Select Page

Invățământ la distanță

Admitere învățământ la distanță

Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi organizează concurs pentru învăţământul la distanţă (ID), ciclul de licenţă.

Învăţământul la distanţă pentru toate formele şi specializările se organizează în regim de învăţământ cu taxă. Cuantumul taxelor de studiu se stabileşte de către Senatul Universităţii cu minim două săptămani înainte de începerea înscrierilor.

Departament ID – Facultatea de Agricultură

Taxe

Studenţii pot achita taxa de şcolarizare în contul RO44TREZ40620F330500XXXX – USAMV Iaşi, cod fiscal 4541840, cu menţiunea pe ordinul de plată: Taxa de şcolarizare ID pentru studentul…
Copia după chitanţă se poate depune la secretariat sau se poate trimite prin email la id.agro@iuls.ro.

Contact

Director department ID
Prof. dr. Elena LEONTE
0232 407.420
elena.leonte@iuls.ro

Secretariat facultate
Ing. Daniela COSTEA CĂPUŞNEAC
0232 407.499
id.agro@iuls.ro

Examene

Studenţii sunt rugaţi să verifice site-ul periodic pentru a fi la curent cu eventualele modificări apărute în programarea examenelor (cu privire la ora sau sala unde se susțin).

Sesizări şi solicitări

Pentru sesizări şi solicitări puteţi trimite un email la adresa sesizari_id-agro@uaiasi.ro

Precizări

Reamintim studenţilor care absentează de la programul didactic faptul că prezenţa la activităţile asistate (AA) este obligatorie.
Conform paragrafului 4.3.3., Reguli de refacere, RR1 (v. Ghid de Consiliere), activităţile aplicative absentate se pot reface în cursul anului universitar, cu taxă suplimentară, conform planificării stabilite de coordonatorul disciplinei şi avizată de Directorul Departamentului ID.
Prof. Dr. Leonte Elena

Departament ID – Facultatea de Horticultură

Examene

Studenţii sunt rugaţi să verifice site-ul periodic pentru a fi la curent cu eventualele modificări apărute în programarea examenelor.

Evaluare ARACIS

2020: Raport de autoevaluare + Anexe (specializarea Horticultură ID)

2015: Raport de autoevaluare – specializarea Horticultură ID (format pdf)
Anexe – partea I | Anexe – partea a II-a

 

Departament ID – Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare