Select Page

Proiecte în derulare

I. Proiecte finanţate de la bugetul de stat

PN III – Tinere echipe

 • PN-III-P1-1.1-TE-2019-1200-120/2020 – Elaborarea unui cadru de estimare a riscurilor pentru sănătatea umană generate de contaminarea cu metale grele a produselor pe bază de plante utilizate în fitoterapie şi cosmetică (RiskToxPlants).

PN III – Proiecte experimentale – PED

Proiecte plan sectorial ADER

II. Proiecte finanţate din fonduri private

Agenţi economici

 • 14786/26.07.2019 – Cercetări privind utilizarea unor resurse furajere specifice in alimentatia păsărilor si analiza performantelor obtinute
 • 23675/27.11.2019 – Cercetări privind producrea nutreturilor combinate in relatie cu siguranta alimentelor (SC PROFEED SRL)
 • 9573/13.06.2019 – Cercetări privind utilizarea unor resurse furajere specifice în alimentaţia păsărilor şi analiza performanţelor obţinute (SC AVICOLA Lumina)
 • 14644/21.09.18 – Cercetări privind imbunătătirea modalitătilor de păstrare si valorificare ca flori tăiate, a unor specii ornamentale cultivate în câmp
 • 4149/19.03.2020 – Studii privind evoluţia stării de fertilitate a solurilor sub impactul tehnologiilor agricole aplicate în cadrul S.C. Agricola 96 S.A. Ţigănaşi
 • 7686/08.06.2018 – Studii pentru monitorizarea stării de fertilitate a solurilor
 • 24139/02.12.2019 – Cercetări privind rezultatele controlului oficial al performanţelor utilizate în evaluarea animalelor folosite
 • 22097/08.12.2020 – Cercetări privind determinarea stării de fertilitate a solurilor ca urmare a aplicării diferitelor tehnologii agricole în cadrul S.C. PROAGRO S.A.
 • 3341/12.03.2021 – Izolarea, purificarea şi pregătirea inoculului pentru infecţii în câmp cu agenţii patogeni Fusarium graminearum, Septoria tritici şi Sclerotinia sclerotiorum
 • 5577/21.04.2021 – Stimularea transferului de cunoştinţe între USAMV Iaşi şi S.C. HUNTING FUN S.R.L. prin activităţi de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală în domeniul industriei alimentare – sectorul de procesare a cărnii
 • 3827/23.03.2021 – Agreement for the purchase of research services
III. Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile

Contracte de cercetare internaţională (SCOPES, FP7, COST, ETC.)

 • LIFE17 NAI/IT/000547 LIFE Nat.Sal.Mo – Grant Agreement LIFE17 NAI/IT/000547

Erasmus mobilităţi

 • 2019-1-RO01-KA107-062900 – Erasmus + Actiunea Cheie 1 – Învăţământ superior, mobilitati cu ţările Programului

Proiecte transfrontaliere

Proiecte finanţate din fonduri europene – FEADR

 • C1920011X220112407285/17.07.2020 – Dezvoltare durabilă prin acţiuni de informare şi instruire pe teritoriul GAL CODRII PAŞCANILOR.
 • C1920011X215612408278 – Proiect demonstrativ de cercetare aplicată pentru dezvoltare rurală durabilă

Proiecte POC

Proiecte POCU

 • POCU/9096.13/6.14 107955 – Stagii practice inovatoare şi activităţi de referinţă europeană în domeniul producţiei de produse agroalimentare cu atribute tradiţionale şi de diferenţiere – TRADif
 • POCU/320/6/21/121103 EPA – Educaţie. Performanţă, Angajabilitate
 • POCU/379/6/21/124388 – Măsuri active pentru creşterea participării la învăţământul terţiar antreprenorial a studenţilor din medii defavorizate_Antre_S
 • POCU/123458 – Educaţie antreprenorială inovativă – EducActiv.

Proiecte cu Banca Mondială

 • 7200142/08.04.2021 – Romania-Common Agricultural Policy (CAP) – Survey of Family Farms
IV. Proiecte cu finanţare M.E.C.

Proiecte R.O.S.E.

 • Acord de grant nr. 103/SGU/CI/lI / 17.12.2018 – Centrul de învăţare al USAMV Iaşi Learning for Life (CI USAMV – IS)
 • Acord de grant nr. AG 282/SGU/NC/II / 12.12.2019 – Sporirea şanselor de integrare a studenţilor zootehnişti din anul I – ZOOSTUDIS
 • Acord de grant nr. AG 281/SGU/NC/II / 12.12.2019 – Îmbunătăţirea performanţelor academice a studenţilor din anul I ai Facultăţii de Horticultură predispuşi la abandon şcolar – PERFORMA
 • Acord de grant nr. AG 316/SGU/PV/III / 18.06.2020 – Universitatea noastră poate fi şi a ta! – UNSAT
V. Alte proiecte
 • 01/QBS/2018 – Integrated nutrient pollution control project – additional financing. (Consultancy services for setting-up and running a Knowledge Transfer Network to promote good agricultural practice and reduce the risk of nitrate pollution in the North-East and South-East Development Regions)