Select Page

Teze de doctorat

Teze de doctorat 2004 – 2024

2023

2024

Iulie 2024

Maria-Mihaela CIOBĂNIȚĂ – 17 iulie

Domeniu:

Agronomie

Specializare:

Agrotehnică

Conducător de doctorat:

Prof. univ. dr. Costică AILINCĂI

Comisia de doctorat:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Petru-Marian CÂRLESCU, prodecanul Facultăţii de Agricultură

Referenţi oficiali:

Prof. univ. dr. Denis-Constantin ȚOPA, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Conf. univ. dr. ing. Nicolae MARCOIE, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași

Conf. univ. dr. Lilian NIACȘU, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi

Titlul tezei:

“Cercetări privind stabilirea unor soluții de organizare și amenajare antierozională a terenurilor afectate de procese de degradare din bazinul mijlociu al râului Bahlui”

Sala şi ora:

Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde (A 205), la ora 10:00

C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]     rezumat teză [EN]

 

Alexandra NEAMȚU (CIUBOTARIU) – 4 iulie

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică și andrologie veterinară
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU (C.V.)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. Aurelian-Sorin PAȘCA, prodecanul Facultăţii de Medicină Veterinară
Referenţi oficiali:

Prof. univ. dr. Mihai-Cosmin CENARIU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Alexandru-Ilie DIACONESCU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Conf. univ. dr. Petru ROȘCA, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Titlul tezei: “Cercetări privind diagnosticul și terapia afecțiunilor glandei mamare la cățea și pisică”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Amfiteatrul A1 MV (D22), la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]     rezumat teză [EN]

 

Raluca-Adriana ȘTEFĂNESCU – 3 iulie

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie și patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN (C.V.)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Sorin-Aurelian PAȘCA, prodecanul Facultăţii de Medicină Veterinară
Referenţi oficiali:

Prof. univ. dr. Mario-Darius CODREANU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Prof. univ. dr. Radu LĂCĂTUȘ, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Mihai MUSTEAȚĂ, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Titlul tezei: “Cercetări electroencefalografice în epilepsia carnivorelor de companie”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Amfiteatrul A1 MV (D22), la ora 14:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]     rezumat teză [EN]

 

Gabriela BAIDAN (MIHĂILĂ) – 3 iulie

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie și patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN (C.V.)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Dragoș-Constantin ANIȚA, prodecanul Facultăţii de Medicină Veterinară
Referenţi oficiali:

Prof. univ. dr. Mario-Darius CODREANU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Prof. univ. dr. Ionel PAPUC, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Luminița-Diana HRIȚCU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Titlul tezei: “Cercetări privind etiopatogeneza, diagnosticul și tratamentul afecțiunilor vezicii urinare la carnivorele de companie”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Amfiteatrul A1 MV (D22), la ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]     rezumat teză [EN]

Iunie 2024

Niculina POPA (ONESIFEREANU) – 12 iunie

Domeniu: Inginerie și management în agricultură
Specializare: Economie rurală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gavril ȘTEFAN (C.V.)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Florin-Daniel LIPȘA, decanul Facultăţii de Agricultură
Referenţi oficiali:

Prof. univ. dr. Gabriel-Claudiu MURSA, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

CS I dr. Ioan SURDU, Centrul de Economie Montană CE-MONT, Vatra Dornei, I.N.C.E. Academia Română

CS II dr. Sebastian BRUMĂ, Institutul de Cercetări Economice și Sociale “Gheorghe Zane”, Academia Română, Filiala Iași

Titlul tezei: “Model de dezvoltare a Țării Dornelor”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde (A205), la ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]     rezumat teză [EN]

Stela-Daniela ENACHE (TROIA) – 6 iunie

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecția plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU (C.V.)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decanul Facultăţii de Horticultură
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ion OLTEAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Ion MITREA, Universitatea din Craiova
C.S. I dr. Elena TROTUŞ, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judeţul Neamţ
Titlul tezei: “Cercetări asupra răspândirii, structurii, abundenţei şi dinamicii speciilor de nevertebrate întâlnite în culturile de plante medicinale”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Laboratorul de Entomologie (A191), la ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]     rezumat teză [EN]

Mai 2024

Teodora ZAIȚ (GRAPAN) – 17 mai

Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea și păstrarea furajelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU (C.V.)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Florin-Daniel LIPȘA, decanul Facultăţii de Agricultură
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan ROTAR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Florin-Simion PĂCURAR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind comportamentul unor graminee și leguminoase perene în amestecuri simple pentru pajiști semănate în condițiile din Silvostepa nordică a Moldovei”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde (A205), la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]     rezumat teză [EN]

 

 

Martie 2024

Cornelia-Daniela CUREA – 22 martie

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor și animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI (C.V.)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Daniel SIMEANU, decanul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIȘTEANU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Prof. univ. dr. Dumitru DRĂGOTOIU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Conf. univ. dr. Simona PAȘCALĂU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Titlul tezei: “Cercetări privind efectele aplicării standardelor de bunăstare ale U.E. asupra producției de carne de găină”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala D39 (Amfiteatrul E28 al Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare), la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Februarie 2024

Diana-Elena CREANGĂ – 16 februarie

Domeniu: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Specializare: Economie rurală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gavril ŞTEFAN (C.V.)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Gina FÎNTÎNERU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Nicoleta MATEOC-SÎRB, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara
Conf. univ. dr. Raluca IGNAT, Academia de Studii Economice din Bucureşti
Titlul tezei: “Cercetări privind rolul clusterelor în dezvoltarea economică a spaţiului rural”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala A158 (Facultatea de Agricultură), la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Ionuţ Bogdan TOTOLEA – 12 februarie

Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR (C.V.)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Răzvan-Ionuţ TEODORESCU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Maria HARJA, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind viabilitatea tehnico-economică a amenajării de irigaţie pentru plantaţii pomicole în cadrul SC Livada mere de Iteşti, judeţul Bacău”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala A237M (Facultatea de Agricultură), la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]
2023

2023

 

Decembrie 2023

Cipriana-Maria CUCIUREANU – 8 decembrie

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, reprezentantul decanului Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Vioara MIREŞAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Simona PAŞCALĂU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Răzvan-Mihail RADU-RUSU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind tehnica de obţinere a claponilor şi calitatea cărnii rezultate”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala E28 (indicativ sală: D39), la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Bianca-Maria MĂDESCU – 7 decembrie

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia produselor animaliere
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan Mircea POP, decanul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Gheorghe-Emil MĂRGINEAN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Dumitru DRĂGOTOIU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Ioan GÎLCĂ, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind caracterizarea parametrilor de calitate a cărnii de bovine din rasa Aubrac”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala E28 (indicativ sală: D39), la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Noiembrie 2023

Tudoriţa POALELUNGI (PRODAN) – 3 noiembrie

Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Eugen ULEA (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    – Referenţi oficiali: C.S. I dr. Elena TROTUŞ, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni, judeţul Neamţ
C.S. I dr. Danela MURARIU, Banca de Resurse Genetice Vegetale “Mihai Cristea” din Suceava
Prof. univ. dr. Florin-Daniel LIPŞA, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind dinamica principalilor agenţi patogeni la floarea-soarelui în condiţiile de Sud-Est ale României”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala A-5, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Septembrie 2023

Mariana NISTOR (ANTON) – 29 septembrie

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile MACIUC (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP, decanul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Şteofil CREANGĂ, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Prof. univ. dr. Ion CĂLIN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Conf. univ. dr. Toma-Ludovic CZISZTER, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara
Titlul tezei: “Cercetări privind îmbunătăţirea managementului creşterii taurinelor din judeţul Neamţ”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Laboratorul de Tehnologia creşterii bovinelor, la ora 11:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Ionuţ-Vasile UNGUREANU – 29 septembrie

Domeniu: Horticultură
Specializare: Pomicultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai ISTRATE (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Liliana ROTARU, reprezentanta decanului Facultăţii de Horticultură, directorul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Inginereşti (SDSI)
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Dorel HOZA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
C.S. I dr. ing. Gelu CORNEANU, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi
C.S. I dr. ing. Mădălina-Maria BUTAC, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti, Mărăcineni
Titlul tezei: “Cercetări privind evaluarea potenţialului agroproductiv al unor soiuri noi de cireş autohtone şi străine, ˆn vederea valorificării sustenabile a resurselor pedoclimatice din zona de N-E a României”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Laboratorul de Pomicultură (etajul 1), la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

André CRÎŞMARU – 29 septembrie

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Constantin PASCAL (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP, decanul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ion CĂLIN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Stelian-Vasile DĂRĂBAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Octavian-Sorin VOIA, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa factorilor tehnologici asupra creşterii şi dezvoltării corporale la tineretul ovin de rasă Karakul de Botoşani”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Laboratorul de Tehnologia creşterii ovinelor, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

Ioana-Alexandra IOSUB – 7 septembrie

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia produselor animaliere
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP, decanul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Vioara MIREŞAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Dumitru DRĂGOTOIU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Conf. univ. dr. Roxana LAZĂR, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Caracterizarea parametrilor de calitate şi valoare nutritivă a cărnii de nutrie (Myocastor coypus)”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala E-28, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Silvia-Ioana PETRESCU – 6 septembrie

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Daniel SIMEANU, reprezentantul decanului Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Dumitru DRĂGOTOIU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Monica-Paula MARIN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul posibilităţilorde combatere prin alimentaţie a obezităţii la animalele de companie (câini şi pisici)”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala E-28, la ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Mădălina MATEI – 6 septembrie

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, reprezentantul decanului Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Dumitru DRĂGOTOIU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Monica-Paula MARIN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Daniel SIMEANU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Contribuţii la evaluarea transferului unor poluanţi din nutreţuri în laptele de vacă”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala E-28, la ora 10:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Adrian BONDAR – 5 septembrie

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Morfologie normală şi patologică
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Carmen SOLCAN (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Dragoş-Constantin ANIŢĂ, prodecan, Facultatea de Medicină Veterinară
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ştefania-Mariana RAIŢĂ, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. habil. Vasile MACRI, Universitatea Tehnică a Moldovei
Conf. univ. dr. Constantin SPĂTARU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Efectul unor antioxidanţi naturali asupra ţesutului limfoid asociat tubului digestiv la păsări crescute în sistem gospodăresc”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Amfiteatrul A1, la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Iulie 2023

Costinela PATROLEA (ATODIRESEI) – 31 iulie

Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Eugen ULEA (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Florin-Daniel LIPŞA, prodecan al Facultăţii de Agricultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Simona-Izabela DUNCĂ, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof. univ. dr. Irina VOLF, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
C.S. I dr. ing. Doina DAMIAN, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi
Titlul tezei: “Studii privind influenţa tratamentelor fitosanitare asupra diversităţii şi distribuţiei levurilor în condiţiile Centrului Viticol Iaşi”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Laboratorul de Fitopatologie, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Teodor-Constantin ZUS – 25 iulie

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan GÎILCĂ (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Constantin PASCAL, prodecan al Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Gheorghe-Emil MĂRGINEAN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Ioan CHEREJI, Universitatea din Oradea
Prof. univ. dr. Vasile MACIUC, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Studiul tehnologiilor de exploatare şi a unor indici de reproducție la taurinele de rasă Bălţată cu Negru Româmească în ferme de medie capacitate din zona Moldovei”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Laboratorul de Tehnologia creşterii bovinelor, ovinelor şi caprinelor, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Adriana-Mihaela TOTOLEA (HUŢANU) – 18 iulie

Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Răzvan-Ionuţ TEODORESCU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Maria HARJA, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind eficienţa amenajărilor pentru irigaţii în cadrul OUAI “Aqua” Soloneţ Nord Bivolari, judeţul Iaşi”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

Mihai-Cristian FOCEA – 14 iulie

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu V. COTEA (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Liliana ROTARU, directorul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Inginereşti (SDSI)
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Lucia-Carmen TINCĂ, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Prof. univ. dr. Gabi DROCHIOIU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
C.S I dr. ing. Ancuţa NECHITA, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi
Titlul tezei: “Studii privind influenţa diferitelor suşe de levuri asupra calităţii vinurilor spumante obţinute prin metoda tradiţională”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Andreea-Cătălina TURCU – 12 iulie

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile VULPE (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decanul Facultăţii de Medicină Veterinară
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Mario Darius CODREANU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Conf. univ. dr. Cristian Robert PURDOIU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Bogdan Alexandru VIȚĂLARU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Titlul tezei: “Modificări hemodinamice la pacientul dispneic”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde (mansardă), la ora 10:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Ana-Maria TOADER – 6 iulie

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu V. COTEA
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decanul Facultăţii de Horticultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Laurian VLASE, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Liliana ROTARU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Conf. univ. dr. Gheorghe NICOLAIESCU, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
Titlul tezei: “Studii asupra compoziţiei şi a calităţii unor vinuri biodinamice şi ecologice produse în România”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Amfiteatrul A6, la ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Maria-Iulia CERBU – 6 iulie

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu V. COTEA
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Liliana ROTARU, directorul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Inginereşti (SDSI)
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Laurian VLASE, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Conf. univ. dr. Gheorghe NICOLAIESCU, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa utilizării unor produse oenologice la maturarea vinurilor albe şi rosé obţinute în podgoria Iaşi-Copou”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Amfiteatrul A6, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Iunie 2023

Sorin CĂPŞUNĂ – 30 iunie

Domeniu: Agronomie
Specializare: Agrotehnică
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan PĂCURAR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Teodor RUSU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Feodor FILIPOV, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Efectul cumulat al unor sisteme de lucrare a solurilor asupra stării de calitate a terenurilor agricole din Ferma Ezăreni”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala A-5, la ora 16:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Cristina-Vasilica CUCONOIU (căs. CUIBĂREANU) – 30 iunie

Domeniu: Agronomie
Specializare: Agrotehnică
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Teodor RUSU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Ioan PĂCURAR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Eugen ULEA, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Influenţa sistemului de lucrare aplicat la cultura grâului de toamnă asupra unor componente ale populaţiei solului”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala A-5, la ora 14:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Miruna-Andreea BUIUC – 29 iunie

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Dragoş-Constantin ANIŢĂ, prodecan al Facultăţii de Medicină Veterinară
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Liviu-Dan MIRON, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Prof. univ. dr. Ioan-Liviu MITREA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Mario-Darius CODREANU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Titlul tezei: “Cercetări privind dermatopatiile la caprine”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în A-1 MV, la ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Elena PATROLEA – 23 iunie

