29.

Instalaţii şi utilaje din industria alimentară. Îndrumar cu aplicaţii practice

Vlad Nicolae Arsenoaia

978-973-147-387-1

30.

Bazele agrobiologice ale culturii de fasole mare (Phasoleus coccineus L.)

Lorena-Diana Popa, Neculai Munteanu (coordonator), Gabriel-Ciprian Teliban, Vasile Stoleru, Nicolae-Valentin Vlăduţ

978-973-147-388-8

31.

Îndrumător de lucrări practice. Semiologie veterinară generală

Vasile Vulpe, Radu Andrei Baisan

978-973-147-389-5

32.

Ameliorarea plantelor. Manual pentru lucrările practice, Vol. 1

Iulian Gabur, Dănuţ Petru Simioniuc

978-973-147-390-1
978-973-147-391-8

33.

Ghid pentru performanţă în sectorul agroalimentar, Vol. 1

Dan Bodescu

978-973-147-392-5
978-973-147-393-2

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Animal Internal Medicine. Digestive system diseases

Alina Anton, Gheorghe Solcan

978-973-147-305-5

2.

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Secuieni – Istoric, generaţii de cercetători şi specialişti, rezultate

Elena Trotuş, Cornelia Lupu,
Ion Măzăreanu

978-973-147-306-2

3.

Elemente de matematică – Programare liniară şi statistică matematică

Ciprian Chiruţă

978-973-147-308-6

4.

Îndrumător practic de fitopatologie

Andreea-Mihaela Florea, Eugen Ulea

978-973-147-309-3

5.

Dirofilariosis in humans and animals – Dirofilarioza la om şi la animale

Liviu Miron (coord.)

978-973-147-313-0

6.

La dirofilariose chez les humains et les animaux – Dirofilarioza la om şi la animale

Liviu Miron (coord.)

978-973-147-314-7

7.

Malaria

Liviu Miron (coord.)

978-973-147-315-4

8.

Le paludisme – Malaria

Liviu Miron (coord.)

978-973-147-316-1

9.

Producerea şi conservarea furajelor

Costel Samuil, Vasile Vîntu, Mihai Stavarache

978-973-147-317-8

10.

Utilizarea levurilor selecţionate din flora indigenă în practica vinicolă

Nechita Ancuţa

978-973-147-318-5

11.

Virusologie

Adriana Elena Aniţă

978-973-147-319-2

12.

Hepatita E – Epidemiologie şi Diagnostic

Adriana Elena Aniţă, Daniela Porea

978-973-147-320-8

13.

Pedologie – Îndrumător practic de analize fizice, chimice şi morfologice ale probelor de sol

Eugen-Gabriel Teodorescu-Soare,
Daniel Costel Galeş

978-973-147-328-4

14.

Conservarea şi valorificarea biodiversităţii florei ornamentale – Îndrumător de lucrări practice

Elena Liliana Chelariu, Maria Brînză

978-973-147-329-1

15.

Agrotehnica, Vol. I (Ed. a III-a)

Gerard Jităreanu

978-973-147-330-7
978-973-147-331-4

16.

Veterinary necropsy

Mircea Lazăr, Ozana-Maria Hriţcu,
Roxana Lazăr

978-973-147-332-1

17.

Ghid practic de utilizare a terapiei homeopate
în cabinetele veterinare – nivel de bază

Marie-Noëlle Issautier, Irina Elena Lipovan

978-973-147-333-8

18.

Handbook of Main Zoonotic Disease Identified in 4 EU Countries: Romania, Italy, Croatia and Lithuania

Liviu Miron (coord.)

978-973-147-334-5

19.

Morfopatologia aparatului respirator la suinele crescute în sistem intensiv

Aurelian-Sorin Paşca, Florin-Liviu Rădulescu

978-973-147-335-2

20.

Mecanizarea agriculturii în universităţi şi unităţi de cercetare
din zona Moldovei – istoric, realizări, specialişti

Ioan Ţenu (coord.)

978-973-147-336-9

21.

Plantele legumicole din grupa verzei. Genetica, ameliorarea şi producerea seminţelor

Neculai Munteanu

978-973-147-337-6

22.

Morfo-histo-fiziologia normală şi patologică a peştilor dulcicoli

Mircea Lazăr

978-973-147-338-3

23.

Integritatea fiziologică celulară şi tulburările acesteia

Roxana Lazăr, Mircea Lazăr, Paul Corneliu Boişteanu

978-973-147-339-0

24.

Ghid al învăţării eficiente

Mihai Stanciu (coord.), Carmen Creţu, Carmen-Olguţa Brezuleanu, Elena Seghedin

978-973-147-340-6

25.

Mari botanişti români, Valeriu Zanoschi, Studii botanice, Vol. 5

Luminiţa Nicoleta Paraschiv (ed.)

978-973-147-257-7
978-973-147-341-3

26.

Producţii animaliere – Îndrumar de lucrări practice

Raluca Elena Donosă, Daniel Simeanu

978-973-147-342-0

27.

Veterinary respiratory and cardiovascular medicine

Luminiţa Diana Hriţcu

978-973-147-343-7

28.

Cadastru – noţiuni, termeni, definiţii

Mihail Turculeţ, Oprea Radu

978-973-147-344-4

29.

Controlul şi expertiza calităţii produselor de morărit şi panificaţie

Bogdan-Vlad Avarvarei, Cătălin Emilian Nistor

978-973-147-345-1

30.

Tehnici şi analize de laborator în controlul şi expertiza produselor de morărit şi panificaţie

Cătălin Emilian Nistor, Bogdan-Vlad Avarvarei, Alexandru Usturoi

978-973-147-346-8

31.

Potenţialul viticol al podgoriilor şi evoluţia acestuia în contextual schimbării climatice

Liviu Mihai Irimia, Cristian Valeriu Patriche

978-973-147-347-5

32.

Corrective effect of milk phosphorus in pathological conditions. Monography

V. Tomchuk, V. Gryshchenko, V. Vlizlo, V. Enciu

978-973-147-348-2

33.

Veterinary anatomy. Splanchnology of domestic animals

Mihaela Claudia Spataru

978-973-147-349-9

34.

Antreprenoriatul inovativ în domeniul agroalimentar

Brezuleanu Stejărel (coord.), Stanciu Mihai, Brezulenu Carmen Olguţa, Ungureanu George, Moraru Radu, Bodescu Dan, Donosă Dan, Boghiţă Eduard, Viziteu Ştefan, Robu Alexandru Dragoş, Mihalache Roxana, Veleşcu Elena

978-973-147-350-5

35.

Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor. Aplicaţii practice

Constantin Pascal

978-973-147-351-2

36.

Sofroneşti – Todireşti (Vaslui) la 444 de ani. Aspecte istorico – sociale

Paraschiva Avram

978-973-147-352-9

37.

Biologie moleculară

Carmen Solcan

978-973-147-354-3

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Ion Ionescu de la Brad – Sinteze bibliografice la 200 de ani de la naştere

Ion Măzăreanu

978-973-147-276-8

2.

Mari botanişti români, Valeriu Zanoschi, Studii botanice, Vol. 2

Luminiţa Nicoleta Paraschiv (ed.)

978-973-147-257-7
978-973-147-277-5

3.

20 Ans de Parteneriat Européen d’Enseignment-Recherche entre l’USAMV Iaşi – Roumanie et E.P.L.E.F.P.A. Rethel – France (1998-2018)

Vasile Vîntu, Teodor Robu, Costel Samuil, Aurel Chiran, Elena Petrea

978-973-147-278-2

4.

Oameni şi locuri din Pârâul Barnarului şi Broşteni. Album de vânătoare

Dan Lungu

978-973-147-279-9

5.

Construcţii agrozootehnice

Roxana Dana Bucur

978-973-147-280-5

6.

Metode şi tehnnici utilizate în cercetarea agronomică

Constantin Leonte, Violeta Simioniuc

978-973-147-282-9

7.

Îndrumar pentru seminariile de analiză matematică

Emilian Bulgariu

978-973-147-283-6

8.

Managementul mediului

Radu-Adrian Moraru

978-973-147-284-3

9.

Histologie veterinară

Carmen Solcan

978-973-147-285-0

10.

Practicum de microbiologie alimentară

Florin-Daniel Lipşa, Eugen Ulea

978-973-147-286-7

11.

Tehnologia şi controlul calităţii cărnii

Roxana Lazăr, Carmen Creţu, Paul Corneliu Boişteanu

978-973-147-289-8

12.

Teoria şi metodologia curriculumului. Reconceptualizări

Mihai M. Stanciu

978-973-147-290-4

13.

Mari botanişti români, Valeriu Zanoschi, Studii botanice, Vol. 3

Luminiţa Nicoleta Paraschiv (ed.)

978-973-147-257-7
978-973-147-291-1

14.

Mari botanişti români, Valeriu Zanoschi, Studii botanice, Vol. 4

Luminiţa Nicoleta Paraschiv (ed.)

978-973-147-257-7
978-973-147-292-8

15.

Peisagistică teritorială şi urbană. Îndrumar pentru amenajări teritoriale – zone de agrement

Mirela Cojocariu

978-973-147-293-5

16.

Ghid al învăţării eficiente

Mihai M. Stanciu (coord.), Carmen Creţu, Carmen-Olguţa Brezuleanu, Elena Seghedin

978-973-147-294-2

17.

Ecologie şi protecţia mediului. Suport de studiu pentru studenţi

Cristina Slabu

978-973-147-295-9

18.

Metode de examinare cardiologică la câine şi pisică

Radu-Andrei Baisan

978-973-147-296-6

19.

Ghid practic pentru laboratorul clinic veterinar

Luminiţa Diana Hriţcu

978-973-147-298-0

20.

Economie rurală – Sinteze şi aplicaţii

Dan Bodescu, Gavril ştefan

978-973-147-299-7

21.

Economia creşterii animalelor – Teorie şi practică

Aurel Chiran, Elena Leonte

978-973-147-300-0

22.

Pathology – Practical book for students in veterinary medicine

Aurelian-Sorin Paşca

978-973-147-301-7

23.

Fiziologie vegetală – Manual de studiu pentru studenţi

Carmen Doina Jităreanu, Alina Elena Marta

978-973-147-302-4

24.

Nutriţia şi alimentaţia animalelor

Daniel Simeanu

978-973-147-303-1

25.

Producţii animaliere

Daniel Simeanu, Marius Gheorghe Doliş

978-973-147-304-8

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Introduction to food science: a lexis-based approach, Vol. 1

Roxana Mihalache, Simona Catrinel Avarvarei, Olga Pânzaru

978-973-147-247-8
978-973-147-248-5

2.

Instalaţii frigorifice şi de climatizare în industria alimentară

Radu Roşca, Ioan Ţenu, Petru Cârlescu, Virgil Vlahidis

978-973-147-249-2

3.

Dermatita atopică la câine

Hriţcu Ozana-Maria

978-973-147-251-5

4.

Clinică medicală pe specii: Endocrinologie, Bolile medicale ale aparatului locomotor, Dermatologie

Vasile Boghian

978-973-147-252-2

5.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, Neamţ: 1962-2017 – 55 de ani de cercetare-dezvoltare. Volum omagial

Elena Trotuş (coord.)

978-973-147-253-9

6.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, Neamţ: 1962-2017

Elena Trotuş, Margareta Naie, Simona-Florina Isticioaia

978-973-147-254-6

7.

Fitotehnie – Lucrări de laborator

Marius Sorin Zaharia, Aglaia Mogârzan, Teodor Robu

978-973-147-255-3

8.

Toxicologie veterinară

Beşchea-Chiriac Ioan Sorin

978-973-147-256-0

9.

Mari botanişti români, Valeriu Zanoschi, Studii botanice, Vol. 1

Luminiţa Nicoleta Paraschiv (ed.)

978-973-147-257-7
978-973-147-258-4

10.

Farmacie. Lucrări practice

Mariana Grecu, Valentin Năstasă

978-973-147-259-1

11.

Managementul şi planificarea proiectelor în agricultură – Îndrumar pentru aplicaţiile practice şi ghid de proiect

Brezuleanu Stejărel, Robu Alexandru Dragoş, Viziteu Ştefan

978-973-147-260-7

12.

Management în agricultură – Îndrumar pentru aplicaţiile practice şi ghid de proiect

Brezuleanu Stejărel, Viziteu Ştefan, Robu Alexandru Dragoş

978-973-147-261-4

13.

Diagnosticul imagistic al afecţiunilor gastrointestinale la câine

Răzvan Nicolae Mălăncuş

978-973-147-262-1

14.

Managementul sănătăţii rumegătoarelor în perioada neonatală. Ghid practic

Alina Anton, Gheorghe Solcan

978-973-147-263-8

15.

Polyodon spathula – creştere şi valorificare

Cristina Simeanu, Benone Păsărin

978-973-147-264-5

16.

Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere – Îndrumător de lucrări practice

Vasile Vîntu, Costel Samuil,
Mihai Stavarache

978-973-147-265-2

17.

Geografia turismului şi resurse turistice. Îndrumător de lucrări practice

Cristina Simeanu

978-973-147-266-9

18.

Dăunătorii plantelor cultivate de la A la Z

Mihai Tălmaciu

978-973-147-267-6

19.

Construcţii agroturistice

Leonte Corneliu

978-973-147-268-3

20.

Burse de mărfuri şi de valori

Aurel Chiran, Elena Leonte,
Andy-Felix Jităreanu

978-973-147-269-0

21.

