Select Page

Proiecte în derulare

I. Proiecte finanţate de la bugetul de stat

PN III – Proiecte experimentale – PED

 • PN-III-P2-2.1-PED-2021-3003/2022 – Arhitecturi hibride 3D bioinspirate pentru repararea şi regenerarea in profunzime a pielii
 • PN-III-P2-2.1-PED-2021-4380 – Light controlled cultivation of sprouts and microgreens with high phenolic contents

Proiecte plan sectorial ADER

 • ADER 3.1.1. – Cercetări privind utilizarea markerilor moleculari pentru crearea și promovarea în producție a unor soiuri de grâu cu rezistență genetică la bolile criptogamice
 • ADER 6.1.6 – Evaluarea colecției de germoplasmă a speciilor legumicole cu rezistență la factorii de stres biotic, destinate cultivării în câmp deschis și introducerea în cultură de genotipuri noi: Bob – Vicia faba, Mazăre – Pisum sativum, Topinambur – Helianthus tuberosus, Linte – Lens culinaris
 • ADER 6.1.7 – Dezvoltarea unei platforme digitale naţionale a resurselor genetice de viță-de-vie din România, în vederea conservării, gestionării şi valorificării germoplasmei pentru generaţiile viitoare
 • ADER 10.1.2/12.07.2023 – Cercetări privind particularitățile evolutive ale tulpinii de virus gripal și elaborarea unor produse de tip imunoprofilactic utilizabile în controlul gripei aviare și al factorilor de risc epidemiologic în România
 • ADER. 15.2.2/1/08.09.2023 – Elaborarea și standardizarea unor amestecuri de specii furajere perene pentru zonele cu potențial pentru îmbunătățirea compoziției floristice, reconstrucția ecologică a zonelor pastorale afectate de schimbările climatice, moduri de folosire- pășune, fâneață, reconstrucție ecologică terenuri degradate, sechestrare carbon, estetica peisajului etc., în condițiile schimbărilor climatice
 • ADER 7.1.6/2023 – Cercetări privind crearea unor populații românești de ovine specializate pentru producția de carne prin încrucișarea raselor franțuzești, Vendeen respectiv Blanche du Massif Central cu oile locale din regiunea de Nord-Est a României
II. Proiecte finanţate din fonduri private

Agenţi economici

 • 23675/27.11.2019 – Cercetari privind producrea nutreturilor combinate in relatie cu siguranta alimentelor
 • 22066/20.12.2022 – Stabilirea potențialului vectorial al speciilor de țânțari și căpușe din România
 • 22198/21.12.2022 – Evaluarea eficacității microorganismelor PGPR împotriva principalelor boli la culturile de grâu și floarea soarelui
 • 1969/16.02.2023 – Analiza calității materiilor prime de origine vegetală utilizate în procesele tehnologice (determinarea aminoacizilor), caracterizarea și îmbunătățirea proprietăților senzoriale ale principiilor active și ale produselor finite
 • 1970/16.02.2023 – Analiza calității materiilor prime de origine vegetală și a activității lipolitice în procesul tehnologic de biosinteză
 • 362/13.01.2023 – Restore HER2 dependent sensibility using AXL inhibitors packed in PH dependent nanostructures
 • 19016/03.11.2021 – Cercetări pentru stabilirea de noi tehnologii de prevenire și combatere a dăunătorilor din unele culturi agricole, în condițiile Societății Agricole Agroind Berezeni
 • 4436/04.04.2023 – Influența produsului Biofertilizator Ecofertil P asupra producției legumicole
  8062/21.06.2023 – Izolarea, purificarea și pregătirea inoculului pentru infecții în câmp cu Fusarium graminearum în anul 2023
 • 9815/10.07.2023 – Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra comportamentului unor amestecuri de graminee și leguminoase perene
 • 9762/10.07.2023 – Creșterea viabilității economice a fermei prin optimizarea utilizării factorilor de producție în condiții de reziliență la factorii climatici respectând principiile dezvoltării durabile
 • 9969/12.07.2023 – Cercetări privind infuența fertilizării și a inoculării asupra producției și calității la lucernă
 • 3204/14.03.2023 – Evaluation of the clinical performance of Vcheck M Babesia gibsoni/canis developed by BIONOTE Inc. in whole blood (EDTA) of dogs
 • 12044/27.07.2023 – Analize pedochimice și studii prin modelări matematice privind starea de fertilitate a solurilor în cadrul SC INTEGRASEM SRL
 • 12019/27.07.2023 – Cercetări privind stabilirea impactului asupra mediului a creșterii intensive a tineretului taurin pentru carne
 • 12360/02.08.2023 – Studiu privind diagnosticul microbiologic personalizat,testarea eficienței antimicrobiene a antibioticelor uzuale și a unor fago-fito-nanocomplexe inovative ca alternativă la tratamentul antiinfecțios la animale
 • 15767/04.10.2023 – Xenograft study of anticancer activity of two copper (II) complexes in athymic mice model (Swiss nu-nu/Ncr) with human breast cancer cells MDA-MB 231-Luc
 • 15766/04.10.2023 – Restore HER2 dependent sensibility using AXL inhibitors packed in PH dependent nanostructures
 • 16164/10.10.2023 – Cercetări privind evoluția profilului senzorial al vinurilor produse la S.C. Cotnari S.A. în contextul schimbărilor climatice
 • 191/28.09.2021 – Testare produse prin organizare de loturi experimentale demostrative/comparative
III. Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile

Contracte de cercetare internaţională (SCOPES, FP7, COST, ETC.)

Erasmus mobilităţi

 • 2022-1-RO01-KA171-HED-000077403 – Erasmus + Actiunea Cheie 1 – Învățământ superior, mobilitati cu Țările Programului

Proiecte transfrontaliere

 • nu există momentan

Proiecte POC

 • nu există momentan

Proiecte POCU

 • nu există momentan

Proiecte POR

 • Contract de finanţare nr. 7106/16.09.2021, Cod SMIS 125128 – Reabilitare, modernizare, echipare spaţii didactice universitare: pavilion 3 – spitalizare (C12), pavilion 2-chirurgie (C13), pavilion 5-triaj+hol legătură (C14), pavilion 6-prosectura (C6) – Implementare proiect european POR/2017/10/10.1/10.3/

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării – PNRR

IV. Proiecte cu finanţare M.E.C.

Proiecte R.O.S.E.

 • nu există momentan

V. Proiecte FDI

 • nu există momentan

VI. Alte proiecte

 • nu există momentan