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Teodor ROBU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Mihail AXINTE, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
C.S. I dr. Creola BREZEANU, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău
Conf. univ. dr. Adrian-Gheorghe BĂŞA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa unor factori tehnologici asupra producţiei şi calităţii acesteia la specia Foeniculum vulgare Mill.”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Ionica BOSOI – 16 iunie

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Liliana ROTARU (C.V.)
Comisia de doctorat:
– Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decanul Facultăţii de Horticultură
– Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Valeriu COTEA, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Prof. univ. dr. Claudiu-Ioan BUNEA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
C.S. II dr. ing. Marian ION, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească
Titlul tezei: “Cercetări privind potenţialul agrobiologic şi tehnologic al soiurilor de viţă de vie pentru vinuri albe create la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

Daniela COADĂ (căs. NENCIU) – 14 iunie

Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Răzvan-Ionuţ TEODORESCU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. George UNGUREANU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Studiul eficacităţii sistemului de ecocondiţionalitate în asigurarea protecţiei calităţii apei şi solului în Câmpia Brăilei”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Cătălina Ionela PREPELIŢĂ (căs. POPOVICI) – 13 iunie

Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR (C.V.)
Comisia de doctorat:
– Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
– Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Răzvan-Ionuţ TEODORESCU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Conf. univ. dr. Nicolae MARCOIE, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind eficienţa amenajării de irigaţie în cadrul S.C. Triticum S.R.L. Săvineşti, judeţul Neamţ”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

Martie 2023

Denis-Gabriel BORCEA – 31 martie

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN (CV)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Dragoş-Constantin ANIŢĂ, prodecanul Facultăţii de Medicină Veterinară
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Mario-Darius CODREANU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Radu LĂCĂTUŞ, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Mihai MUSTEAŢĂ, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind diagnosticul şi tratamentul bolilor măduvei spinării la câine”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Amfiteatrul A1 MV, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

Constantin LUNGOCI – 31 martie

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Teodor ROBU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Georgeta POP, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara
Prof. univ. dr. Viorel ION, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Mihail AXINTE, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind biologia şi tehnologia unor specii ale genului Nepeta pentru creşterea producţiei şi a calităţii acesteia în condiţiile din Silvostepa Moldovei”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala A-5, Facultatea de Agricultură, la ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

Bogdan MÎRZAN – 31 martie

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Teodor ROBU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Matei-Marcel DUDA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
CS I dr. ing. Danela MURARIU, Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
Conf. univ. dr. Dănuţ-Petru SIMIONIUC, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiei de cultivare a ricinului (Ricinus communis L.) în vederea cultivării în zona centrală a Moldovei”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Laboratorul de Fitotehnie, Facultatea de Agricultură, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

Alexandra-Andreea SIKRA (căs. CHERŞUNARU) – 3 martie

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Aurelian-Sorin PAŞCA, prodecanul Facultăţii de Medicină Veterinară
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Marian-Liviu BOGDAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Alexandru-Ilie DIACONESCU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Conf. univ. dr. Petru ROŞCA, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Influenţa ginecopatiilor puerperale asupra desfăşurării funcţiei de reproducţie la vaci”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Amfiteatrul A1 MV, la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    Rezumat teză [RO]    Rezumat teză [EN]
2022

2022

NOIEMBRIE 2022

Roxana Georgiana MIHALACHE – 18 noiembrie

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan GÎLCĂ
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Constantin PASCAL, prodecanul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    – Referenţi oficiali:

Prof. univ. dr. Vasile MACIUC, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Prof. univ. dr. Ioan CHEREJI, Universitatea din Oradea

Prof. univ. dr. Gheorghe-Emil MĂRGINEAN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Titlul tezei: “Contribuţii la îmbunătăţirea exploatării taurinelor de rasă Brună în zona de Nord-Est a ţării”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Laboratorul de Tehnologia creşterii bovinelor, ovinelor şi caprinelor, la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

Mintenica-Mariana CIUŞTEA (căs. BUTNARU) – 18 noiembrie

Domeniu: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Specializare: Management
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Florin-Daniel LIPŞA,
reprezentantul decanului Facultăţii de Agricultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Valentina TUDOR, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Felix ARION, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. George UNGUREANU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Studii privind managementul modern al sistemelor agricole şi dezvoltarea rurală sustenabilă în contextul strategiei de dezvoltare regională 2014-2020”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala L.M.A., la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

OCTOMBRIE 2022

Bianca-Elena BRĂTULEANU (căs. BAISAN) – 13 octombrie

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gheorghe SAVUŢA (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decanul Facultăţii de Medicină Veterinară
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Marc ELOIT, ENV Alfort, Franţa
Prof. univ. dr. Doina DANEŞ, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Bogdan-Ionel TAMBA, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind portajul şi riscul zoonotic al unor agenţi infecţioşi transmişi de căpuşe”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde (mansardă), la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Ionela Valerica PINDELI (căs. VOLOŞENIUC) – 28 octombrie

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli parazitare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Liviu Dan MIRON (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decanul Facultăţii de Medicină Veterinară
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Liviu Ioan MITREA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Sorin MORARIU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara
Conf. univ. dr. Kalman IMRE, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara
Titlul tezei: “Cercetări asupra încărcăturii parazitare a unor emisari din bazinul Dornelor şi corelaţiile saprobiologice”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde (mansardă), la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

SEPTEMBRIE 2022

Vlăduţ ACHIŢEI – 30 septembrie

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile STOLERU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Monica BUTNARIU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara
Prof. univ. dr. Ioan SCURTU, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
Conf. univ. dr. Teodor STAN, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind utilizarea plantelor de tomate ca biosenzor în cadrul sistemelor de fertirigare”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde (mansardă), la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

Mădălin-Vasile GHEORGHIŢOAIE – 30 septembrie

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile STOLERU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Prof. univ. dr. Ioan SCURTU, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
Conf. univ. dr. Viorica LAGUNOVSCHI-LUCHIAN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Titlul tezei: “Cercetări privind optimizarea tehnologiei de cultivare a tomatelor în spatii protejate prin utilizarea curentului electric continuu”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde (mansardă), la ora 13:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Marius FLOREA – 30 septembrie

Domeniu: Horticultură
Specializare: Pomicultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai ISTRATE (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Liliana ROTARU, directorul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Inginereşti
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Florin STĂNICĂ, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Valerian BALAN, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CS I dr. Gelu CORNEANU, Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiei de producere a materialului săditor altoit la nuc”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Laboratorul de Pomicultură (etajul 1), la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Maricica VASILACHI (căs. ALEXANDRU) – 30 septembrie

Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Eugen ULEA (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, Decanul Facultăţii de Agricultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi
Prof. univ. dr. Vasile-Constantin FLORIAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Florin-Daniel LIPŞA, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Studii privind prezenţa micotoxinelor în produsele de origine vegetală şi cauzele apariţiei acestora în condiţiile judeţului Iaşi”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde (mansardă), la ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Maria CIOCAN (căs. CIOCAN-ALUPII) – 23 septembrie

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile MACIUC (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP, decanul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Prof. univ. dr. Livia VIDU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Stelian ACATINCĂI, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara
Titlul tezei: “Cercetări privind îmbunătăţirea fluxului tehnologic şi influenţa creşterii taurinelor din bazinul Dornelor asupra produsului montan”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Amfiteatrul E28, la ora 11:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Nicoleta ROŞCA (căs. DULGHERU) – 23 septembrie

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Genetică
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Şteofil CREANGĂ (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP, decanul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Vasile MACIUC, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Prof. univ. dr. Horia GROSU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Dorel-Dănuţ DRONCA, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara
Titlul tezei: “Cercetări privitoare la stabilirea unor indici de selectie a taurinelor din rasa Holstein-Friză”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Amfiteatrul E28, la ora 09:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IULIE 2022

Irina ŞUŞNIA – 12 iulie

Domeniu: Agronomie
Specializare: Botanică
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Culiţă SÎRBU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Paulina ANASTASIU, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Mihaela Ioana GEORGESCU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări asupra invaziei plantelor adventive în lunca Siretului inferior”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

Cristian-Sorin GAVRILĂ – 8 iulie

Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Costel SAMUIL
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Prof. univ. dr. Ioan ROTAR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Florin-Simion PĂCURAR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa unor verigi tehnologice asupra producţiei şi calităţii seminţelor la Onobrychis viciifolia Scop.”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MAI 2022

Cristian TOTOLOEA – 11 mai

Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Nicolae PETRESCU (C.V.), Universitatea “Valahia” din Târgovişte
Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA (C.V.), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. habil. Maria HARJA (C.V.), Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind evoluţia structurii categoriilor de folosinţă şi a lucrărilor antierozionale pe terenurile agricole în pantă din bazinul hidrografic Izvoru Berheciului (Colinele Tutovei)”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

APRILIE 2022

Ioana CĂLIN (căs. BUŢERCHI) – 15 aprilie

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi Oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu COTEA (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decanul Facultăţii de Horticultură
    – Referenţi oficiali: Conf. univ. dr. Florin-Daniel LIPŞA, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Prof. univ. dr. Gabi DROCHIOIU, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi
CS II dr. Ancuţa NECHITA, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind optimizarea tehnologiilor de producere a vinurilor cu conţinut redus de dioxid de sulf în Podgoria Iaşi”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Ionuţ MOCANU – 7 aprilie

Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Nicolae PETRESCU (C.V.), Universitatea “Valahia” din Târgovişte
Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA (C.V.), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Esmeralda-Ionela CHIORESCU (C.V.), Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind valorificarea durabilă a resurselor de sol prin amenajări de irigaţii şi desecare-drenaj în Insula Mare a Brăilei”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

MARTIE 2022

Petronica AMIŞCULESEI – 31 martie

Domeniu: Horticultură
Specializare: Floricultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Liliana ROTARU, directorul Şcolii doctorale de Ştiinţe inginereşti
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Prof. univ. dr. Maria CANTOR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Florin TOMA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Titlul tezei: “Evaluarea posibilităţilor de cultivare şi valorificare a unor specii de plante ornamentale din familia Iridaceae
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

Paula-Lucelia URSACHE (căs. PINTILIE) – 31 martie

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decanul Facultăţii de Horticultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan ROŞCA, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti
Prof. univ. dr. Ion MITREA, Universitatea din Craiova
Dr. ing. CS-I Elena TROTUŞ, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, jud. Neamţ
Titlul tezei: “Cercetări privind morfologia, bioecologia şi combaterea Sfredelitorului porumbului (Ostrinia Nubilalis Hbn) la unele specii cultivate în condiţiile de la S.C.D.A. Secuieni”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Gabriela-Victoria MARTINESCU – 25 martie

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli parazitare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Liviu-Dan MIRON (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decanul Facultăţii de Medicină Veterinară
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Mariana IONIŢĂ, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Ioan-Liviu MITREA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Sorin MORARIU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara
Titlul tezei: “Cercetări privind bioecologia căpuşelor ixodide în zona de est a României şi epidemiologia bolilor transmise de acestea”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

FEBRUARIE 2022

Vlăduţ-Ion CIMPOI – 18 februarie

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi Oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Liliana ROTARU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decanul Facultăţii de Horticultură
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Claudiu-Ioan BUNEA (C.V.), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Mihai MUSTEA (C.V.), Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
CS I dr. Doina DAMIAN (C.V.), Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind comportarea în pepinieră a unor soiuri noi de viţă de vie obţinute la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IANUARIE 2022

Ana-Maria Roxana HANGAN (căs. ISTRATE) – 28 ianuarie

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile STOLERU
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Valeriu V. COTEA, Director CSUD
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Prof. univ. dr. Maria CANTOR, USAMV Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Viorica LAGUNOVSCHI-LUCHIAN, USAMV Bucureşti
Titlul tezei: “Posibilităţi de utilizare a unor specii legumicole cu întrebuinţări multiple în conceptul grădinilor urbane şi periurbane”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

2021

2021

 

OCTOMBRIE 2021

Iulian-Valentin TELIBAN – 29 octombrie 2021

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu COTEA (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decanul Facultăţii de Horticultură
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
CS II dr. Ancuţa NECHITA, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi
Prof. univ. dr. Aurel POPA, Universitatea din Craiova
Titlul tezei: “Studii privind evoluţia compuşilor volatili şi a acizilor la producerea vinurilor albe din soiurile Fetească regală şi Aligote, în Centrul Viticol Bucium din Podgoria Iaşi”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 12:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 277 642 7198; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

SEPTEMBRIE 2021

Roxana-Alexandrina CLINCIU-RADU (căs. ROŞCĂNEANU) – 30 septembrie 2021

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Teodor ROBU (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Georgeta POP, U.S.A.M.V.B “Regele Mihai I al României” din Timişoara
Dr. ing. CS-I Elena TROTUŞ, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Secuieni, jud. Neamţ
Prof. univ. dr. Mihail AXINTE, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind particularităţile agrobiologice şi tehnologice la unele specii ale genului Arthemisia cu privire specială asupra producţiei şi calităţii acesteia în vederea utilizării complexe”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 331 457 7774; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Mariana PLEŞESCU (ENACHE) – 30 septembrie 2021

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decanul Facultăţii de Horticultură
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ion OLTEAN, USAMV Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Ion MITREA, Universitatea din Craiova
Dr. ing. CS-I Elena TROTUŞ, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Secuieni, jud. Neamţ
Titlul tezei: “Cercetări cu privire la entomofauna din culturile de porumb, dăunătorii întâlniţi şi antagoniştii acestora”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 08:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 879 926 4744; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Mihai Cezar CIORAN – 29 septembrie 2021

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnică piscicolă
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Benone PĂSĂRIN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI, reprezentantul decanulului Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Vioara MIREŞAN, USAMV Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Victor CRISTEA, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
Prof. univ. dr. Vasile VULPE, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa tehnologiei de creştere asupra performanţei de producţie şi a stării de sănătate a populaţiei de crap Moldova – Podu Iloaiei”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 879 926 4744; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Marinela PASAT (TIPIŞCĂ) – 16 septembrie 2021

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gheorghe SAVUŢA (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decanul Facultăţii de Medicină Veterinară
Referenţi oficiali: Conf. univ. dr. Corina CARTER-TIMOFTE, University of Liverpool
Conf. univ. dr. Florica BĂRBUCEANU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Conf. univ. dr. Adriana-Elena ANIŢĂ, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Investigaţii privind rezistenţa la antibiotice şi riscul zoonotic asociat tulpinilor de Escherichia coli izolate de la porc”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 12:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Dragoş-Mihai LĂPUŞNEANU – 10 septembrie 2021

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI, reprezentantul decanului Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Dumitru DRĂGOTOIU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Daniel MIERLIŢĂ-PANTEA, Universitatea din Oradea
Conf. univ. dr. Daniel SIMEANU, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind producerea nutreţurilor combinate în relaţie cu siguranţa alimentelor”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Mădălina-Alexandra DAVIDESCU – 9 septembrie 2021

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Genetică
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Şteofil CREANGĂ (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Constantin PASCAL, prodecanul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Vasile MACIUC, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Prof. univ. dr. Horia GROSU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Dragoş-Lucian GORGAN, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi
Titlul tezei: “Estimarea relaţiilor filogenetice şi cuantificarea diversităţii genetice la rasele de bovine Sură de Stepă şi Pinzgau, aflate în pericol de extincţie în România”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IULIE 2021

Ionel PERJU – 20 iulie 2021

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decanul Facultăţii de Horticultură
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ion MITREA, Universitatea din Craiova
Dr. ing. CS-I Elena TROTUŞ, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, jud. Neamţ
Dr. ing. CS-I Gelu CORNEANU, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări asupra artropodelor existente în plantaţiile pomicole de nuc din Regiunea de Est a Moldovei”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 09:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 879 926 4744; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Claudia PÂNZARU – 8 iulie 2021

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan GÎLCĂ (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Constantin PASCAL, prodecanul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Gheorghe-Emil MĂRGINEAN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Ioan CHEREJI, Universitatea din Oradea
Conf. univ. dr. Marius-Gheorghe DOLIŞ, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Studiu privind dinamica unor parametri morfologici şi de reproducţie existenţi la populaţia de cabaline din rasa Shagya de la Herghelia Rădăuţi”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 12:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Elena Cristina SCUTARAŞU – 2 iulie 2021

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi Oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu COTEA (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Liliana ROTARU, director Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Arina ANTOCE, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Gabi DROCHIOIU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conf. univ. dr. Antoanela PATRAŞ, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Studii privind influenţa folosirii unor preparate enzimatice în tehnologia de obţinere a vinurilor albe în Podgoria Iaşi”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 12:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 987 3414 1819; Passcode: 043522)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Adelina IACOBACHE (căs. LUNGU) – 1 iulie 2021

Domeniu: Inginerie şi mangament în agricultură şi dezvoltare rurală
Specializare: Management; Managementul fermei
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Felix-Horaţiu ARION, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Silvius STANCIU, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
Prof. univ. dr. Gavril ŞTEFAN, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Studii privind eficientizarea managementului schimbării prin leadership în sistemele agroalimentare”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 879 926 4744; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MAI 2021

Luciana-Alexandra CRIVEI – 21 mai 2021

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gheorghe SAVUŢA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Doina DANEŞ, USAMV Bucureşti
Prof. univ. dr. Doina AZOICĂI, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi
Conf. univ. dr. Adriana-Elena ANIŢĂ, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Titlul tezei: “Arboviroze cu caracter zoonotic transmise de ţânţari în România”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 542 941 1025; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Adrian-Ilie NAZARE – 20 mai 2021

Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan ROTAR, USAMV Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Florin-Simion PĂCURAR, USAMV Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, USV Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind valoarea de utilizare a principalelor specii din unele pajişti permanente”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 11:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 548 072 6186; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Iulian MIHĂILĂ – 19 mai 2021

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile VULPE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Mario-Darius CODREANU, USAMV Bucureşti
Conf. univ. dr. Alexandru DIACONESCU, USAMV Bucureşti
Conf. univ. dr. Petru ROŞCA, USV Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind diagnosticul imagistic şi valoarea terapeutică a tehnicilor chirurgicale utilizate în tratamentul afecţiunilor uterine la căţea şi pisică”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 12:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 370 328 5149; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

APRILIE 2021

Alina TEODORESCU – 26 aprilie 2021

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ilie VAN, USAMV Bucureşti
Prof. univ. dr. Vioara MIREŞAN, USAMV Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Răzvan-Mihail RADU-RUSU, USAMV Iaşi
Titlul tezei: “Contribuţii la cunoaşterea indicilor de calitate şi a performanţelor de incubaţie la ouăle de bibilică cenuşie (Numida meleagris)”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 11:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Cătălina BOUREANU (căs. CIOBANU) – 22 aprilie 2021

Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis ŢOPA, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan ROTAR, USAMV Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Neculai DRAGOMIR, USAMVB “Regele Mihai I al României” Timişoara
Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, USAMV Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări cu privire la comportarea speciilor de obsigă nearistată (Bromus inermis Leyss)
şi sparcetă (Onobrychis viciifolia Scop.) în cultură pură şi amestecuri simple în condiţiile din Depresiunea Jijia-Bahlui”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 548 072 6186; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MARTIE 2021

Liliana-Margareta GHINEȚ (căs CIORNEI) – 30 martie 2021

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Alexandru ŞONEA, USAMV Bucureşti
Prof. univ. dr. Liviu BOGDAN, USAMV Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Petru ROŞCA, USAMV Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind implementarea unor metode biotehnice de stimulare a funcţiei de reproducere la bivoliţe (Bivol Indigen Carpatin)”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 12:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 356 631 9447; Passcode: TEZA)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Ioana MINEA (căs PIPIRIG) – 25 martie 2021

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Elena VELESCU (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Emil TÂRZIU, USAMVB “Regele Mihai I al României” din Timişoara
Conf. univ. dr. Stelian BĂRĂITĂREANU, USAMV Bucureşti
Conf. univ. dr. Oana-Irina TĂNASE, USAMV Iaşi
Titlul tezei: “Consideraţii privind rolul statusului imun în prevenirea bolilor infecţioase la viţei”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 14:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 903 030 6591; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Minodora AILENEI (căs RADU) – 12 martie 2021

Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA, USAMV Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Nicolae PETRESCU, Universitatea “Valahia” din Târgovişte
Prof. univ. dr. habil. Maria HARJA, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări privind valorificarea durabilă a terenurilor agricole amenajate cu lucrări de desecare-drenaj din lunca râului Moldova”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 12:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 548 072 6186; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

FEBRUARIE 2021

Sergiu BUHĂIANU – 19 februarie 2021

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fiziologia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Carmenica-Doina JITĂREANU (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Maria-Magdalena ZAMFIRACHE, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi
Prof. univ. dr. Liliana-Aurelia BĂDULESCU, USAMV Bucureşti
Prof. univ. dr. Teodor ROBU, USAMV Iaşi
Titlul tezei: “Cercetări ecofiziologice privind conţinutul în principii active şi valorificarea unor specii de plante medicinale utilizate în terapiile Hildegard von Bingen
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 548 072 6186; Passcode: fiziologie)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IANUARIE 2021

Mitică-Tiberiu ANDRIEŞ – 22 ianuarie 2021

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi Oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu COTEA (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu IRIMIA, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ, USAMV Iaşi
CS II dr. Ancuţa NECHITA, S.C.D.V.V. Iaşi
Prof. univ. dr. Nicolae GIUGEA, Universitatea din Craiova
Titlul tezei: “Studii privind obţinerea unor vinuri cu grad alcoolic scăzut”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 12:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 927 8049 0306; Passcode: mnFN3T)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Cezar BAHRIM – 22 ianuarie 2021

Domeniu: Horticultură
Specializare: Floricultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA (CV)
Comisia de doctorat:
    – Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu IRIMIA, decan
    – Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Maria CANTOR, USAMV Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Florin TOMA, USAMV Bucureşti
Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU, USAMV Iaşi
Titlul tezei: “Comportarea unor specii şi cultivare de plante floricole perene, în condiţiile ecologice din NE României”
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
(Meeting ID: 492 531 4532; Passcode: bahrim)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]
2020

2020

SEPTEMBRIE 2020

Gelu NUŢU – 25 septembrie 2020

Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan ŢENU (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis ŢOPA, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Dănuţă COZMA, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi (CV)
Prof. univ. dr. Vasile CRĂCIUN, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi (CV)
Prof. univ. dr. Victor VÂLCU, USAMV Iaşi (CV)
Titlul tezei: “Cercetări privind optimizarea procesului de lucru pentru tăierea tulpinilor plantelor agricole la momentul recoltării”
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 12:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Cezara-Valentina ZĂPODEANU – 25 septembrie 2020

Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan ŢENU (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis ŢOPA, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. dr. h.c. Valentin NEDEFF, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău (CV)
Prof. univ. dr. Dănuţă COZMA, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi (CV)
Conf. univ. dr. Petru Marian CÂRLESCU, USAMV Iaşi (CV)
Titlul tezei: “Cercetări privind optimizarea procesului de lucru pentru condiţionarea grâului în vederea măcinării”
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Mădălina BRĂTEANU (TELIBAN) – 11 septembrie 2020

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN (CV)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Mario-Darius CODREANU, USAMV Bucureşti (CV)
Conf. univ. dr. Gina BOTNARIU, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi (CV)
Conf. univ. dr. Geta PAVEL, USAMV Iaşi (CV)
Titlul tezei: “Efectul hepatoprotector al unor fitopreparate la carnivorele de companie”
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 11:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IULIE 2020

Ştefania-Elida JITARIUC (căs. SAVA) – 31 iulie 2020

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi)
Prof. univ. dr. Vioara MIREŞAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Simona PAŞCALĂU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Contribuţii la cunoaşterea producţiei de carne obţinute de la păsări din rasa Kabir”
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Andrei-Alexandru CÎMPAN – 14 iulie 2020

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Parazitologie şi boli parazitare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Liviu-Dan MIRON
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Gheorghe DĂRĂBUŞ (U.S.A.M.V.B. “Regele Mihai I al României” din Timişoara)
Prof. univ. dr. Mariana IONIŢĂ (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Şef lucr. dr. Imre KALMAN (U.S.A.M.V.B. “Regele Mihai I al României” din Timişoara)
Titlul tezei: “Epidemiologia unor parazitoze transmise de vectori la câine în România”
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Claudiu-Dan ROŞCA – 2 iulie 2020

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi)
Prof. univ. dr. Vioara MIREŞAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Simona PAŞCALĂU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Cercetări privitoare la producerea cărnii de bibilică şi la parametrii calitativi ai acesteia”
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Maricel VITĂNESCU – 2 iulie 2020

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile STOLERU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU (USAMV Iaşi)
Prof. univ. dr. Monica BUTNARU (U.S.A.M.V.B. “Regele Mihai I al României” din Timişoara)
Prof. univ. dr. Maria APAHIDEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Contribuţii privind introducerea în cultură a speciei Chenopodium quinoa Willd, ca plantă legumicolă”
Sala şi ora: Sala Verde
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IUNIE 2020

Beatrice-Alexandra MODIGA – 26 iunie 2020

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fiziologia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Carmenica Doina JITĂREANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, prorector cu activitatea didactică
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Maria-Magdalena ZAMFIRACHE (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi)
Prof. univ. dr. Liliana-Aurelia BĂDULESCU (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile STOLERU (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Cercetări privind reacţia fiziologică a unor genotipuri de fasole la factorii de stres salin”
Sala şi ora: Sala Verde, ora 10:00
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Mirabela GACHE (căs. LUNGU) – 18 iunie 2020

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ion SCURTU (A.S.A.S. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile STOLERU (USAMV Iaşi)
CS I dr. Silvica AMBĂRUŞ (Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău)
Titlul tezei: “Studii şi cercetări asupra posibilităţilor de cultivare a plantelor legumicole în ghivece şi containere”
Sala şi ora: Laboratorul de Legumicultură, ora 10:00
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MAI 2020

Georgel ANDRON – 29 mai 2020

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan ROŞCA (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ion OLTEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova)
Titlul tezei: Cercetări privind structura, dinamica şi indicii ecologici ai populaţiei de coleoptere epigee din plantaţiile pomicole de măr
Sala şi ora: Sala Verde, ora 11:00
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom.
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Valentin-Teodor TUDORACHE – 29 mai 2020

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan ROŞCA (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Ionela DOBRIN (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Titlul tezei: Cercetări cu privire la fauna de Coccinelide (Coleoptera – Coccinellidae) existentă în unele culturi agricole din NE Moldovei
Sala şi ora: Sala Verde, ora 09:00
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom.
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Raluca MARDARE (MÎNDRU) – 14 mai 2020

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Parazitologie şi boli parazitare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Liviu Dan MIRON
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Jaques GUILLOT (École Nationale Vétérinaire d’Alfort, Paris)
Prof. univ. dr. Ioan Liviu MITREA (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Sorin MORARIU (U.S.A.M.V.B. Timişoara)
Titlul tezei: Sarcoptes scabiei infection in dogs: evaluation of new therapeutic options and modification of the skin”
(“Caracterizarea microbiomului cutanat şi evaluarea unor opţiuni terapeutice în râia sarcoptică la câine”)
Sala şi ora: Sala Verde, ora 15:00
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom.
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MARTIE 2020

Ana SAMSON (căs. TUDOSE) – 6 martie 2020

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Tudor PERIANU (USAMV Iaşi)
Conf. univ. dr. Florica BĂRBUCEANU (Institutul de Sănătate Animală Bucureşti)
Conf. univ. dr. Sorin RĂPUNTEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Cercetări privind epidemio-supravegherea bolii limbii albastre (Blue tongue) în unele judeţe din Sud-Estul României”
Sala şi ora: Amfiteatrul A1 MV, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

FEBRUARIE 2020

Simina-Mirela RĂILEANU – 15 februarie 2020

Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Sorin-Mihai CÎMPEANU (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Răzvan-Ionuţ TEODORESCU (U.S.A.M.V.B. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Studiul modalităţilor de conservare a apei şi solului pe terenurile agricole înclinate din judeţul Iaşi”
Sala şi ora: Sala de conferinţe, Corp T.P.P.A., etaj II, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Simona-Gabriela CIOCAN – 15 februarie 2020

Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Sorin-Mihai CÎMPEANU (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Răzvan-Ionuţ TEODORESCU (U.S.A.M.V.B. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Cercetări privind posibilităţile de prevenire şi combatere a eroziunii solului pe terenurile agricole din judeţul Suceava”
Sala şi ora: Sala de conferinţe, Corp T.P.P.A., etaj II, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]
2019

2019

NOIEMBRIE 2019

Simona-Carmen CABA (INCULEŢ) – 29 noiembrie 2019

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile STOLERU,
Conf. univ. dr. Gianluca CARUSO (conducător de doctorat co-tutelă; Universitatea din Napoli, Italia)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. Dr. Lucia DRAGHIA, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU (USAMV Iaşi)
Prof. univ. dr. Monica BUTNARIU (U.S.A.M.V.B. Timişoara)
Prof. univ. dr. Maria APAHIDEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Contribuţii la îmbunătăţirea calităţii fructelor de tomate obţinute în spaţii protejate prin unele măsuri tehnologice de cultivare”
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

OCTOMBRIE 2019

Ionela-Ecaterina DIACONICĂ (MOCANU) – 25 octombrie 2019

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. Dr. Lucia DRAGHIA, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan ROŞCA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. univ. dr. Ion OLTEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova)
Titlul tezei: “Cercetări privind dăunătorii semnalaţi în culturile de grâu, tratamentele chimice aplicate şi entomofauna existentă”
Sala: Sala Verde, ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

SEPTEMBRIE 2019

Alexandru-Cătălin TARŢIAN – 27 septembrie 2019

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. Dr. Neculai MUNTEANU
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Nicolae GIUGEA (Universitatea din Craiova),
Dr. CS I Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, Filiala Iaşi)
Prof. univ. dr. Liliana ROTARU (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Studiul compuşilor fenolici şi volatili din vinul Busuioacă de Bohotin în vederea stabilirii tipicităţii soiului”
Sala: Sala Verde, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Ana-Maria MOROŞANU – 27 septembrie 2019

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. Dr. Liliana ROTARU, prodecan
Referenţi oficiali: Conf. univ. dr. Mihaela BEGEA (Universitatea Politehnica Bucureşti),
Dr. CS I Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, Filiala Iaşi)
Prof. univ. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Studiul compuşilor fenolici din vinurile Fetească albă şi Fetească regală în urma aplicării unor tratamente de condiţionare”
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Liviu-Gabriel GRIGORICĂ – 26 septembrie 2019

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. Dr. Neculai MUNTEANU
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Nicolae GIUGEA (Universitatea din Craiova),
Conf. univ. dr. Mihaela BEGEA (Universitatea Politehnica Bucureşti)
Dr. ing. CS II Ancuţa NECHITA (S.C.D.V.V. Iaşi)
Titlul tezei: “Studii privind influenţa tratamentelor cu unele materiale oenologice asupra caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale vinurilor din regiunea viticolă Dealurile Olteniei”
Sala: Sala Verde, ora 16:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IUNIE 2019

Dragoş-Florin COSTĂCHESCU – 29 iunie 2019

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Fiziologie animală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. Dr. Benone PĂSĂRIN, prorector
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Vioara MIREŞAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. univ. dr. Ilie VAN (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Cercetări privind caracterizarea statusului morfofiziologic la prepeliţă (Coturnix coturnix) – linia de carne”
Sala: Sala E-28, ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Carmen IRIMIA (GAVRILESCU) – 29 iunie 2019

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. Dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ilie VAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. univ. dr. Elena POPESCU-MICLOŞAN (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Contribuţii la elaborarea tehnologiei de creştere lentă a broilerului de găină”
Sala: Sala E-28, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Andrei-Cristian LUPU – 21 iunie 2019

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli parazitare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Liviu Dan MIRON
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. univ. Dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Liviu MITREA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Conf. univ. dr. abilitat Mariana IONIŢĂ (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Sorin MORARIU (USAMVB Timişoara)
Titlul tezei: “Nanoconjugate utilizate în profilaxia şi tratamentul unor boli ale peştilor”
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Vasile BUNDUC – 03 iunie 2019

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Ion-Mircea POP
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Paul BOIŞTEANU (USAMV Iaşi), decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Dumitru DRĂGOTOIU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Daniel MIERLIŢĂ-PANTEA (Universitatea din Oradea),
Prof. Dr. Marius-Giorgi USTUROI (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Soluţii nutriţionale inovative pentru obţinerea de ouă cu caracter de aliment funcţional”
Sala: Amfiteatrul “Emil Roşu” (Sala E-28), ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MAI 2019

Ioana-Alexandra ANTON (RĂŢOI) – 13 mai 2019

Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN (USAMV Iaşi)
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Doina DANEŞ (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Viorel HERMAN (U.S.A.M.V.B. “Regele Mihai I al României” din Timişoara),
Conf. Dr. Eleonora GUGUIANU (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Identificarea, caracterizarea şi încadrarea taxonomică a tulpinilor de micobacterii nontuberculoase izolate de la om şi animale”
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Andrei-Mihai GAFENCU – 10 mai 2019

Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Eugen ULEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Costel SAMUIL (USAMV Iaşi), Decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Stelica CRISTEA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Rodi MITREA (Universitatea din Craiova),
Conf. dr. Florin-Daniel LIPŞA (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Cercetări privind rezistenţa unor soiuri de grâu la atacul bolilor în regiunea de Nord-Est a Moldovei”
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

APRILIE 2019

Liana-Crina RADU (GRĂDINARU) – 25 aprilie 2019

Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Eugen ULEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Costel SAMUIL (USAMV Iaşi), Decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Cătălin TĂNASE (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi),
Prof. Dr. Vasile-Constantin FLORIAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. dr. Florin-Daniel LIPŞA (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa atacului agenţilor patogeni asupra calităţii grâului”
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MARTIE 2019

Constantin-Dragoş MOŢCO – 30 martie 2019

Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Daniel BUCUR
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Costel SAMUIL (USAMV Iaşi), decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Sorin-Mihai CÎMPEANU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Răzvan-Ionuţ TEODORESCU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Marcel DÎRJA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Cercetări privind evaluarea impactului asupra mediului produs de centralele hidroelectrice de mică putere amenajate pe râuri din judeţul Suceava”
Sala: Sala de Conferinţe, etaj II, TPPA, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Tarek Şady – 29 martie 2019

Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Vasile VULPE (USAMV Iaşi), Director Şcoala Doctorală
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Walther BILD (UMF Iaşi),
Prof. Dr. Mario-Darius CODREANU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Conf. dr. Ioan-Sorin BEŞCHEA (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “L’hypertension arteriélle chez les carnivores domestiques et les maladies associées / Hipertensiunea arterială la carnivorele domestice şi bolile asociate”
Sala: Sala Verde, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [FR]

 

Paula-Viorela DRUC (GAFENCU) – 29 martie 2019

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Paul BOIŞTEANU (USAMV Iaşi), decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Vioara MIREŞAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. Dr. Simona PAŞCALĂU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Contribuţii la cunoaşterea calităţii organelor comestibile de pasăre”
Sala: Sala E-28, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Cristian SPRIDON – 29 martie 2019

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Paul BOIŞTEANU (USAMV Iaşi), decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Vioara MIREŞAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. Dr. Simona PAŞCALĂU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Cercetări cu privire la performanţele găinilor ouătoare exploatate în sistem tip volieră”
Sala: Sala E-28, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Iuliana MIHAI – 22 martie 2019

Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Elena VELESCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN (USAMV Iaşi), prodecan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Mihai MAREŞ (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Florica BĂRBUCEANU (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti),
Conf. Dr. Stelian BĂRĂITĂREANU (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Titlul tezei: “Cercetări privind Artrita – encefalita caprină în estul României”
Sala: Amfiteatrul A1 – MV, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

2018

2018

DECEMBRIE 2018

Irina-Elena ISMANĂ (CIOBOTARU) – 14 decembrie 2018

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU(USAMV Iaşi), decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Ilie VAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Marian MIHAIU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Contribuţii la îmbunătăţirea tehnologiei de decontaminare a halelor destinate creşterii intensive a puilor broiler de gaină”
Sala: Amfiteatrul “Emil Roşu” (E-28), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Elena HRISCU (URSU) – 14 decembrie 2018

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU(USAMV Iaşi), decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Ilie VAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Marian MIHAIU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: ” Contribuţii la cunoaşterea unor surse de contaminare microbiologică a cărnii de pasăre în unele unităţi de profil din judeţul Iaşi”
Sala: Amfiteatrul “Emil Roşu” (E-28), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Andreea-Alexandra TIMOFTE (MIHAI) – 07 decembrie 2018

Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Eugen ULEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Costel SAMUIL (USAMV Iaşi), decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Stelica CRISTEA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Rodi MITREA (Universitatea din Craiova),
Prof. Dr. Cătălin TĂNASE (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi)
Titlul tezei: “Cercetări privind modul de utilizare al unor produse de biocontrol la tomatele cultivate în spaţii protejate din Regiunea de N-E a României”
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

NOIEMBRIE 2018

Mădălina-Elena HENEA – 23 noiembrie 2018

Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA (USAMV Iaşi), decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Vasile VULPE (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Mario-Darius CODREANU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Savva BĂLĂNESCU (Universitatea Agrară de Stat din Chişinău, Republica Moldova)
Titlul tezei: “Cercetări privind aplicaţiile fizioterapiei în afecţiunile aparatului locomotor la carnivorele de companie”
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Dan-Iulian EŞANU – 21 noiembrie 2018

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr.Ioan-Mircea POP
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU (USAMV Iaşi), decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Dumitru DRĂGOTOIU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Silvia PĂTRUICĂ (U.S.A.M.V.B. “Regele Mihai I al României” din Timişoara),
Conf. Dr. Daniel SIMEANU (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Contribuţii la stadiul hrănirii suplimentare a familiilor de albine şi influenţa asupra exploataţiei apicole”
Sala: Sala E-28, ora 14:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Cristian ANDRICI – 08 noiembrie 2018

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Lucia DRAGHIA (USAMV Iaşi), decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Ioan ROŞCA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Ion OLTEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. Dr. Ion MITREA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Studii privind entomofauna din culturile de porumb în funcţie de tehnologiile aplicate”
Sala: Laboratorul de Entomologie, Facultatea de Horticultură, ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

SEPTEMBRIE 2018

Alexandru-Marian FLOREA – 27 septembrie 2018

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Constantin PASCAL
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Ion CĂLIN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Ioan PĂDEANU (U.S.A.M.V.B. Timişoara),
Prof. Dr. Vasile-Stelian DĂRĂBAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Cercetări privind identificarea unor căi economice de dirijare a ciclului sexual la oile de rasă Karakul de Botoşani în vederea creşterii performanţelor de producţie şi reproducţie”
Sala: Amfiteatrul “E.H. Roşu”, Facultatea de Zootehnie, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Oana BÎRSAN – 20 septembrie 2018

Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Vasile VULPE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Paolo CIARAMELLA (Universitatea “Federico II” Napoli, Italia),
Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Cornel BRĂSLAŞU (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Titlul tezei: “Cercetări clinico-imagistice realizate în afecţiunile cardiace la pisică”
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IUNIE 2018

Cătălin-George MUNTEAN – 15 iunie 2018

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia produselor animaliere
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Benone PĂSĂRIN, prorector
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Dumitru DRĂGOTOIU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Ilie VAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Marius-Giorgi USTUROI (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Cercetări privind evaluarea factorilor tehnologici implicaţi în îmbunătăţirea calităţii c&259;rnii de curcă”
Sala: Sala E28, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

Andreea-Cătălina NISTOR – 15 iunie 2018

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Elena POPESCU-MICLOŞAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Ioan CHEREJI (Universitatea din Oradea)
Titlul tezei: “Contribuţii la cunoaşterea calităţii unor ovorproduse lichide pasteurizate obţinute în ţara noastră”
Sala: Sala E28, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MAI 2018

Paula-Maria SAFTENCU (căs. PAŞCA) – 18 mai 2018

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Vasile VULPE (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Mario-Darius CODREANU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Mircea MIRCEANU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Diagnosticul tulburărilor sistemului nervos central în nafropatiile animalelor de companie”
Sala: Sala Verde, ora 14:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MARTIE 2018

GALEA (căs. DELEANU) Florina-Maria – 29 martie 2018

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Liliana ROTARU, prodecan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Lucia DRAGHIA (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Victor POPESCU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Ion SCURTU (Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti)
Titlul tezei: “Sporirea valorii ornamentale a culturilor de plante legumicole prin optimizarea design-ului în sistem de intercropping”
Sala: Laboratorul de Legumicultură, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CORLAT Lucia-Mădălina – 28 martie 2018

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Vasile VULPE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Walther BILD (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi),
Conf. Dr. Corneliu BRĂSLAŞU (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Titlul tezei: “Cercetări privind etiopatogenia, diagnosticul clinico-imagistic şi de laborator al afecţiunilor însoţite de disurie la câine”
Sala: Amfiteatrul A1 MV, ora 14:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CORDUNEANU Oana-Raluca – 23 martie 2018

Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Ioan ŢENU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Costel SAMUIL, decan
Referenţi oficiali: Cp I Dr. Gheorghe ŞOVĂIALĂ (Institutul de Cercetare pentru Hidraulică şi Pneumatică din Bucureşti – INOE 2000 IHP),
Prof. Dr. Dănuţă COZMA (Universitatea Tehnică “Gr. Asachi” din Iaşi),
Conf. Dr. Vasile STOLERU (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Cercetări privind optimizarea procesului de lucru pentru fertilizarea şi irigarea prin picurare a culturilor legumicole”
Sala: Sala Amec, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

FEBRUARIE 2018

POREA Daniela – 27 februarie 2018

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN, prodecan
Referenţi oficiali: HDR, CS I, Nicole PAVIO, UMR 1161 Virologie, Maison Alfort, Franţa,
Prof. Dr. Doina AZOICĂI (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi),
Prof. Dr. Mihai CARP-CĂRARE (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Cercetări epidemiologice şi etiologice privind infecţia cu virusul hepatitei E la animale sălbatice şi evaluarea riscului zoonotic al acesteia”
Sala: Sala Verde, Corp A, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ABALAŞEI (LIPOVAN) Irina-Elena – 2 februarie 2018

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Vasile VULPE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN, prodecan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Mihai MAREŞ (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Sorin MORARIU (U.S.A.M.V.B. “Regele Mihai I al României” din Timişoara),
Conf. Dr. Carmen PÂNZARU (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi)
Titlul tezei: “Studii privind diagnosticul de laborator, terapia clasică şi nonconvenţională a dermatitelor cu substrat bacterian la câne şi pisică”
Sala: Amfiteatrul A1 MV, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IANUARIE 2018

ONOFREI Vasilica – 19 ianuarie 2018

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Teodor ROBU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Costel SAMUIL, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Mihail AXINTE (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Matei Marcel DUDA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. Dr. Victor BURDUJAN (Universitatea Agrară de Stat din Chişinău)
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa unor fertilizanţi foliari ecologici asupra producţiei şi calităţii acesteia la unele specii medicinale şi aromatice”
Sala: Sala Verde, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

SFARTZ Ioana-Ionela – 12 ianuarie 2018

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Ioan-Ştefan GROZA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. Dr. Alexandru ŞONEA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Conf. Dr. Petru ROŞCA (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Cercetări privind afecţiunile ovariene şi uterine la căţea”
Sala: Sala Verde, ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CRIVEI Ioana-Cristina – 12 ianuarie 2018

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Ioan-Ştefan GROZA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. Dr. Alexandru ŞONEA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Conf. Dr. Petru ROŞCA (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Cercetări privind sindromul de anafrodizie la vacă”
Sala: Sala Verde, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]
2017

2017

NOIEMBRIE 2017

DASCĂLU Mihaela-Anca – 17 noiembrie 2017

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Elena VELESCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Mihai MAREŞ, prodecan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Cătălina LUCA (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi),
C.Ş. gr. I, Evelyne PICARD-MEYER (ANSES Lab. Rage Nancy – Franţa)
Titlul tezei: “Cercetări privind metodologia de diagnostic, supraveghere, prevenire şi control în rabie”
Sala: Sala Verde, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

KÖNTÉS Ernö – 17 noiembrie 2017

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Ioan-Mircea POP
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Dumitru DRĂGOTOIU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Gheorghe MĂRGINEAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Conf. Dr. Daniel SIMEANU (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul alimentaţiei şi comportamentului alimentar la tineret cabalin”
Sala: Amfiteatrul E28 “Emil Roşu”, ora 10:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

SEPTEMBRIE 2017

NECHIFOR Ionică – 29 septembrie 2017

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Constantin PASCAL
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Marius-Giorgi USTUROI, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Ion CĂLIN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Ioan PĂDEANU (U.S.A.M.V.B. “Regele Mihai I al României” din Timişoara),
Prof. Dr. Vasile-Stelian DĂRĂBAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Cercetări privind ameliorarea genetică a rasei Karakul de Botoşani”
Sala: Amfiteatrul “E. H. Roşu”, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PREDA (VOICU) Miia – 28 septembrie 2017

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Liliana ROTARU, prodecan
Referenţi oficiali: CP I dr. Silvica AMBĂRUŞ (Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău),
CP I dr. Elena TROTUŞ (Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni-Neamţ),
Conf. Dr. Vasile STOLERU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studiul principalelor caracteristici de calitate a seminţelor de legume în perioada depozitării, în vederea optimizării regimului de păstrare”
Sala: Laboratorul de Legumicultură, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

DUMA Vlad-Mihai – 25 septembrie 2017

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Elena VELESCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Tudor PERIANU (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Viorel HERMAN (U.S.A.M.V.B. “Regele Mihai I al României” din Timişoara),
Conf. Dr. Stelian BĂRĂITĂREANU (U.S.A.M.V. Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind metodologia de diagnostic, profilaxie şi combatere în unele boli respiratorii la curci crescute în sistem intensiv”
Sala: Sala Verde, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ION (POPA) Emilia – 25 septembrie 2017

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN, prodecan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Mihai CARP-CĂRARE (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Viorel HERMAN (U.S.A.M.V.B. “Regele Mihai I al României” din Timişoara),
Conf. Dr. Stelian BĂRĂITĂREANU (U.S.A.M.V. Bucureşti).
Titlul tezei: “Epidemiologia şi diagnosticul infecţiilor cu pestivirusuri în zona de est a României”
Sala: Sala Verde, ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

COZMA Andreea-Paula – 5 septembrie 2017

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Nicodim-Iosif FIŢ (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. Dr. Dorina TIMOFTE (Universitatea din Liverpool, Anglia),
Prof. Dr. Mihai MAREŞ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Determinarea riscului de portaj şi a direcţiei de transmitere a enterobacteriaceelor producătoare de ESBL la animalele de companie şi proprietarii acestora”
Sala: Amfiteatrul A-1 MV, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MARTIE 2017

ISTRATE Andrei – 31 martie 2017

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi Oenologie
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Liliana ROTARU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Lucia DRAGHIA, decan
Referenţi oficiali: Conf. Dr. Daniela Doloris CICHI (Universitatea din Craiova),
Conf. Dr. Mihai MUSTEA (USAMV Iaşi),
C.S. I Dr. ing. Doina DAMIAN (S.C.D.V.V. Iaşi).
Titlul tezei: “Studiul caracterelor fenotipice ale unor soiuri autohtone de viţă de vie prin folosirea metodelor matematice, bazate pe ampelometrie”
Sala: Laboratorul de Viticultură, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BARBACARIU Cristian-Alin – 31 martie 2017

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnică piscicolă
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Benone PĂSĂRIN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Ioan GÎLCĂ (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Ion IORDACHE (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi),
Prof. Dr. Ştefan DIACONESCU (U.S.A.M.V. Bucureşti).
Titlul tezei: “Contribuţii privind îmbunătăţirea tehnologiei de reproducere artificială şi de dezvoltare postembrionară la specia Polyodon spathula”
Sala: Laboratorul de Acvacultură, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ROŞCA (căs. MELUŢ) Aurelia-Elena – 31 martie 2017

Domeniu: Horticultură
Specializare: Floricultură
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Lucia DRAGHIA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Liliana ROTARU, prodecan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Maria CANTOR (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. Dr. Florin TOMA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Conf. Dr. Elena-Liliana CHELARIU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind biologia, ecologia şi tehnologia unor taxoni de Allium cultivaţi în scop ornamental”
Sala: Laboratorul de Viticultură, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

COJOCARU Alexandru – 30 martie 2017

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Lucia DRAGHIA, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Nistor STAN (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Maria APAHIDEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. Dr. Ion SCURTU (Universitatea din Piteşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind folosirea unor metode de intensivizare a culturii de revent (Rheum rhabarbarum L.)”
Sala: Laboratorul de Legumicultură, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IPĂTIOAIE Dănuţ-Costel – 30 martie 2017

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Liliana ROTARU, prodecan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Nistor STAN (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Victor POPESCU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Alexandru-Silviu APAHIDEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiei de înfiinţare a culturii de revent (Rheum rhabarbarum L.)”
Sala: Laboratorul de Legumicultură, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

GHERASIM (căs. LEONTE) Alexandra – 29 martie 2017

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Teodor ROBU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Costel SAMUIL, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Gheorghe-Valentin ROMAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
C.P. I Dr. ing. Elena TROTUŞ (S.C.D.A. Secuieni-Neamţ),
Prof. Dr. Mihail AXINTE (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări cu privire la îmbunătăţirea tehnologiei de cultivare a cânepei monoice pentru fibră în vederea eficientizării culturii”
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IACOB Cătălina-Ioana – 24 martie 2017

Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Eugen ULEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Costel SAMUIL, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Cătălin TĂNASE (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi),
Prof. Dr. Carmen PUIA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. Dr. Nela TĂLMACIU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind principalii agenţi patogeni şi dăunători la o serie de plante ornamentale din Moldova”
Sala: Sala Verde, ora 13:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CIOCAN (MOŢCO) Oana-Alexandra – 24 martie 2017

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
Referenţi oficiali: Conf. Dr. Eleonora GUGUIANU (USAMV Iaşi),
Conf. Dr. Carmen-Valentina PÂNZARU (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi),
Prof. Dr. Nicodim-Iosif FIŢ (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Caracterizarea rezistenţei la antibiotice a tulpinilor de Pseudomonas aeruginosa de origine umană şi animală în România”
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]
2016

2016

NOIEMBRIE 2016

PASCARIU Mariana-Silvia – 10 noiembrie 2016

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Ioan-Mircea POP
Comisia de doctorat:
Preşedinte Prof. Dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Dumitru DRĂGOTOIU (USAMV Bucureşti),
Prof. Dr. Daniel MIERLIŢĂ-PANTEA (Universitatea din Oradea),
Prof. Dr. Marius Giorgi USTUROI (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Posibilităţi de valorificare în alimentaţia animalelor a unor resurse provenite din industria de vinificaţie”
Sala şi ora: Sala Verde de conferinţe, ora 13:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

OCTOMBRIE 2016

ARSENOAIA Vlad-Nicolae – 28 octombrie 2016

Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Ioan ŢENU
Comisia de doctorat:
Preşedinte Prof. Dr. Costel SAMUIL, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Simion POPESCU (Universitatea “Transilvania” din Braşov),
Prof. Dr. Dănuţă COZMA (Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi),
Prof. Dr. Radu-Gheorghe ROŞCA (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind optimizarea procesului de lucru pentru uscarea seminţelor de cereale şi plante tehnice”
Sala şi ora: Amfiteatrul Amec, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

SEPTEMBRIE 2016

RĂILEANU Cristian – 30 septembrie 2016

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA
Comisia de doctorat:
Preşedinte Prof. Dr. Liviu-Dan MIRON, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Dr. Muriel VAYSSIER-TAUSSAT, (DR2, HDR, I.N.R.A. Maisons-Alfort, Franţa),
Prof. Dr. Marc-Etienne ELOIT (Institutul Pasteur, Pathoquest, Paris, Franţa),
Conf. Dr. Andrei-Daniel MIHALCA (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Cercetări epidemiologice şi etiologice asupra unor boli infecţioase emergente cu transmitere vectorială în zona de est a României”
Sala şi ora: Amfiteatrul A1 MV, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IBĂNESCU Iulian-Andrei – 30 septembrie 2016

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN, prodecan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. dr.h.c. Ioan-Ştefan GROZA (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. Dr. dr.h.c. Alexandru ŞONEA (USAMV Bucureşti),
Conf. Dr. Petru ROŞCA (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind variaţiile sezoniere ale indicatorilor spermatici la vier şi fertilitatea acestora”
Sala şi ora: Sala Verde de conferinţe, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CIUCĂ Lavinia – 26 septembrie 2016

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Parazitologie şi boli parazitare
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Liviu-Dan MIRON
Comisia de doctorat:
Preşedinte Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. asoc. Laura RINALDI (Universitatea “Federico II” din Napoli, Italia),
Prof. Dr. Giuseppe CRINGOLI (Universitatea “Federico II” din Napoli, Italia),
Prof. Dr. Ioan-Liviu MITREA (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind filariozele la câine în Moldova”
Sala şi ora: Sala Verde de conferinţe, ora 9:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

GAVRILAŞ Elena – 23 septembrie 2016

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Vasile VULPE
Comisia de doctorat:
Preşedinte Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Manuel D. NOVALES (Universitatea din Cordoba, Spania),
Prof. Dr. Cornel CĂTOI (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. Dr. Ionel PAPUC (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Investigaţii morfoclinice şi imagistice privind procesele tumorale mamare şi intraabdominale, precum şi a unor metastaze pulmonare la pisică”
Sala şi ora: Sala Verde de conferinţe, ora 9:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

DULMAN Ozana-Maria – 5 septembrie 2016

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
Referenţi oficiali: Conf. Dr. Mihai MAREŞ (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Ioan-Liviu MITREA (USAMV Bucureşti),
Prof. Dr. habil. Vasile MACARI (Universitatea Agrară de Stat din Chişinău, Republica Moldova).
Titlul tezei: “Cercetări privind diagnosticul şi tratamentul în dermatita atopică la câine”
Sala şi ora: Amfiteatrul A1-MV, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

STANCIU Gabriela-Dumitriţa – 5 septembrie 2016

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte Prof. Dr. Gheorghe SĂVUŢA, prodecan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Vasile VULPE (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Ionel PAPUC (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. Dr. Mario CODREANU (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Evaluarea electrofiziologică a activităţii sistemului nervos la câine”
Sala şi ora: Amfiteatrul A1-MV, ora 9:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IULIE 2016

BAISAN Radu-Andrei – 22 iulie 2016

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Vasile VULPE
Comisia de doctorat:
Preşedinte Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN, prodecan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Paolo CIARAMELLA (Universitatea “Federico II” Napoli, Italia),
Prof. Dr. Ionel PAPUC (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. Dr. Constantin VLAGIOIU (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind valoarea diagnostică a electrocardiografiei în afecţiunile cardiace la câine”
Sala şi ora: “Sala Verde” de conferinţe, mansardă corp principal, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

POMOHACI Traian-Ioan – 9 iulie 2016

Domeniu: Agronomie
Specializare: Agrotehnică
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Gerard JITĂREANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte Prof. Dr. Culiţă SÎRBU, prodecan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Teodor RUSU (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. Dr. Ioan PĂCURAR (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. Dr. Costică AILINCĂI (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Pregătirea patului germinativ în condiţii grele de lucru”
Sala şi ora: Sala verde de conferinţe, ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MARTIE 2016

BOLOGA (căs. COVAŞĂ) Mihaela – 30 martie 2016

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fiziologia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Carmen-Doina JITĂREANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte Prof. Dr. Teodor ROBU, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Maria-Magdalena ZAMFIRACHE (Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi),
Prof. Dr. Radu-Liviu ŞUMĂLAN (USAMVB Timişoara),
Prof. Dr. Neculai MUNTEANU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind reacţia fiziologică a unor genotipuri de tomate la factorii de stres salin”
Sala şi ora: Sala verde de conferinţe a USAMV Iaşi, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ŞUMOVSCHI Dan-Constantin – 29 martie 2016

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Ioan GÎLCĂ
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Benone PĂSĂRIN, decan
Referenţi oficiali: Prof. Dr. Gheorghe-Emil MĂRGINEAN (USAMV Bucureşti),
CS I Valentin BOHATEREŢ (Academia Română, filiala Iaşi),
Prof. Dr. Vasile MACIUC (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Managementul exploatării vacilor de lapte în ferme de medie capacitate din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est”
Sala şi ora: Amfiteatrul “E. Roşu”, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

DUMITRIU (căs. GABUR) Georgiana-Diana – 9 martie 2016

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. dr. Valeriu V. COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA, decan
Referenţi oficiali: Prof. dr. Rafael Andres PEINADO AMORES (Universitatea din Cordoba, Spania),
C.S. I dr. Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, filiala Iaşi),
Conf. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind influenţa diferitelor procedee de maturare asupra capacităţii antiradicalice şi a compuşilor volatili la vinurile roşii”
Sala şi ora: Lab. Viticultură (Facultatea de Horticultură), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

VARARU Florin – 9 martie 2016

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. dr. Valeriu V. COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA, decan
Referenţi oficiali: Prof. dr. Juan Jose MORENO-VIGARA (Universitatea din Cordoba, Spania),
C.S. I dr. Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, filiala Iaşi),
Conf. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa unor suşe de levuri asupra conţinutului de compuşi volatili şi amine biogene din vinurile albe”
Sala şi ora: Lab. Viticultură (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]
2015

2015

ianuarie 2015

RACU George — 10 ianuarie 2015

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion OLTEAN (USAMV Cluj-Napoca),
C.S. I dr. Elena TROTUŞ (S.C.D.A. Secuieni, jud. Neamţ),
Prof. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova).
Titlul tezei: “Cercetări cu privire la entomofauna din culturile de cartof în funcţie de tratamentele chimice aplicate împotriva dăunătorilor”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PAHONI Corneliu — 30 ianuarie 2015

Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan ŢENU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. dr. Mihai STANCIU, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: CS I dr. ing. Mihai NICOLESCU (A.S.A.S. Bucureşti),
Prof. dr. Vasile NECULĂIASA (Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi),
Prof. dr. Petru COJOCARIU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind creşterea performanţelor combinelor pentru recoltat cereale şi plante tehnice prin folosirea elementelor de automatizare”
Sala: Amfiteatrul Amec (Facultatea de Agricultură), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

februarie 2015

RĂDULESCU Florin-Liviu — 27 februarie 2015

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Morfologie normală şi patologică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Corneliu COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Cornel CĂTOI (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Carmen SOLCAN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ioan OLARIU-JURCĂ (“Regele Mihai I al României” din Timişoara).
Titlul tezei: “Etiomorfopatologia aparatului respirator al suinelor din sistemul de exploatare intensiv”
Sala: Laboratorul de anatomie patologică (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

martie 2015

VĂLEANU (căs. NECULAI-VĂLEANU) Andra-Sabina — 11 martie 2015

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Liviu RUNCEANU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Alin BÂRŢOIU (USAMV Bucureşti),
C.S. I dr. ing. Elena RUGINOSU (S.C.D.C.B. Dancu, jud. Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări comparative privind evaluarea biologică a spermei de taur din rasele pentru carne şi lapte”
Sala: Amfiteatrul A1MV (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BARCAN (căs. BĂETU) Alina-Loredana — 11 martie 2015

Domeniu: Horticultură
Specializare: Tehnologia produselor agroalimentare
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Dumitru BECEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liliana ROTARU, reprezentanta decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Sevastiţa MUSTE (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Neculai MUNTEANU (USAMV Iaşi),
C.S. I dr. Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, Filiala Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind stabilitatea conţinutului în acid ascorbic la unele produse horticole proaspete şi prelucrate”
Sala: Amfiteatrul Amec (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

SPÂNU (căs. MÎRZAN) Oana — 20 martie 2015

Domeniu: Horticultură
Specializare: Genetică şi ameliorarea plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin LEONTE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Acad. Prof. dr. Constantin TOMA (Universitatea “Al.I. Cuza” din Iaşi),
Prof. dr. Gheorghe ŢÎRDEA (USAMV Iaşi),
C.S. I Elena TROTUŞ (S.C.D.A. Secuieni, jud. Neamţ).
Titlul tezei: “Studii privind efectele diferiţilor agenţi mutageni la alunele de pământ (Arachis hipogaea L.)”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

JAKO Andras Levente — 27 martie 2015

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Patologie chirurgicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan BURTAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Liviu OANA (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Vasile VULPE (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Andrei TĂNASE (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Afecţiuni chirurgicae ale articulaţiei femuro-tibio-patelare la câine (Canis familiaris)”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IORDACHE (USTUROI) Mădălina-Iuliana — 28 martie 2015

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnică piscicolă
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Ioan GÎLCĂ
Referenţi oficiali: Prof. dr. Victor CRISTEA (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi),
Prof. dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Costică MISĂILĂ (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Contribuţii la stabilirea unor caracteristici morfologice, productive şi funcţionale ale salmonidelor de cultură, în diferite stadii de creştere şi dezvoltare”
Sala: Amfiteatrul E. Roşu (Facultatea de Zootehnie), ora 9:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BOCA Bogdan — 28 martie 2015

Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Daniel BUCUR
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Costel SAMUIL, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Florin STĂTESCU (Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iaşi),
Prof. dr. Marcel DÎRJA (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Costică AILINCĂI (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul comportării în exploatare a acumulărilor Ciurbeşti şi Pârcovaci din bazinul hidrografic Bahlui pe baza măsurătorilor topogeodezice”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

aprilie 2015

STĂUCEANU Ion — 01 aprilie 2015

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Liviu RUNCEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Alin BÂRŢOIU (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Călin MIRCU (USAMVB “Regele Mihai I al României” din Timişoara).
Titlul tezei: “Cercetări privind supravegherea nutriţională a proceselor de reproducţie la suine”
Sala: Amfiteatrul A1MV (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IRIMIA Cătălin — 01 aprilie 2015

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Liviu RUNCEANU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Alin BÂRŢOIU (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Călin MIRCU (USAMVB “Regele Mihai I al României” din Timişoara).
Titlul tezei: “Cercetări privind afecţiunile inflamatorii ale tractusului genital şi influenţa lor asupra proceselor de reproducţie la vacă”
Sala: Amfiteatrul A1MV (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

iunie 2015

LĂCUREANU Florin-Gabriel — 19 iunie 2015

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Valeriu V. COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Liviu DEJEU (USAMV Bucureşti),
C.S. I dr. Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, Filiala Iaşi),
Prof. dr. Liliana ROTARU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studiul potenţialului oenologic al soiului Busuioacă de Bohotin în condiţiile podgoriei Dealu Mare”
Sala: Laboratorul de viticultură (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

iulie 2015

POHOAŢĂ (căs. LUPU) Oana — 06 iulie 2015

Domeniu: Horticultură
Specializare: Floricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Neculai MUNTEANU, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Maria CANTOR (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Mihai ISTRATE (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Florin TOMA (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind utilizarea unor specii horticole ornamentale în scopul prezervării şi restaurării peisajului”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MURARIU (căs. COJOCARIU) Mirela — 07 iulie 2015

Domeniu: Horticultură
Specializare: Floricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liliana ROTARU, reprezentanta decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Maria CANTOR (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Florin TOMA (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Doina-Mira DASCĂLU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cultura plantelor ornamentale în grădinile tradiţionale româneşti şi reprezentarea lor în arhitectura populară”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ARHIP (căs. ÎNSURĂŢELU) Ioana-Cristina — 07 iulie 2015

Domeniu: Horticultură
Specializare: Floricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liliana ROTARU, reprezentanta decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Maria CANTOR (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Dumitru ZAHARIA (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Florin TOMA (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Studiul agrobiologic al unor specii de Zantedeschia Spreng şi Arum L. în diferite condiţii de cultură”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

octombrie 2015

NISTOR (căs. COTFAS) Lucia-Iuliana — 02 octombrie 2015

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan VĂCARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ilie VAN (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Elena POPESCU-MICLOŞANU (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări referitoare la performanţele realizate de găinile ouătoare întreţinute în sistem convenţional şi free range”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ROMAN-POPOVICI Anca — 02 octombrie 2015

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan GÎLCĂ
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vasile UJICĂ (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Gheorghe-Emil MĂRGINEAN (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Marin CHIRAZI (Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind eficientizarea creşterii calului de sport românesc pentru sportul de performanţă”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

RADU Ciprian — 03 octombrie 2015

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării suinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Ioan GÎLCĂ, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan VĂCARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Dumitru SIMIONESCU (A.S.A.S. Bucureşti),
Conf. dr. Vasile BĂCILĂ (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Contribuţii la cunoaşterea tehnologiei de obţinere şi a calităţii baconului produs în Danemarca”
Sala: Amfiteatrul E. Roşu (Facultatea de Zootehnie), ora 09:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

APOSTOL Ionuţ-Cristian — 03 octombrie 2015

Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Daniel BUCUR
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. dr. Mihai STANCIU, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Marcel DÎRJA (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Nicolae PETRESCU (Universitatea “Valahia” din Târgovişte),
Prof. dr. Costică AILINCĂI (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii la îmbunătăţirea proceselor de tratare a nămolurilor de la staţiile de epurare pentru folosirea lor în agricultură”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MĂGDICI Emanuel — 03 octombrie 2015

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnică piscicolă
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Ioan GÎLCĂ, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan VĂCARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Iordache ION (Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi),
Prof. dr. Victor CRISTEA (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi).
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa conservării şi depozitării asupra însuşirilor organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice ale cărnii de peşte (somn)”
Sala: Amfiteatrul E 28 (Facultatea de Zootehnie), ora 11:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ALEXANDRU Lulu-Cătălin — 06 octombrie 2015

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Liliana ROTARU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Conf. dr. Mihai MUSTEA (USAMV Iaşi),
C.S. I dr. ing. Doina DAMIAN (Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi),
C.S. II dr. ing. Ion MARIAN (Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească).
Titlul tezei: “Cercetări privind valoarea agrobiologică şi tehnologică a soiurilor de viţă de vie Gelu şi Paula, cultivate în arealul de Nord-Est al Moldovei”
Sala: Lab. Viticultură (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BUTNARIU Gianina — 07 octombrie 2015

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Mihai ISTRATE, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan ROŞCA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ion OLTEAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova).
Titlul tezei: “Cercetări cu privire la entomofauna epigee din plantaţiile pomicole de prun”
Sala: Laboratorul de Entomologie (Facultatea de Horticultură), ora 08:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ANDRIEŞ (căs. NAIE) Margareta — 07 octombrie 2015

Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile VÎNTU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan ROTAR (USAMV Cluj-Napoca),
CS I dr. ing. Elena TROTUŞ (S.C.D.A. Secuieni-Neamţ),
Prof. dr. Teodor IACOB (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind comportarea unor specii de graminee şi leguminoase perene în vederea înfiinţării de pajişti temporare în condiţiile Podişului Central Moldovenesc”
Sala: Laboratorul de Producerea şi păstrarea furajelor (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

HAMBURDĂ Silvia-Brînduşa — 07 octombrie 2015

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liliana ROTARU, reprezentanta decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Nistor STAN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ion SCURTU (Universitatea “Constantin Brîncoveanu” din Piteşti),
Prof. dr. Alexandru-Silviu APAHIDEAN (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Rezultate experimentale în vederea elaborării tehnologiei de cultivare a fasolei mari (Phaseolus coccineus L.)”
Sala: Laboratorul de Legumicultură (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

DIACONU Andreea — 07 octombrie 2015

Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan ŢENU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Mihai STANCIU, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Simion POPESCU (Universitatea “Transilvania” din Braşov),
Prof. dr. Vasile NECULĂIASA (Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iaşi),
Prof. dr. Petru COJOCARIU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind optimizarea exploatării maşinilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor din plantaţiile viticole şi pomicole în vederea reducerii gradului de poluare a solului”
Sala: Amec (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MIRCEA (căs. ARSENE) Cristina-Cerasela — 07 octombrie 2015

Domeniu: Horticultură
Specializare: Floricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Mihai ISTRATE, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Monica HĂNCEANU (Univ. de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi),
Prof. dr. Maria CANTOR (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Florin TOMA (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind utilizarea şi valorificarea plantelor ornamentale cu proprietăţi alergenice şi toxice”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

POCHIŞCANU Simona-Florina — 07 octombrie 2015

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Teodor ROBU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Costel SAMUIL, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: CS I dr. ing. Elena TROTUŞ (S.C.D.A. Secuieni-Neamţ),
Prof. dr. Gavril MORAR (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Mihail AXINTE (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind aplicarea unor secvenţe tehnologice moderne la sorg (Sorghum bicolor L.) în condiţiile pedoclimatice din Centrul Moldovei”
Sala: Laboratorul de Producerea şi păstrarea furajelor (Facultatea de Agricultură), ora 11:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

DIACONU Emanuiel-Constantin — 07 octombrie 2015

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia produselor animaliere
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN, decan
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vioara MIREŞAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Dumitru DRĂGOTOIU (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind caracterizarea indicatorilor de calitate a cărnii la cabaline”
Sala: Laboratorul de Fiziologie animală (Facultatea de Zootehnie), ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

GĂINĂ (căs DIACONU) Nicoleta — 07 octombrie 2015

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia produselor animaliere
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN, decan
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vioara MIREŞAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Dumitru DRĂGOTOIU (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind caracterizarea indicatorilor de calitate a cărnii la bovine”
Sala: Laboratorul de Fiziologie animală (Facultatea de Zootehnie), ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

noiembrie 2015

CORDUNEANU Flaviana — 14 noiembrie 2015

Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Daniel BUCUR
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. dr. Mihai STANCIU, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion GIURMA (Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iaşi),
Prof. dr. Marcel DÎRJA (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Nicolae PETRESCU (Universitatea “Valahia” din Târgovişte).
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul fenomenelor de risc hidric în Bazinul Hidrografic Prut”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

decembrie 2015

RADU Alexandru-Matei — 4 decembrie 2015

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Fiziologie normală şi patologică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Elena MARCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe RĂPUNTEAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Horia SĂRĂNDAN (USAMVB “Regele Mihai I al României” din Timişoara),
Prof. dr. Corneliu COTEA (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Variaţiile lactogalactopoiezei şi adaptările fucţionale şi metabolice extramamare la vacă”
Sala: Laboratorul de Fiziologie (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

2014

2014

ianuarie 2014

ANDRIEŞ (căs PĂDURARIU) Iuliana — 23 ianuarie 2014

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihail AXINTE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Reprezentantul decanului – Conf. dr. Costel SAMUIL
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe-Valentin ROMAN (USAMV Bucureşti),
Dr. Ing. CP I Elena TROTUŞ (S.C.D.A. Secuieni, jud. Neamţ),
Prof. dr. Teodor ROBU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Acumularea şi structura biomasei la grâu, sub influenţa cultivarului, nutrienţilor şi condiţiilor ecologice din Câmpia Moldovei”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora …
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

COŢOVANU (căs. FILIMON) Roxana-Mihaela — 31 ianuarie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Liliana ROTARU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Valeriu V. COTEA (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Gheorghe NICOLAESCU (Universitatea Agrară de Stat din Moldova),
Dr. ing. CP-1 Doina DAMIAN (SCDVV Iaşi)
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa unor tratamente cu substanţe biostimulatoare asupra producţiei şi calităţii strugurilor la unele soiuri de masă cultivate în condiţiile Podgoriei Iaşi”
Sala: Laboratorul de Viticultură (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

februarie 2014

AVASILOAIEI Dan-Ioan — 6 februarie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Nistor STAN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Nicolae-Eugen ATANASIU (USAMV Bucureşti),
C.P. I dr. Lazăr BIREESCU (Institutul de Cercetări Biologice, Filiala Iaşi)
Titlul tezei: “Contribuţii la îmbunătăţirea tehnologiilor de cultivare ecologică a legumelor în solarii”
Sala: Laboratorul de Legumicultură (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

COVAŞĂ Costică-Toader — 7 februarie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Parazitologie şi boli parazitare
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Vasile VULPE, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion OPRESCU (USAMVB “Regele Mihai I al României” Timişoara),
Prof. dr. Ioan MOGLAN (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi),
Conf. dr. Mariana IONIŢĂ (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Baza morfologică a invaziilor parazitare ale aparatului digestiv şi ale seroaselor la cabaline”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PARASCA (căs. IVĂNESCU) Maria-Larisa — 7 februarie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Parazitologie şi boli parazitare
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN, repezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vasile COZMA (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Gheorghe DĂRĂBUŞ (USAMVB “Regele Mihai I al României Timişoara”),
Prof. dr. Ioan-Liviu MITREA (USAMV Bucureşti)
Titlul tezei: “Bioecologia şi patogenitatea unor culicidae”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

DARABAN Gabriela — 12 februarie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Elena VELESCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Nicolae CATANă (USAMVB “Regele Mihai I al României” Timişoara),
Prof. dr. Iulian ŢOGOE (USAMV Bucureşti)
Titlul tezei: “Cercetări privind calicviroza felinelor”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MIHAI (MILEA) Leontina Smarandiţa — 12 februarie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Elena VELESCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Viorel HERMAN (USAMVB “Regele Mihai I al României” Timişoara),
Prof. dr. Tudor PERIANU (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Sorin RĂPUNTEAN (USAMV Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Cercetări privind corelaţia dintre infecţia cu circovirusul porcin tipul 2 şi virusul sindromului respirator şi de reproducţie suin”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

LAIU (căs. POPOVICI) Ivona — 12 februarie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Iulian ŢOGOE (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Sorin RĂPUNTEAN (USAMV Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Cercetări privind filogenia coronavirusurilor identificate la pisici”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 13:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MACOVEI (căs PAVEL) Ina-Iuliana — 13 februarie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Elena VELESCU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Nicolae CATANĂ (USAMVB “Regele Mihai I al României” din Timişoara),
Prof. dr. Bogdan-Dragoş GRIGORIU (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi)
Titlul tezei: “Epidemiologia şi diagnosticul infecţiilor cu Mycobacterium avium”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

COJOCARU (căs. PĂDURARU) Alina-Oana — 13 februarie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Carmen DOROBĂŢ (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi) Prof. dr. Viorel HERMAN (USAMVB “Regele Mihai I al României” din Timişoara),
Titlul tezei: “Epidemiologia şi diagnosticul unor infecţii cu caracter zoonotic transmise de căpuşe”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

LOGHINOAEI Andrei — 14 februarie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan ROŞCA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ion OLTEAN (USAMV Cluj-Napoca) Prof. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova),
Titlul tezei: “Cercetări privind biologia, ecologia şi combaterea moliei pieliţilor fructelor – Adoxophyes orana (Fisch. V. Rosl.) în principalele bazine pomicole din zona NE a ţării “
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

GRĂMADĂ Silviu — 14 februarie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN (USAMV Iaşi)
Prof. dr. Norina-Consuela FORNA (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi)
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vasile VULPE (USAMV Iaşi) Prof. dr. Ioan OLARIU-JURCA (USAMVB “Regele Mihai I al României” din Timişoara),
Conf. dr. Mario-Darius CODREANU (USAMV Bucureşti)
Titlul tezei: “Boala paradontală la câine: etiopatogeneză, modificări morfoclinice şi terapie”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 13:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

GORENSCHI (căs. BUBURUZ) Alexandra-Andreea — 14 februarie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan ROŞCA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova),
C.P. I dr. Elena TROTUŞ (SCDA Secuieni-Neamţ)
Titlul tezei: “Cercetări cu privire la entomofauna utilă din cultura de rapiţă, în condiţiile de la SCDA Secuieni-Neamţ, în funcţie de tratamentele chimice aplicate în combaterea dăunătorilor”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ARMAŞU Mihaela — 14 februarie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Conf. dr. Geta PAVEL (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ionel PAPUC (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Mario-Darius CODREANU (USAMV Bucureşti)
Titlul tezei: “Diagnosticul encefalopatiilor la câine”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

LOPATNICU Elena-Rodica — 14 februarie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Nicolae HAGIU (USAMV Iaşi),
C.P. I dr. Elena RUGINOSU (S.C.P.C.B. Dancu, jud. Iaşi),
Prof. dr. Ionel PAPUC (USAMV Cluj-Napoca)
Titlul tezei: “Diagnosticul şi tratamentul hepatopatiilor nutriţionale la bovine”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 10:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PĂDURARU Vlad-Doru — 15 februarie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. dr. h.c. Ioan GROZA (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. dr. h.c. Alexandru ŞONEA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. dr. h.c. Liviu RUNCEANU (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Corelaţii între valoarea biologică a spermei şi fertilitate la taurii din rasele pentru carne”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

TOFAN (MĂLĂNCUŞ) Cristina-Maria — 15 februarie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. dr. h.c. Ioan GROZA (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. dr. h.c. Alexandru ŞONEA (USAMV Bucureşti) Prof. dr. dr. h.c. Liviu RUNCEANU (USAMV Iaşi),
Titlul tezei: “Cercetări privind bilanţul energetic şi influenţa acestuia asupra funcţiei de reproducţie la vacile pentru lapte”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MUNTEANU Alexandru — 17 februarie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Morfologie normală şi patologică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Corneliu COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Nicolae CORNILĂ (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Aurel DAMIAN (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Carmen SOLCAN (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Morfologia normală a aparatului digestiv la ursul brun (Ursus arctos)”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

TODIREANU Cătălin — 17 februarie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Morfologie normală şi patologică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Corneliu COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Nicolae CORNILĂ (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Aurel DAMIAN (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Carmen SOLCAN (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Morfologia şi citochimia oviductului la găină – hibridul Lohmann brown”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ARSENE Constantin-Iliuţă — 21 februarie 2014

Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Eugen ULEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Rodi MITREA (Universitatea din Craiova),
Prof. dr. Stelica CRISTEA (USAMV Bucureşti) Prof. dr. Cătălin TĂNASE (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi),
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul microflorei parazite şi saprofite din cultura grâului în Moldova, cu privire specială asupra genului Tilletia”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora …
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

LUCA Mihai-Alexandru — 28 februarie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Genetică şi ameliorarea plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin LEONTE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Acad. Prof. dr. Constantin TOMA (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi),
Prof. dr. Gheorghe Ţîrdea (USAMV Iaşi) CSI Constantin GĂUCĂ (SCDA Secuieni, jud. Neamţ),
Titlul tezei: “Particularităţile microsporogenezei şi inducerea androgenezei experimentale la cânepă (Cannabis sativa L.)”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

martie 2014

LUPU Elena-Ancuţa — 7 martie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Genetică şi ameliorarea plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin LEONTE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liliana ROTARU, reprezentanta decanului
Referenţi oficiali: Acad. Prof. dr. Constantin TOMA (Universitatea “Alexandru Ion Cuza” Iaşi),
Prof. dr. Lizica SZILAGYI (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Gheorghe Ţîrdea (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind efectul mutagenezei asupra unor caractere morfo-fiziologice la coriandru (Coriandrum sativum L.)”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

VASILIU (căs APETRE) Mădălina Oana — 7 martie 2014

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. dr. Costel SAMUIL, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Mihai ISTRATE (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Marilena MIRONIUC (Universitatea “Alexandru Ion Cuza” Iaşi),
Conf. dr. Horaţiu-Felix ARION (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Studii privind promovarea firmelor specializate în producţia de fructe şi vin din judeţul Iaşi, prin implementarea marketingului online”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

SPÎNACHE (căs. MĂGUREANU) Adriana — 7 martie 2014

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. dr. Mihai STANCIU, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Emilian MERCE (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ion DONA (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Gavril Ştefan (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii privind perfecţionarea indicatorilor de analiză a investiţiilor în spaţiul rural din Regiunea Nord-Est”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ANDREI Corina — 12 martie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Tehnologia produselor agroalimentare
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Dumitru BECEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liliana ROTARU, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Neculai MUNTEANU (USAMV Iaşi),
C.S. I dr. Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, filiala Iaşi),
C.S. II dr. Carmen HURA (Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind unii factori de poluare la materiile prime horticole, precum şi la produsele rezultate pe fluxul tehnologic”
Sala: Amfiteatrul Amec (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CODREANU Maria — 13 martie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Valeriu V. COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Mihai ISTRATE, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Liliana ROTARU (USAMV Iaşi),
C.S. I dr. Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, filiala Iaşi),
C.S. I dr. COstică SAVIN (SCDVV Iaşi).
Titlul tezei: “Studiul influenţei unor tratamente prefermentative la producerea vinurilor albe în podgoria Iaşi”
Sala: Lab. Viticultură (Facultatea de Horticultură), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CIOBANU Marius-Mihai — 14 martie 2014

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia produselor animaliere
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Vioara MIREŞAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Dumitru DRĂGOTOIU (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa condiţiilor de abatorizare asuprea calităţii cărnii de pasăre”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CIURUŞNIUC (căs. OCHEANĂ) Ana-Maria — 14 martie 2014

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Teodor ROBU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. dr. Costel SAMUIL, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: C.S. I dr. Elvira GILLE (Centrul de Cercetări Biologice “Stejarul” Piatra Neamţ),
C.S. I dr. Elena TROTUŞ (SCDA Secuieni Neamţ),
Prof. dr. Mihai AXINTE (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind biologia şi tehnologia de cultivare a unor specii ale genului Monarda L. în vederea introducerii în cultură în condiţiile pedo-climatice ale Moldovei”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CÂRSTEA Oana-Mariana — 14 martie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Floricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liliana ROTARU, reprezentanta decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Neculai MUNTEANU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Maria CANTOR (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Florin TOMA (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind agrobiologia unor specii de Lilium în diferite sisteme de cultură”
Sala: Laboratorul de Legumicultură (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

APETROAEI (căs. PETRESCU) Casiana-Agatha — 14 martie 2014

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia produselor animaliere
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Vioara MIREŞAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Dumitru DRĂGOTOIU (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind caracterizarea calitativă a cărnii de curcă prin analiza trasabilităţii”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

VIZITEU Ştefan — 14 martie 2014

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. dr. Mihai STANCIU, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Mihail AXINTE (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Cristina TINDECHE (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Romeo-Cătălin CREŢU (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Studii privind asigurarea nevoilor de consum ale populaţiei judeţului Iaşi la produsele de panificaţie prin optimizarea structurii culturii cerealelor boabe”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ZAHARIA Alina — 14 martie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Floricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liliana ROTARU, reprezentanta decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Maria CANTOR (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Florin TOMA (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Culiţă SÎRBU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studiul unor specii cu valoare ornamentală din flora spontană a României şi posibilitatea introducerii lor în cultură”
Sala: Laboratorul de Legumicultură (Facultatea de Horticultură), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

SURMEI Elena — 15 martie 2014

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ilie VAN (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ioan CHEREJI (Universitatea din Oradea).
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa condiţiilor asigurate la refrigerarea cărnii de pasăre asupra calităţii acesteia”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MUNTEAN Delia — 15 martie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Nistor STAN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Silviu-Alexandru APAHIDEAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Maria CANTOR (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Studiul agrobiologic al unor specii legumicole în vederea utilizării lor în amenajări peisagere”
Sala: Laboratorul de Legumicultură (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PRISACARU Marian-Cătălin — 15 martie 2014

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan GÎlcă
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin PASCAL – reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan CHEREJI (Universitatea din Oradea),
Prof. dr. Emil-Gheorghe MĂRGINEAN (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Vasile UJICĂ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind performanţele de reproducţie la armăsarii de montă publică din zona de Nord-Est a ţării”
Sala: Amfiteatrul “Prof. Emil Roşu” (Facultatea de Zootehnie), ora 10:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

DASCĂLU Dan-Lucian — 15 martie 2014

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Genetică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Şteofil CREANGĂ
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin PASCAL, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Emil-Gheorghe MĂRGINEAN (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Horia GROSU (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Conservarea rasei Sură de Stepă din România”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BUGEAC Teodor — 15 martie 2014

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Genetică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Şteofil CREANGĂ
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe MUREŞAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Vasile UJICĂ (USAMV Iaşi),
C.S. I dr. Elena RUGINOSU (S.C.D.C.B. Dancu Iaşi).
Titlul tezei: “Studiul polimorfismului genetic al proteinelor din lapte şi relaţiile variantelor genetice ale acestora cu însuşirile cantitative şi calitative ale laptelui la unele populaţii de taurine”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 13:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PANDELEA Vasile-Alin — 20 martie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Pomicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liliana ROTARU, reprezentanta decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Florin STĂNICĂ (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Mihai ISTRATE (USAMV Iaşi),
C.S. I dr. ing. Eugen CÎRDEI (S.C.D.P. Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind producerea materialului săditor pomicol prin altoire în spaţii protejate”
Sala: Laboratorul de Legumicultură (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MOROŞANU (căs. IUREA) Elena — 20 martie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Pomicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Radu SESTRAŞ (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Mihai ISTRATE (USAMV Iaşi),
C.S. II dr. ing. Gelu CORNEANU (S.C.D.P. Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind obţinerea de noi soiuri de cireş în cadrul S.C.D.P. Iaşi”
Sala: Laboratorul de Legumicultură (Facultatea de Horticultură), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PETREA Traian-Mihail — 21 martie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Liliana ROTARU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Dan BOBOC (A.S.E. Bucureşti),
Prof. dr. Valeriu V. COTEA (USAMV Iaşi),
C.S. I dr. ing. Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, Filiala Iaşi, Centrul de Cercetări pentru Oenologie).
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa aplicării unor măsuri fitotehnice în vederea îmbunătăţirii tehnologiei de cultură a soiului Fetească neagră în podgoria Cotnari”
Sala: Laboratorul de Viticultură (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