Nutriţie animală – Îndrumător de lucrări practice

Cristina Gabriela Radu-Rusu, Ioan Mircea Pop, Daniel Simeanu

978-973-147-270-6

22.

Tehnologia arborilor şi arbuştilor ornamentali (Vol. 2)

Roberto Renato Bernardis

978-973-147-237-9
978-973-147-271-3

23.

Elemente de igienă alimentară, Vol. II

Doina Leonte, Corneliu Leonte

978-973-147-086-3
978-973-147-272-0

24.

Lupul (Ed. a II-a)

Dan Lungu

978-973-147-273-7

25.

Oameni şi vânătoare din Pârâul Barnarului şi Neagra Broştenilor, Album de vânătoare (Ed. a II-a)

Dan Lungu

978-973 147-274-4

26.

Microbiologia produselor alimentare

Florin Daniel Lipşa, Eugen Ulea

978-973-147-275-1

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Elemente de patologie în diagnosticul şi terapia distociilor la vacă

Florin Nechifor, Dan Drugociu, Petru Roşca, Ştefan Ciornei

978-973-147-210-2

2.

Producţii animaliere

Daniel Simeanu

978-973-147-212-6

3.

Omagiu Academicianului Valeriu D. Cotea la 90 de ani

Petru Magazin

978-973-147-213-3

4.

Sorgul “Cămila vegetală”

Simona Florina Pochişcanu, Adina Cătălina Druţu

978-973-147-214-0

5.

Evaluarea comportării în exploatare a sistemelor de desecare-drenaj din lunca râului Moldova

Oprea Radu

978-973-147-215-7

6.

Lucrări practice de anatomie patologică

Paşca Aurelian-Sorin

978-973-147-217-1

7.

Patologia animalelor exotice şi de agrement

Tănase Irina-Oana

978-973-147-218-8

8.

Parazitologie şi clinica bolilor parazitare la animale – Helmintoze
(Ed. a III-a, rev.)

Olimpia Iacob

978-973-147-219-5

9.

Parazitologie şi clinica bolilor parazitare la animale – Helmintoze.
Practicum parazitologic (Ed. a II-a, rev.)

Olimpia Iacob

978-973-147-220-1

10.

Didactica specialităţii disciplinelor agronomice

Carmen Olguţa Brezuleanu

978-973-147-221-8

11.

Proiectarea peisagistică

Doina Mira Dascălu

978-973-147-222-5

12.

Design peisagistic

Doina Mira Dascălu, Mirela Cojocariu

978-973-147-223-2

13.

Patologia albinei melifere

Stelian Asiminei (coord.), Gheorghe Solcan, Vasile Secaşiu, Mircea Dan Mitroiu, Gheorghe Puchianu, Ştefania Anderco, Elena Işan, Gheorghe Dobre

978-973-147-224-9

14.

Lucrări practice de diagnostic necropsic veterinar

Mircea Lazăr

978-973-147-225-6

15.

Sezonalitatea reproducerii animalelor

Runceanu Liviu Gheorghe (coord.), Groza Ioan Ştefan, Şonea M. Alexandru, Zamfirescu Stela, Drugociu Gh. Dan, Roşca Petru, Ciornei Ştefan-Gregore, Runceanu Margareta, Iuga Petru, Drugociu Dana, Nechifor Florin

978-973-147-226-3

16.

Management educaţional pentru învăţământul agronomic. Ghid metodologic

Carmen Olguţa Brezuleanu

978-973-147-227-0

17.

Contabilitate şi analiză economico-financiară

Gabriela Ignat

978-973-147-228-7

18.

Contabilitate şi gestiune economică

Gabriela Ignat

978-973-147-229-4

19.

Patologia nutriţională a animalelor domestice

Luminiţa Diana Hriţcu

978-973-147-230-0

20.

Topografie şi desen tehnic

Valeriu Moca, Oprea Radu, Cristian Huţanu

978-973-147-231-7

21.

Estimaţiuni rurale – sinteze şi aplicaţii

Eduard Boghiţă

978-973-147-232-4

22.

Procesarea produselor din acvacultură. Caiet de lucrări practice

Fotea Lenuţa

978-973-147-233-1

23.

Facultatea de Horticultură – 65 ani de învăţământ superior horticol la Iaşi (1951-2016), Volum aniversar

Lucia Draghia, Liliana Rotaru, Elena Liliana Chelariu

978-973-147-234-8

24.

Pepiniera dendrologică

Tatiana Sandu, Virgil Vlahidis

978-973-147-235-5

25.

Medicina internă a animalelor de companie. Ghid practic

Mihai Musteaţă, Luminiţa Diana Hriţcu, Gheorghe Solcan

978-973-147-236-2

26.

Tehnologia arborilor şi arbuştilor ornamentali (Vol. 1)

Roberto Renato Bernardis

978-973-147-237-9
978-973-147-238-6

27.

Tehnologia creşterii animalelor

Ioan Gîlcă

978-973-147-239-3

28.

Zootehnie generală

Ioan Gîlcă

978-973-147-240-9

29.

Drept agrar

Carmen Mariana Diaconu

978-973-147-241-6

29.

Ghid de bune practici privind inspecţia şi legislaţia fito-sanitară

Carmen Mariana Diaconu

978-973-147-242-3

29.

Ghid de bune practici privind politicile agricole

Carmen Mariana Diaconu

978-973-147-243-0

32.

Explorarea electrofiziologică a sistemului nervos în medicina veterinară

Gabriela Dumitriţa Stanciu

978-973-147-244-7

33.

Cercetări privind valoarea diagnostică a electrocardiografiei în afecţiunile cardiace la câine

Radu Andrei Baisan

978-973-147-245-4

34.

Toxicologie şi toxiinfecţii alimentare

Andrei Cristian Grădinaru, Gheorghe Solcan, Eleonora Guguianu, Sorin Ioan Beşchea Chiriac

978-973-147-246-1

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Bazele legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. Tratat universitar, Ed. I, Vol. 1

Ionel Bondoc

978-973-147-162-4

2.

Pajiştea, caracterizare – îmbunătăţire – folosire (Ed. a II-a)

Teodor Iacob, Vasile Vîntu, Costel Samuil, Nicolae Dumitrescu

978-973-147-163-1

3.

Construcţia tractoarelor (Ed. a II-a)

Radu Roşca, Dan Cazacu

978-973-147-164-8

4.

Creşterea taurinelor pentru carne – Dezvoltarea producţiei de carne la taurine în zona transfrontalieră (RO-MD-UA) prin hibridare, Vol. 1

Şteofil Creangă, Vasile Ujică, Daniel Simeanu (coord.)

978-973-147-165-5
978-973-147-166-2

5.

