Select Page

Proiecte în derulare

I. Proiecte finanţate de la bugetul de stat

PN III – Tinere echipe

 • momentan nu sunt

PN III – Proiecte experimentale – PED

 • PN-III-P2-2.1-PED-2021-3003/2022 – Arhitecturi hibride 3D bioinspirate pentru repararea şi regenerarea in profunzime a pielii
 • PN-III-P2-2.1-PED-2021-4380 – Light controlled cultivation of sprouts and microgreens with high phenolic contents

Proiecte plan sectorial ADER

 • momentan nu sunt

Proiecte PD

 • momentan nu sunt
II. Proiecte finanţate din fonduri private

Agenţi economici

 • 23675/27.11.2019 – Cercetări privind producerea nutreturilor combinate in relatie cu siguranta alimentelor (SC PROFEED SRL)
 • 5577/21.04.2021 – Stimularea transferului de cunoştinţe între USAMV Iaşi şi S.C. HUNTING FUN S.R.L. prin activităţi de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală în domeniul industriei alimentare – sectorul de procesare a cărnii
 • 8370/07.06.2021 – Testarea şi implementarea unui program de embriotransfer la taurine din rasa Angus şi ovine din rasa Suffolk (Ag. ec. SC Hunting Fun SRL)
 • 3958/18.03.2022 – Stabilirea riscului emergenţei şi re-emergenţei unor boli vectoriale ca efect al încălzirii globale (SC Investigaţii Medicale Praxis SRL)
 • 7048/02.05.2022 – Servicii de elaborare a studiilor de piaţă în vederea analizei sectorului de comercializare a echipamentelor şi instalaţiilor de irigat utilizate în agricultură, în regiunea de Sud-Est şi Nord Est a României, precum şi a unei componente tehnice de cercetare a eficienţei unor sisteme de irigaţii de tip Responsive Drip Irrigation (RDI) (S.C. DICOR LAND S.R.L.)
 • 11608/07.07.2022 – Aprecierea impactului terapiei anticonvulsivante asupra câinilor cu epilepsie prin studii de electrodiagnostic şi markeri sangvini
 • 18278/18.10.2022 – Studiul epidemiologic, diagnosticul, evaluarea potenţialului malign şi stabilirea protocolului terapeutic în bolile neoplazice la animalele de companie
 • 9342/08.06.2022 – Testări în camere climatice de fitotron privind adaptabilitatea hibrizilor de porumb Syngenta la diferite condiţii de mediu (Syngenta Agro SRL)
 • 20045/15.11.2022 – Influenţa produsului Biofertilizator Ecofertil P asupra producţiei agricole (Antibiotice SA)
 • 23675/27.11.2019 – Cercetari privind producrea nutreturilor combinate in relatie cu siguranta alimentelor
 • 21727/15.12.2022 – Evaluarea farmacologică a principiilor terapeutice a produselor din portofoliul VETRO SOLUTIONS SA, cu conținut în canabidiol, a sărurilor de rehidratare și a produsului HEPACTIV capsule, la câine și pisică
 • 9573/13.06.2019 – Cercetări privind utilizarea unor resurse furajere specifice în alimentația păsărilor și analiza performanțelor obținute
 • 22066/20.12.2022 – Stabilirea potențialului vectorial al speciilor de țânțari și căpușe din România
 • 22063/20.12.2022 – Seroprevalența febrei hemoragice Crimeea-Congo la om și animalele de fermă în ecosistemele Deltei Dunării și sud-estul României.
III. Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile

Contracte de cercetare internaţională (SCOPES, FP7, COST, ETC.)

 • LIFE17 NAI/IT/000547 LIFE Nat.Sal.Mo – Grant Agreement LIFE17 NAI/IT/000547
 • Acord nr. 101060876 – RURALITIES – Apel: HORIZON-CL6-2021 – COMMUNITIES-01 – Climate smart, ecosystem-enhancing and knowledge-based rural expertise and training centres
 • 2021-1-RO01-KA220-ADU-000026154 – AgroBusiness in Urban areaS (acronim AgroBUS) (USV partener)
 • ID-2021-1-TR01-KA220-VET-000032974 – Climate focused agricultural vocational education – CLIAVE
 • cod 2022-1-FR01-KA220-SCH-000087861, nr. USV Iaşi: 17271/03.10.2022 – From “Waste” to “Art” for a sustainable world – wAs’R’Te (parteneriat strategic de cooperare: Action Type KA220-SCH- Cooperation partenerships in school education

Erasmus mobilităţi

 • momentan nu sunt

Proiecte transfrontaliere

 • momentan nu sunt

Proiecte POC

Proiecte POCU

Proiecte POR

 • Contract de finanţare nr. 7106/16.09.2021, Cod SMIS 125128 – Reabilitare, modernizare, echipare spaţii didactice universitare: pavilion 3 – spitalizare (C12), pavilion 2-chirurgie (C13), pavilion 5-triaj+hol legătură (C14), pavilion 6-prosectura (C6) – Implementare proiect european POR/2017/10/10.1/10.3/

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării – PNRR

 • F-PNRR-GDU-1-2022-0088, 1267804081 – Digital – IULS
IV. Proiecte cu finanţare M.E.C.

Proiecte R.O.S.E.

V. Alte proiecte
 • 8099/19.07.2021 – Acord cadru de cooperare cu privire la realizarea proiectului de digitalizare şi valorificare a patrimoniului rural din judeţul Galaţi între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi