Select Page

Alte programe cu fonduri europene

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)

http://www.anpcdefp.ro/ 

COMENIUS

Asistenţi Comenius 2012 — stagii de practică pedagogică pentru viitoare cadre didactice

Acţiunea se adresează absolvenţilor, studenţilor (cu cel puţin 2 ani absolviţi la momentul depunerii candidaturii) şi masteranzilor a căror specializare conduce către o carieră didactică şi care au absolvit modulul psihopedagogic.

Sunt eligibili să candideze cei care nu au fost angajaţi ca profesori sau cei care nu au mai beneficiat de un grant pentru Asistenţi Comenius.

Termenul limită pentru depunerea candidaturii pentru apelul 2012 este 31.01.2012.

Toate informaţiile referitoare la această acţiune, termenul limită, condiţiile de candidatură şi documentele necesare candidaturii, sunt publicate pe site-ul A.N.P.C.D.E.F.P., la secţiunea Programul Sectorial Comenius – Asistenţi Comenius şi Şcoli Gazdă: http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=255&d=41

 

Tineret în acţiune

Tempus

Vizite pregătitoare

Publicatii Eurydice