Creşterea taurinelor pentru carne – Tehnologii de producere a cărnii de taurine în zona transfrontalieră (RO-MD-UA), Vol. 2

Şteofil Creangă, Vasile Ujică, Daniel Simeanu (coord.)

978-973-147-165-5
978-973-147-167-9

6.

Creşterea taurinelor pentru carne – Piaţa cărnii de taurine din zona transfrontalieră (RO-MD-UA) în corelare cu standardele europene,
Vol. 3

Şteofil Creangă, Vasile Ujică, Daniel Simeanu (coord.)

978-973-147-165-5
978-973-147-168-6

7.

Evaluarea managementului calităţii în formarea profesională continuă. Concepte, metode, instrumente şi aplicaţii practice

Corneliu Ouatu, Adrian Zvorişteanu, Ciprian Munteanu, Costel Grojdea, Ana Laura Postolachi

978-973-147-169-3

8.

Mediul şi conservarea durabilă a biodiversităţii

Mariana Huţanu

978-973-147-170-9

9.

Fiziologia perioadei puerperale şi monitorizarea acesteia la vacă

Florin Nechifor

978-973-147-171-6

10.

Strategii de marketing agrar

Aurel Chiran, Elena Gîndu, Andy-Felix Jităreanu

978-973-147-172-3

11.

Bazele legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. Tratat universitar, Ed. I, Vol. 2

Ionel Bondoc

978-973-147-173-0
978-973-147-174-7

12.

Cadastru şi cartea funciară

Oprea Radu

978-973-147-175-4

13.

Fiziologie medical-veterinară. Lucrări practice (Vol. II)

Geta Pavel, Răzvan Nicolae Mălăncuş

978-973-147-176-1

14.

Tehnologii de cultivare a unor plante de câmp pentru zona centrală a Moldovei

Elena Trotuş, Cornelia Lupu, Adina Cătălina Druţu, Simona Florina Pochişcanu

978-973-147-178-5

15.

Posibilităţi de conservare a rasei Mangaliţa prin aplicarea unor biotehnologii de reproducţie

Ciornei Ştefan-Gregore

978-973-147-179-2

16.

Bacteriologie specială. Îndrumător de lucrări practice

Cătălin Carp-Cărare, Eleonora Guguianu, Cristina Rîmbu

978-973-147-180-8

17.

Reconstrucţia ecologică a peisajelor

Sandu Tatiana

978-973-147-181-5

18.

Dicţionar explicativ – Ştiinţele Pământului

Florica Morar

978-973-147-182-2

19.

Antibiotice utilizate în chirurgia veterinară

Mircea Fântânariu

978-973-147-184-6

20.

Imunologie şi imunopatologie. Îndreptar de lucrări practice

Cristina Horhogea

978-973-147-185-3

21.

Tehnici chirurgicale veterinare

Mircea Fântânariu

978-973-147-186-0

22.

Diagnoza troficităţii pentru agroecosisteme sustenabile

Geanina Bireescu, Vincenzo Michele Sellitto, Lazăr Bireescu

978-973-147-187-7

23.

Diagnoza biologică a fertilităţii solului

Geanina Bireescu

978-973-147-188-4

24.

Plante furajere – tehnologii de cultivare

Teodor Iacob, Vasile Vîntu, Costel Samuil

978-973-147-189-1

25.

Răspunderea penală a funcţionarului public şi uniformizarea dreptului la nivel European. Implicaţii socio-politice

Carmen-Mariana Diaconu

978-973-147-190-7

26.

Managementul şi planificarea proiectelor

Stejărel Brezuleanu

978-973-147-191-4

27.

Managementul sistemelor viticole ecologice

Lucia Cintia Colibaba, Camelia Elena Luchian, Liliana Rotaru (coord.)

978-973-147-192-1

28.

Curs practic. Limba engleză pentru peisagistică

Roxana Mihalache

978-973-147-193-8

29.

Elemente de mecanica fluidelor şi acţionări hidraulice

Radu Roşca

978-973-147-194-5

30.

Teoria instruirii şi a evaluării

Mihai M. Stanciu

978-973-147-195-2

31.

Tratat de creştere a ovinelor şi caprinelor

Constantin Pascal

978-973-147-196-9

32.

Agrotehnica, Vol. 1

Gerard Jităreanu

978-973-147-197-6
978-973-147-198-3

33.

Nutriţie umană

Daniel Simeanu

978-973-147-199-0

34.

Patologie genitală şi a glandei mamare la animale

Dan Drugociu, Dana Simona Drugociu

978-973-147-200-3

35.

Boli infecţioase ale animalelor. Îndrumător de lucrări practice

Tănase Irina-Oana, Daraban Florentina

978-973-147-201-0

36.

Elemente de bază în culturism. Îndrumar practic pentru dezvoltarea armonioasă şi corectă a organismului uman (Vol. 1)

Murariu Florin

978-973-147-202-7
978-973-147-203-4

37.

Începutul activităţii sportive în rândul studenţilor din învăţământul universitar agronomic Iaşi (Vol. 1)

Murariu Florin

978-973-147-204-1
978-973-147-205-8

38.

Comunicare şi negociere

Carmen Olguţa Brezuleanu

978-973-147-206-5

39.

Farmacologia sistemelor de reglare şi control a funcţiilor organismului animal

Valentin Năstasă, Mariana Grecu

978-973-147-207-2

40.

Drept comercial

Carmen-Mariana Diaconu

978-973-147-208-9

41.

Agrotehnica zonelor de deal şi munte

Costică Ailincăi

978-973-147-209-6

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Ecopedodiversitate

Geanina Bireescu, Michele Vincenzo Sellitto, Lazăr Bireescu

978-973-147-137-2

2.

Controlul Produselor şi Alimentelor de Origine Animală, Vol. I, Ed. I

Ionel Bondoc

978-973-147-138-9
978-973-147-139-6

3.

Utilizarea markerilor moleculari pentru identificarea unor surse de germoplasmă de rapiţă (Brassica napus L.) cu rezistenţă genetică la Verticillium sp

Burlacu (Arsene) Mădălina-Cristina

978-973-147-140-2

4.

Optimizarea tehnologiei de cultură a rapiţei pentru adaptarea la condiţiile de stres biotic şi abiotic din zona central-nordică a Podişului Moldovei

Gheorghe Chiriac, Gerard Jităreanu, Lucian Răus

978-973-147-141-9

5.

Tehnologia şi igiena procesării cărnii

Viorel Cezar Floriştean

978-973-147-142-6

6.

Aniversarea a 100 de ani de la naşterea lui Norman Ernest Borlaug

Constantin Vasilică (coord.)

978-973-147-143-3

7.

Ihtiologie – Sistematica peştilor pe înţelesul tuturor

Doina Leonte

978-973-147-144-0

8.

Noţiuni privind specificul digestiei la ciprinide

Valerica Gîlcă

978-973-147-145-7

9.

Pajişti halofile – caracterizare, ameliorare

Teodor Iacob, Nicolae Dumitrescu, Vasile Vîntu, Costel Samuil

978-973-147-146-4

10.

Obţinerea şi controlul calităţii produselor apicole

Şt. Lazăr, O.C. Vornicu

978-973-147-147-1

11.

Ameliorarea pajiştilor degradate din zona de silvostepă

Nicolae Dumitrescu, Vasile Vîntu, Costel Samuil, Teodor Iacob

978-973-147-148-8

12.

Operaţii şi aparate în industria alimentară, Vol. II
Operaţii cu transfer de căldură şi masă

Ioan Ţenu

978-973-147-149-5

13.

Aditivi alimentari

Viorel-Cezar Floriştean

978-973-147-150-1

14.

Creşterea animalelor de fermă

Fotea Lenuţa

978-973-147-151-8

15.

Curs de Fiziologie. Comunicare, control şi integrare în fiziologie

Geta Pavel

978-973-147-152-5

16.

Microbiologie generală

Cătălin Carp-Carare

978-973-147-153-2

17.

Fiziopatologie materno-fetală veterinară

Runceanu Liviu, Drugociu Dan, Roşca Petru, Ciornei Ştefan, Nechifor Florin

978-973-147-154-9

18.

Manual de instruire

Şteofil Creangă, Vasile Ujică, Daniel Simeanu (coord.)

978-973-147-155-6

19.

Virusologie. Lucrări practice

Aniţă Adriana Elena, Aniţă Dragoş Constantin

978-973-147-157-0

20.

Probleme de patologie renală la câine

Paşca Aurelian-Sorin

978-973-147-158-7

21.

Deutsch-Rumänisches Wörterbuch: Abfallwirtschaft, Umweltschutz, Ökologie

Radu-Adrian Moraru

978-973-147-159-4

22.

Spirala contabilităţii. Contabilitate generală

Gabriela Ignat

978-973-147-160-0

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Tratamente economice pentru stupinele noastre

Dan Bodescu

978-973-147-116-7

2.

Controlul şi expertiza calităţii legumelor, fructelor şi produselor derivate

Liviu Mihai Irimia

978-973-147-117-4

3.

Managementul sistemelor legumicole ecologice

Vasile Stoleru

978-973-147-118-1

4.

Bazele biologice şi tehnice ale producţiei sericicole

Şt. Lazăr, O. C. Vornicu

978-973-147-119-8

5.

Tehnologii şi metode agrotehnice pentru protecţia şi utilizarea resurselor agroecologice în Câmpia Moldovei

Costică Ailincăi, Gerard Jităreanu, Lucian Răus

978-973-147-120-4

6.

Tehnologii de cultură şi metode de protecţie a solului

Costică Ailincăi, Gerard Jităreanu, Lucian Răus, Denis Ţopa

978-973-147-121-1

7.

Impactul unor sisteme minime asupra producţiei şi fertilităţii solului

Denis Ţopa, Gerard Jităreanu, Lucian Răus, Costică Ailincai

978-973-147-122-8

8.

Construcţia tractoarelor

Dan Cazacu, Radu Roşca

978-973-147-124-2

9.

Sisteme de lucrare a solului în Câmpia Moldovei – Consideraţii practice şi teoretice

Lucian Răus, Gerard Jităreanu, Costică Ailincăi, Denis Ţopa

978-973-147-125-9

10.

Elemente de dezvoltare embriofetală normală şi patologică la animale

L. Runceanu, D. Drugociu, P. Roşca, Fl. Nechifor, Şt. Ciornei, Antoneta Rusu

978-973-147-126-6

11.

Lucrările Simpozionului “Agricultura modernă, dezvoltarea durabilă, protecţia mediului şi a biodiversităţii”

Gh. Solcan (coord.)

978-973-147-127-3

12.

Pledoarie pentru calitate în formarea profesională a adulţilor. Rele şi bune practici

Corneliu Ouatu, Cătălin Bulgariu

978-973-147-128-0

13.

Bazele producerii frigului artificial

Radu Roşca

978-973-147-129-7

14.

Arhitectura peisajului. Lucrări practice

Sandu Tatiana

978-973-147-130-3

15.

Fiziologie medical-veterinară. Lucrări practice (Vol. I)

Geta Pavel, Răzvan Nicolae Mălăncuş

978-973-147-131-0
978-973-147-132-7

16.

Construcţii zootehnice

Corneliu Leonte

978-973-147-133-4

17.

Adaptarea tehnologiilor viticole în contextul modificărilor climatice. Ghid practic pentru consultanţii agricoli şi fermieri

Rotaru Liliana, Jităreanu Carmenica Doina, Slabu Cristina, Marta Alina Elena, Cotea V. Valeriu, Mustea Mihai, Colibaba Cintia Lucia

978-973-147-134-1

18.

Utilizarea markerilor moleculari pentru identificarea unor surse de germoplasmă la rapiţă (Brassica napus L.) cu rezistenţă genetică la Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

Anca-Elena Calistru, Constantin Leonte, Eduard Lăzărescu, Florin Lipşa

978-973-147-135-8

19.

Legumele din grupa verzei. Cercetarea ştiinţifică

Petru Saviţchi, Neculai Munteanu, Ionel Andriescu

978-973-147-136-5

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Fitotehnie

Aglaia Mogârzan

978-973-147-100-6

2.

Ghidul apicultorului de la planificare la profit

Dan Bodescu

978-973-147-101-3

3.

Materialul seminal de vier şi biotehnologii de reproducţie la suine

Ciornei Ştefan Gregore

978-973-147-102-0

4.

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Secuieni – Neamţ – a 50-a aniversare (1962-2012) – Rezultate obţinute în activitatea de cercetare – dezvoltare

Elena Trotuş, Cornelia Lupu, Margareta Naie

978-973-147-103-7

5.

Lucrări practice de fiziologie – Funcţii de nutriţie şi excreţie

Roxana Lazăr, Paul Corneliu Boişteanu

978-973-147-104-4

6.

Arboricultură ornamentală (vol. III)

Roberto Renato Bernardis

978-973-147-105-1

7.

Biologia, ecologia şi fiziologia viţei de vie

Liviu Mihai Irimia

978-973-147-106-8

8.

Îndrumător de microbiologie

Eugen Ulea, Florin Daniel Lipşa

978-973-147-107-5

9.

U.Ş.A.M.V. “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi – Absolvenţi, 1912-2012

Constantin Vasilică, Vasile Vîntu

978-973-147-108-2

10.

Biotehnologii în industria alimentară

Constantin Pascal

978-973-147-109-9

11.

Istoria învăţământului universitar agronomic din Iaşi, 1912-2012

Constantin Vasilică, Vasile Vîntu

978-973-147-110-5

12.

Patologie şi clinică medicală. Bolile aparatului digestiv şi ale peritoneului

Vasile Boghian, Gheorghe Solcan

978-973-147-111-2

13.

Economia serviciilor – sinteze şi aplicaţii

Dan Bodescu

978-973-147-112-9

14.

Conferinţa internaţională “Agricultura durabilă şi securitatea alimentară – obiective prioritare în activitatea de cercetare a doctoranzilor de la U.Ş.A.M.V. Iaşi”

Ţenu Ioan, Vîntu Vasile, Jităreanu Gerard

978-973-147-113-6

15.

Fauna României – Vertebrate

Ion Oprea Nicolae, Valerica Gîlcă

978-973-147-114-3

16.

Biologie moleculară

Carmen Solcan, Cristian Radu Sisea

978-973-147-115-0

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Floricultură

Lucia Draghia, Elena Liliana Chelariu

978-973-147-074-0

2.

Lucrări practice de Fiziologia plantelor

Carmen Doina Jităreanu, Doina Liana Toma, Cristina Slabu, Alina Elena Marta

978-973-147-076-4

3.

Construcţii horticole

Roxana Dana Bucur

978-973-147-077-1

4.

Arboricultură ornamentală (vol. II)

Roberto Renato Bernardis

978-973-147-078-8

5.

Armăşeşti – Vatră ialomiţeană de istorie şi învăţământ agronomic. Evocări şi amintiri

Gheorghe Lixandru

978-973-147-079-5

6.

Facultatea de Zootehnie Iaşi, la 60 de ani de la înfiinţare

Benone Păsărin

978-973-147-080-1

7.

Ghid practic de ciprinicultură

Elena Costăchescu, Lenuţa Fotea, Doina Leonte

978-973-147-081-8

8.

Le français à l’usage des agronomes

Elena Petrea

978-973-147-082-5

9.

Bazele morfofiziologice ale producţiei de carne

Paul Corneliu Boişteanu, Iolanda Mărgărint, Roxana Lazăr

978-973-147-083-2

10.

Pedologie – Îndrumător practic – Minerale şi Roci

Eugen-Gabriel Teodorescu-Soare

978-973-147-084-9

11.

Volum omagial – Facultatea de Horticultură Iaşi – 60 de ani de învăţământ superior horticol (1951-2011)

Gică Grădinariu (coord.), Liliana Rotaru, Lucia Draghia

978-973-147-085-6

12.

Elemente de igienă alimentară (vol. I)

Doina Leonte

978-973-147-086-3
978-973-147-087-0

13.

Dicţionar de pratologie – termeni şi expresii

N. Dumitrescu, T. Iacob, V. Vîntu, C. Samuil, Al. Moisuc, N. Dragomir, I. Rotar, Roxana Vidican, Gh. Motcă, I. Ionescu

978-973-147-088-7

14.

Pedologie – Îndrumător practic – Analize fizico-chimice ale probelor de sol

Eugen-Gabriel Teodorescu-Soare

978-973-147-089-4

15.

Modernizarea tehnologiilor de obţinere şi valorificare a strugurilor de masă prin implementarea sistemului european de calitate EUREPGAP

Liliana Rotaru, Ancuţa Vasile, Bogdan Nechita, Marius Niculaua, Cintia Colibaba

978-973-147-090-0

16.

Microbiologie

Eugen Ulea, Florin Daniel Lipşa

978-973-147-091-7

17.

Fitotehnie – Lucrări de laborator

Marius Sorin Zaharia, Aglaia Mogârzan, Teodor Robu

978-973-147-092-4

18.

Îngrăşăminte organice. Protecţia mediului

Gheorghe Lixandru, Feodor Filipov

978-973-147-093-1

19.

Tehnologia culturilor de câmp

Marius Sorin Zaharia

978-973-147-094-8

20.

Flux tehnologic optimizat în legumicultura ecologică pentru siguranţa alimentară şi sustenabilitate

Munteanu Neculai, Bireescu Lazăr, Bulgariu Dumitru

978-973-147-095-5

21.

Plante adventive în flora României

Sîrbu Culiţă, Oprea Adrian

978-973-147-096-2

22.

Parcuri naţionale, naturale şi rezervaţii ale biosferei

Sandu Tatiana

978-973-147-097-9

23.

Istoricul disciplinei de “Culturi furajere”

Nicolae Dumitrescu, Teodor Iacob, Vasile Vîntu, Costel Samuil

978-973-147-098-6

24.

Ecologia şi patologia animalelor sălbatice din zona de nord a Moldovei PNCDI-2, ROPATOSILV, 52111/2011

Octavian Zaharie Oprean

978-973-147-099-3

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Tehnologii generale animale

Constantin PASCAL

978-973-147-053-5

2.

Tratat de vinificaţie

Constantin ŢÂRDEA şi colab.

978-973-147-054-2

3.

Producerea şi conservarea furajelor

Costel SAMUIL

978-973-147-055-9

4.

Arboricultură ornamentală (vol. I)

Roberto Renato BERNARDIS

978-973-147-056-6
978-973-147-057-3

5.

Fitotehnie – Îndrumător pentru lucrări practice

Aglaia MOGÂRZAN şi colab.

978-973-147-058-0

6.

Structurarea fermelor ecologice

Marius Sorin ZAHARIA

978-973-147-059-7

7.

Contabilitate publică – concepte, aplicaţii şi teste grilă

Daniela MARDIROS
Florin SCORŢESCU

978-973-147-060-3

8.

Tehnologii de cultivare a unor plante de câmp pentru zona centrală a Moldovei

Elena TROTUŞ şi colab.

978-973-147-061-0

9.

Catalog de soiuri şi specii de plante recomandate în centrul Moldovei

Elena TROTUŞ şi colab.

978-973-147-062-7

10.

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni – Neamţ

Elena TROTUŞ şi colab.

978-973-147-063-4

11.

Legumicultură generală

Nistor T. STAN,
Teodor N. STAN

978-973-147-064-1

12.

Tehnologii generale vegetale

Costel SAMUIL

978-973-147-065-8

13.

Parazitologie şi clinica bolilor parazitare la animale – Helmintoze (ed. a II-a)

Olimpia C. IACOB

978-973-147-066-5

14.

Parazitologie şi clinica bolilor parazitare la animale – Helmintoze (Practicum parazitologic)

Olimpia C. IACOB

978-973-147-067-2

15.

Ghid privind conservarea biodiversităţii agroecosistemului montan din Bazinul Dornelor

Vasile VÎNTU şi colab.

978-973-147-068-9

16.

Elemente de zoologie acvatică

Iolanda MĂRGĂRINT,
Valerica GÎLCĂ

978-973-147-069-6

17.

Interacţiunea solului cu organele de lucru ale agregatelor agricole

Ioan ŢENU, Petru COJOCARIU,
Petru CÂRLESCU,
Radu ROŞCA, Dorel LEON

978-973-147-073-3

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Soiuri de viţa de vie pentru struguri de vin

Liliana Rotaru

978-973-147- 030-6

2.

Arboricultură ornamentală

Tatiana Sandu

978-973-147-031-3

3.

Industrializarea peştelui

M.G. Usturoi şi colab.

978-973-147-032-0

4.

Tehnologii de cultivare a arbuştilor fructiferi şi căpşunului în nordul Moldovei

D. Iftime

978-973-147-033-7

5.

Manual de utilizare C.O.P.& R.G.

Domnica Maciuc

978-973-147-034-4

6.

Manual de bune practici în ameliorarea genetică a bovinelor

Şt. Creangă, V. Maciuc

978-973-147-035-1

7.

Biotehnologii

D. Simioniuc

978-973-147-036-8

8.

Conservarea germoplasmei

L. Creţu

978-973-147-037-5

9.

Genetica populaţiilor

Gh. Ţîrdea

978-973-147-038-2

10.

Limba engleză

Simona Avarvarei

978-973-147-039-9

11.

Taxonomie

C. Sîrbu

978-973-147-040-5

12.

Citogenetică

Gh. Ţîrdea

978-973-147-041-2

13.

Baze de date

C. Croitoru

978-973-147-042-9

14.

Statistică (ghid de studiu)

D. Donosă

978-973-147-043-6

15.

Utilizarea germoplasmei

C. Leonte

978-973-147-044-3

16.

Ghidul aplicaţiilor, Conferinţa a XIX-a de Ştiinţă a Solului

G. Jităreanu şi colab.

978-073-147-045-0

17.

Conferinţa Naţională pentru Ştiinţa Solului (Vol.I – Cadru general şresurse)

G. Jităreanu şi colab.

978-073-147-046-7

18.

Conferinţa Naţională pentru Ştiinţa Solului (Vol. II- Prezentarea traseelor şi a profilelor de sol)

G. Jităreanu şi colab.

978-973-147-047-4

19.

Exploatarea durabilă a solurilor din sere şi solarii: probleme, soluţii, perspective

F. Filipov, D. Bulgariu

978-973-147-048-1

20.

Studii şi cercetări de lingvistică aplicată (Vol. II – Agricultură şi Economie Agrară)

Maria Moraru şcolab.

978-9730147-049-8

21.

Noţiuni de zooigienă

Doina Leonte

978-973-147-050-4

22.

Pomologie (electronic)

Cristina Zlati, G. Grădinariu

978-973-147-051-1

23.

Procesul de repartizare a fondurilor publice. O tratare sistemică

C. Bulgariu

978-973-147-052-8

Nr. crt. Titlul cărţii Autorii ISBN
1. Consolidarea costurilor grupurilor financiare Fl. Scorţescu 978-973-147-010-8
2. Biosecuritatea însămânţărilor artificiale Şt. Ciornei, D. Drugociu, P. Roşca,
L. Runceanu
978-973-147-011-5
3. Creşterea păsărilor Marius Usturoi 978-973-147-012-2
4. Genetica şi ameliorarea plantelor ornamentale N. Munteanu, Mihaela Fălticeanu 978-973-147-013-9
5. Cultura fasolei de grădină urcătoare N. Munteanu 978-973-147-014-6
6. Aspecte biologice şi fiziologice ale cartofului D. Bodea 978-973-147-015-3
7. Embriologie şi teratologie în imagini L. Runceanu şi colab. 978-973-147-016-0
8. Topografie şi cartografie – Curs practic Ov. Tomiţă 978-973-147-017-7
9. Studii şi cercetări de lingvistică aplicată
I. Zootehnie şi medicină veterinară
Maria Moraru şi colab. 978-973-147-018-4
978-973-147-021-4
10. Baze tehnologice ale legumiculturii ecologice N. Munteanu şi colab. 978-973-147-019-1
11. Ghid de bune practici- Modele de conversie la
producţia legumicolă ecologică
N. Munteanu şi colab. 978-973-147-020-7
12. Operaţii şi aparate în industria alimentară
I. Operaţii mecanice, hidrodinamice şi aerodinamice
I. Ţenu 978-973-147-022-1
978-973-147-023-8
13. Ameliorarea genetică a bovinelor în regiunea transfrontalieră (vol I) V. Maciuc, Şt. Creangă, M. Pîntea 978-973-147-024-5
978-973-147-025-2
14. Bolile obstretical-ginecologice la animale D. Drugociu 978-973-147-026-9
15. Polimorfismul genetic în ameliorarea bovinelor din zona Moldovei
(vol II)
Şt. Creangă, V. Maciuc, M. Pîntea 978-973-147-027-6
16. Regularizarea cursurilor de apă P. Savu, D. Bucur 978-973-147-028-3
17. Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor D. Beceanu 978-973-147-029-0

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Metodologia recunoaşterii amendamentelor de sol şi a îngrăşămintelor chimice

Avarvarei Ioan
Volf Mariana

973-7921-83-6

2.

Agricultură generală – aplicaţii practice

Avarvarei Teona

973-7921-84-4

3.

Conservarea terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătăţiri funciare

Bucur Daniel

973-7921-85-2

4.

Pomicultură generală

Istrate Mihai

973-7921-86-0

5.

Acvacultură specială-elemente de salmonicultură

Păsărin Benone

973-7921-87-9

6.

Tehnologia creşterii suinelor

Păsărin Benone

973-7921-88-7

7.

Fiziologia plantelor

Jităreanu Doina Carmenica

973-7921-89-5

8.

Reproducţie, obstetrică şi ginecologie veterinară

Runceanu Liviu, Cotea Cornel,
Drugociu D., Roşca P.

978-973-7921-90-1

9.

Siguranţa alimentelor

Brădăţan Gheorghe

978-973-7921-91-8

10.

Terapeutică medicală veterinară

Boghian Vasile

978-973-7921-92-5

11.

Staţiunea de Cercetări Agricole Secuieni Neamţ – 45 de ani de cercetare ştiinţifică

Elena Trotuş

978-973-7921-93-2

12.

Ameliorarea, conservarea şi valorificarea solurilor degradate
prin intervenţie antropică

Jităreanu Gerard, Răus Lucian

978-973-7921-94-9

13.

Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea practicării conceptului de agricultură durabilă

Jităreanu Gerard, Ţenu Ioan şi colab.

978-973-7921-95-6

14.

Tehnologia şi controlul calităţii laptelui şi produselor lactate Vol. I

Bondoc Ionel

978-973-7921-96-3
978-973-7921-97-0

15.

Agrotehnica terenurilor arabile

Ailincăi Costică

978-973-7921-98-7

16.

Biografii neretuşate

Lixandru Gheorghe

978-973-7921-99-4

17.

Viticultură. Lucrări practice

Irimia Liviu, Ţârdea Constantin

978-973-147-000-9

18.

Fiziologie vegetală

Doina Toma, Doina Jităreanu

978-973-147-001-6

19.

Ameliorarea pajiştilor erodate din Moldova

Dumitrescu Nicolae

978-973-147-002-3

20.

Bibliografia cărţilor şi tezelor intrate în Biblioteca USAMV Iaşi în 2006

Botez Simona

978-973-147-003-0

21.

Chimia şi analiza vinului

Ţârdea Constantin

978-973-147-004-7

22.

Vreţi să învăţaţi o limbă străină?

Maria Moraru

978-973-147-005-4

23.

Ecopedologie

Maria Contoman, Filipov Feodor

978-973-147-006-1

24.

Instalaţii frigorifice şi climatizare

Roşca Radu

978-973-147-007-8

25.

Tortricide foliofage (Lepidoptera: Tortricidae) ale pomilor fructiferi din România

Diaconu Alecu

978-973-147-008-5

26.

Contabilitate publică

Daniela Mardiros, Florin Scorţescu

978-973-147-009-2

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Îndrumator pentru lucrări practice de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor

Savu P., Bucur D., Jităreanu S.

973-7921-51-8

2.

Botanică sistematică

Sîrbu C., Paraschiv Luminiţa

973-7921-52-6

3.

Farmacologie – vol. I

Năstasă Valentin

973-7921-53-4
973-7921-54-2

4.

Semiologie medicală veterinară

Vulpe Vasile

973-7921-55-0

5.

Morfologia cordului şi a circulaţiei pulmonare la nutrie

Spătaru C.

973-7921-56-9

6.

Asocieri fără şi cu personalitate juridică

Scorţescu Gh. şi colab.

973-7921-57-7

7.

Maşini agricole pentru producerea furajelor

Budui Costin

973-7921-58-5

8.

Management

Ciurea I. şi colab

973-7921-59-3

9.

Genul Iris – fiziologie, botanică, utilizări

Robu T.

973-7921-60-7

10.

Patologie şi clinică medicală veterinară

Solcan Gh. şi colab.

973-7921-61-5

11.

Bazele morfofiziologice ale producţiei de ouă

Boişteanu P.

973-7921-62-3

12.

Entomologie agricolă

Tălmaciu M.

973-7921-63-1

13.

Pedologie

Filipov F.

973-7921-64-X

14.

Dicţionar român-german de avicultură

Moraru Maria

973-7921-65-8

15.

Bolile obstetrical-ginecologice la animale

Drugociu D.

973-7921-66-6

16.

Pedologie – ghid de lucrări practice

Teodorescu E.

973-7921-67-4

17.

Plante medicinale şi toxice

Prisăcaru Cornelia

973-7921-68-2

18.

Noţiuni fundamentale de informare, documentare şi comunicare ştiinţifică

Drăgănescu Gilda

973-7921-69-0

19.

Tehnologia păstrării produselor agricole vegetale

Mogârzan Aglaia, Robu T.

973-7921-70-4

20.

Physiolologische reaktionen der ackerbohne (Vicia faba L.) auf natrium under chlorid

Slabu Cristina

973-7921-71-2

21.

Contabilitate – noţiuni de bază

Cojoc Doina şi colab.

973-7921-72-0

22.

Curiozităţi din viaţa plantelor

Slonovschi V., Teodorescu E.

973-7921-73-9

23.

Cultura plantelor aromatice, condimentare şi mai puţin cunoscute

Stan N., Stan T.

973-7921-74-7

24.

Contabilitatea asociaţiilor şi fundaţiilor

Scorţescu Gh. şi colab.

973-7921-75-5

25.

Biologie moleculară

Solcan Carmen

973-7921-76-3

26.

Parazitologie şi clinica bolilor parazitare

Iacob Olimpia

973-7921-77-1

27.

Evaluarea solubilităţii compuşilor tartrici din vinuri

Odageriu Gh.

973-7921-78-X

28.

Pedologie

Teodorescu E.

973-7921-79-8

29.

Pedologie – aplicaţii practice

Teodorescu E.

973-7921-80-1

30.

Book of Abstracts – XXXVI Annual Meeting ESNA

Jităreanu G., Grădinariu G., Vîntu V.

973-7921-81-X

31.

Fitotehnie

Axinte M. şi colab.

973-7921-82-8

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Viticultură – înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor de vie roditoare

Mustea Mihai

973-7921-06-2

2.

Ortosimpaticul extranevraxial la nutrie

Postolache Ferat Aida

973-7921-07-0

3.

Tehnologii de cultură a pajiştilor şi a plantelor furajere

Samuil Costel

973-7921-08-9

4.

Solurile şi apele pedofreatice din incinta indiguită Albiţa-Fălciu, jud. Vaslui

Tomiţă Octavian

973-7921-09-7

5.

Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea furajelor

Budui Constantin

973-7921-30-5

6.

Tractorul-pe înţelesul tuturor

Cazacu Dan şi colab.

973-7921-31-3

7.

Genetică generală

Pădureanu Silvica

973-7921-32-1

8.

Patologie chirurgicală generală veterinară

Burtan Ioan

973-7921-33-X

9.

Dăunatorii pomilor şi arbuştilor fructiferi

Georgescu Teodor

973-7921-34-8

10.

Funktionsanalyse des pistillen – und pollenspezifischen gens sf21 der sonnenblume (Helianthus annuus L.)

Lăzărescu Eduard

973-7921-35-6

11.

Optimizarea reproducţiei la ovine

Drugociu Dan, Runceanu L.

973-7921-36-4

12.

Elemente de genetică moleculară

Pădureanu Silvica

973-7921-37-2

13.

Fitotehnie

Mogârzan Aglaia şi colab.

973-7921-38-0

14.

Producţia de carne la ovine

Pascal Constantin

973-7921-39-9

15.

Matematici speciale aplicate în agronomie

Ispas Mihai, Manole Dumitru

973-7921-40-2

16.

Plăgile la animale

Ciobanu Stelian

973-7921-41-0

17.

Culturi “in vitro”

Creţu Lucian

973-7921-42-9

18.

Valorificarea unor terenuri agricole expuse poluării şi degradării

Popescu Chiril, Bucur Daniel

973-7921-43-7

19.

Asigurarea calităţii

Axinte Eugen

973-7921-44-5

20.

Producerea ouălor de consum

Usturoi Marius

973-7921-45-3

21.

Dicţionar român-german de economie agrară

Moraru Maria, Moraru Radu

973-7921-46-1

22.

Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere

Vîntu Vasile (coord.) şi colab.

973-7921-47-X

23.

Floricultură

Draghia Lucia

973-7921-48-8

24.

Anatomie veterinară-Spanchnologie

Postolache Aida

973-7921-49-6