RĂILEANU (căs. POPOVICI) Luminiţa-Monica — 29 martie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan ROŞCA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ion OLTEAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova).
Titlul tezei: “Studii cu privire la fauna de insecte dăunătoare din culturile de rapiţă şi complexele parazitare ale principalilor dăunători”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

aprilie 2014

BODESCU Cristinel — 11 aprilie 2014

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Apicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ştefan LAZĂR
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Liviu MĂRGHITAŞ (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Daniel DEZMIREAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa factorilor tehnologici asupra producţiilor cantitative şi calitative de miere la familiile de albine din zona bioapicolă a Podişului Moldovei”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ANCUŢA Andreea-Roxana — 28 aprilie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Morfologie normală şi patologică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Corneliu V. COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Manuella MILITARU (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Cornel CĂTOI (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Carmen SOLCAN (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: “Citologia exfoliativă a cavităţilor interne seroase la animale”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

iunie 2014

BOSOI Marioara — 6 iunie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Liliana ROTARU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Conf. dr. Gheorghe STOIAN (Universitatea din Bucureşti),
Conf. dr. Mihai MUSTEA (USAMV Iaşi),
C.S. I dr. ing. Ghică MIHU (S.C.D.V.V. Odobeşti).
Titlul tezei: “Caracterizarea morfo-genetică a soiurilor din sortogrupul Galbenă de Odobeşti prin determinarea aminoacizilor liberi”
Sala: Laboratorul de Viticultură (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CIOBANU Ciprian — 19 iunie 2014

Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile VÎNTU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan ROTAR (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Teodor IACOB (USAMV Iaşi),
C.S. I dr. Teodor MARUŞCA (Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajişti Braşov).
Titlul tezei: “Influenţa managementului cu inputuri reduse asupra biodiversităţii şi calităţii pajiştilor de Festuca valesiaca Schleich. ex. Gaudin din silvostepa Moldovei”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

NECHIFOR Florin — 21 iunie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN – reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. dr. h.c. Ioan GROZA (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. dr. h.c. Alexandru ŞONEA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. dr. h.c. Liviu RUNCEANU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind monitorizarea perioadei puerperale la vacă prin utilizarea unor biotehnologii de reproducţie”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

iulie 2014

MĂCIUCĂ Elena-Iuliana — 10 iulie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai CARP-CARARE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Conf. dr. Eleonora GUGUIANU (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Carmen PÂNZARU (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi),
Conf. dr. Dorina TIMOFTE (Universitatea Liverpool, Marea Britanie).
Titlul tezei: “Prevalenţa tulpinilor de enterobacteriaceae producătoare de beta-lactamaze cu spectru extins (E.S.B.L.) izolate din cecumul puilor de carne şi implicaţiille acestora asupra sănătăţii publice”
Sala: Amfiteatrul A1 MV (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BOCANEŢI (căs. DARABAN) Florentina — 10 iulie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Elena VELESCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Tudor PERIANU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Gheorghe RĂPUNTEAN (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Carmen PÂNZARU (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi).
Titlul tezei: “Incidenţa şi diagnosticul infecţiilor cu papillomavirus la bovine”
Sala: Amfiteatrul A1 MV (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PAŞCĂU (căs. MĂRIUŢĂ) Ramona — 11 iulie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Nicolae HAGIU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ionel PAPUC (USAMV Cluj-Napoca),
C.S. I dr. Elena RUGINOSU (S.C.D.C.B. Dancu Iaşi).
Titlul tezei: “Monitorizarea utilizării antibioticelor în entero-pneumopatiile de natură inflamatorie la taurine”
Sala: Amfiteatrul A1 MV (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

COSOVANU (căs. LAZĂR) Anca — 18 iulie 2014

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Emilian MERCE (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Marilena MIRONIUC (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind posibilităţile de dezvoltare a fermelor agricole dinRegiunea Nord-Est prin atragerea fondurilor europene”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

DOBRE Vasile — 18 iulie 2014

Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan ŢENU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Simion POPESCU (Universitatea “Transilvania” Braşov),
Prof. dr. Dănuţă COZMA (Universitatea “Gh. Asachi” din Iaşi),
Prof. dr. Petru COJOCARIU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind optimizarea procesului de lucru pentru obţinerea malţului”
Sala: Amfiteatrul Amec (Facultatea de Agricultură), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

septembrie 2014

ROŞCA (căs. BURLACU) Mădălina — 19 septembrie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Conf. dr. Mihai CONDREA (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ioan-Alin BÎRTOIU (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Viorel ANDRONIE (Universitatea “Spiru Haret” Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind etiopatogeneza, diagnosticul şi terapia diabetului zaharat la pisică”
Sala: Amfiteatrul A1 MV (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

GAŞPAR Constantin-Viorel — 20 septembrie 2014

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin PASCAL
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan PĂDEANU (USAMVB “Regele Mihai I al României” Timişoara),
Prof. dr. Ion CĂLIN (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Stelian-Vasile DĂRĂBAN (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Cercetări privind formarea şi evoluţia populaţiei de Ciobănesc românesc de Bucovina în relaţie cu creşterea ovinelor”
Sala: Amfiteatrul “E. Roşu” (Facultatea de Zootehnie), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PRISECARU (căs. DONICI) Alina — 20 septembrie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Liliana ROTARU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Liviu-Coriolan DEJEU (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Mihai MUSTEA (USAMV Iaşi),
CS II dr. biolog Elena BRÎNDUŞE (ICDVV Valea Călugărească).
Titlul tezei: “Cercetări privind utilizarea embrioculturii in vitro pentru crearea soiurilor apirene la viţa de vie”
Sala: Laboratorul de viticultură (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

NECHITA Elena-Lavinia — 25 septembrie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Morfologie normală şi patologică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Corneliu COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Vasile VULPE, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Luciana CASTALDO (Universitatea Federico II, Napoli, Italia),
Prof. dr. Paolo DE GIROLAMO (Universitatea Federico II, Napoli, Italia),
Conf. dr. Carmen SOLCAN (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Morfologia şi citochimia ovarului şi oviductului la prepeliţă (Coturnix coturnix japonica)”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

DARABAN Constantin — 25 septembrie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile VULPE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. dr. Mihai MAREŞ, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ionel PAPUC (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Leonardo MEOMARTINO (Universitatea Federico II, Napoli, Italia).
Titlul tezei: “Studiul corelaţiilor între rezultatele examenelor imagistice şi leziunile coloanei vertebrale toraco-lombare şi lombo-sacrale la câine”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

TIPIŞCĂ Vlad — 25 septembrie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile VULPE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Constantin VLĂGIOIU (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Leonardo MEOMARTINO (Universitatea Federico II, Napoli, Italia),
Conf. dr. Carmen SOLCAN (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind diagnosticul paraclinic al nefropatiilor la pisică”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 13:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CHELARU (căs. JAKO) Alina — 26 septembrie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Tudor PERIANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Vasile VULPE, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Constantin VASIU (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Iulian ŢOGOE (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări epidemiologice, chimice şi imunologice în herpesvirozele canine”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BOTEZATU Ciprian-Ionel — 26 septembrie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Vasile VULPE, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Tudor PERIANU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Gheorghe RĂPUNTEAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Emil TÎRZIU (USAMVB Timişoara).
Titlul tezei: “Cercetări microbiologice şi imunologice la mistreţ (Sus scrofa ferus), privind depistarea unor agenţi patogeni”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BĂETU Mihai-Marius — 30 septembrie 2014

Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan ŢENU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Dr. ing. CS I Mihai NICOLESCU (ASAS Bucureşti),
Prof. dr. Dănuţă COZMA (Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi),
Prof. dr. Petru COJOCARIU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind optimizarea proceselor de lucru pentru principalele utilaje din structura liniilor tehnologice de vinificaţie primară şi de condiţionare a vinului”
Sala: Amfiteatrul Amec (Facultatea de Agricultură), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

octombrie 2014

MORARU Ioan — 10 octombrie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Valeriu COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Mihai ISTRATE, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Conf. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Nicolae GIUGEA (Universitatea din Craiova),
CS I dr. Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, filiala Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind taninurile prezente în struguri şi vin, la unele soiuri cultivate în Podgoria Iaşi”
Sala: Laboratorul de Viticultură (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MĂLUŢAN George-Cristi — 10 octombrie 2014

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Valeriu COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Mihai ISTRATE, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Conf. dr. Mihai MUSTEA (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Nicolae GIUGEA (Universitatea din Craiova),
CS I dr. Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, filiala Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii la tehnologia de condiţionare a vinurilor de Cotnari în vederea îmbunătăţirii stabilităţii”
Sala: Laboratorul de Viticultură (Facultatea de Horticultură), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

noiembrie 2014

BARBAZAN (căs. ŞERBAN) Cristina-Magdalena — 6 noiembrie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patlogie medicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile VULPE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Constantin VLĂGIOIU (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ionel PAPUC (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Diagnosticul afecţiunilor pleuro-pulmonare la câine şi pisică”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 13:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BOLOGA Maria — 7 noiembrie 2014

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan-Mircea POP
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Aurel ŞARA (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Dumitru DRĂGOTOIU (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Evaluarea alimentaţiei practicate în obţinerea producţiei ecologice de ouă la găini”
Sala: Laboratorul de Alimentaţie (Facultatea de Zootehnie), ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

VELEŞCU Ionuţ-Dumitru — 14 noiembrie 2014

Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan ŢENU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vasile NECULĂIASA (Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi),
Prof. dr. Alexandru NAGHIU (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Radu-Gheorghe ROŞCA (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind optimizarea procesului de lucru pentru uscarea legumelor şi fructelor”
Sala: Amfiteatrul Amec (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ZBANGU (căs. GAVRIL) Adina — 14 noiembrie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vasile VULPE (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Teodor MOŢ (USAMVB “Regele Mihai I al României” din Timişoara),
Conf. dr. Viorel ANDRONIE (Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind aplicaţiile fizioterapiei în afecţiunile neuromusculare la carnivorele de companie”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

TRONCIU Costel — 28 noiembrie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli parazitare
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan-Liviu MITREA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ioan MOGLAN (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi),
Conf. dr. Olimpia IACOB (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Prevalenţa şi riscul zoonotic al protozoarelor parazite intestinale la tineretul bovin din regiunea Moldovei, România”
Sala: Lab. Boli infecţioase (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PAVEL Ionuţ — 28 noiembrie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli parazitare
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Sorin MORARIU (USAMVB “Regele Mihai I al României” din Timişoara),
Prof. dr. Ioan MOGLAN (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi),
Conf. dr. Mariana IONIŢĂ (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Polimorfismul genetic şi ecologia căpuşelor ixodide”
Sala: Lab. Boli infecţioase (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

decembrie 2014

OLAERIU Bogdan-Ionuţ — 2 decembrie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe SAVUţA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Elena VELESCU (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Gabriel GÂJÂIALĂ (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Sorin RĂPUNTEAN (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Epidemiologia şi diagnosticul infecţiilor cu mycoplasma spp. la păsări”
Sala: Sala CRU Laboratorul de franceză (corp A, Et.II), ora 08:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

AGACHE (căs.) Christine — 2 decembrie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Elena VELESCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe RĂPUNTEAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Gabriel GÂJÂIALĂ (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind infecţiile cu coronavirusuri la suine”
Sala: Sala CRU Laboratorul de franceză (corp A, Et.II), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BOSTĂNARU Andra-Cristina — 2 decembrie 2014

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Doina AZOICĂI (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi),
Prof. dr. Gheorghe RĂPUNTEANU (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Mihai MAREŞ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind modificările fenotipice şi genoticpice induse de agenţi fizici şi chimici la microbacteriile izolate de la om şi animale”
Sala: Sala CRU Laboratorul de franceză (corp A, Et.II), ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MORARI Evelina-Cristina — 5 decembrie 2014

Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Eugen ULEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Costel SAMUIL, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Rodi MITREA (Universitatea din Craiova),
Prof. dr. Stelica CRISTEA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Carmen PUIA (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Cercetări privind microflora saprofită şi parazită ce colonizează solurile din Moldova”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MURARIU Florin — 15 decembrie 2014

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan GÎLCĂ
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe MĂRGINEAN (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Vasile UJICĂ (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Marin CHIRAZI (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind dezvoltarea calităţilor motrice ale cailor în perioada precompetiţională la disciplina sărituri peste obstacole”
Sala: Amfiteatrul “Prof. E. H. Roşu” (Facultatea de Zootehnie), ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

2013

2013

ianuarie 2013

BURLACU Mădălina-Cristina — 25 ianuarie 2013

Domeniu: Horticultură
Specializare: Genetică şi ameliorarea plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin LEONTE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Reprezentantul decanului – Prof. dr. Liliana ROTARU
Referenţi oficiali: Acad. Constantin TOMA (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi),
Conf. dr. Lizica SZILAGYI (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Gheorghe ŢÎRDEA (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Utilizarea markerilor moleculari pentru identificarea unor surse de germoplasmă la rapiţă (Brassica napus L.) cu rezistenţă genetică la Verticilium sp.”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

februarie 2013

STAVARACHE Mihai — 22 februarie 2013

Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile Vîntu
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan ROTAR (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Gheorghe MOTCĂ (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Costel SAMUIL (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări cu privire la valoarea nutritivă a lucernei (Medicago sativa L.) pe fenofaze de dezvoltare, în condiţiile din Silvostepa Moldovei”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CRĂCIUN (căs. MURARIU) Otilia-Cristina — 26 februarie 2013

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia produselor animaliere
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vioara MIREŞAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ioan PĂDEANU (USAMVB Timişoara),
Prof. dr. Constantin PASCAL (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind corelaţiile dintre statusul morfofiziologic antesacrificare şi proprietăţile nutritiv-biologice ale cărnii de ovine”
Sala: Amfiteatrul “Emil Roşu” (Facultatea de Zootehnie), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

TĂRNĂUCEANU (căs. FRUNZĂ) Gabriela — 26 februarie 2013

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia produselor animaliere
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vioara MIREŞAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Marian BURA (USAMVB Timişoara),
Prof. dr. Dumitru DRĂGOTOIU (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind caracterizarea statusului morfofiziologic la iepurele de casă şi de câmp în corelaţie cu proprietăţile senzoriale şi nutritiv-biologice ale cărnii”
Sala: Amfiteatrul “Emil Roşu” (Facultatea de Zootehnie), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

HOBINCU Marlena — 27 februarie 2013

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Nistor STAN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Nicolae-Eugen ATANASIU (USAMVB Bucureşti),
Prof. dr. Maria APAHIDEAN (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Studiul agrobiologic al speciei legumicole Origanum vulgare L. în condiţii de agricultură sustenabilă”
Sala: Laboratorul de Legumicultură (Facultatea de Horticultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ŢIBULCĂ (căs. ŢIBULCĂ-GHIŢĂU) Constantin-Laurenţiu — 27 februarie 2013

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Nistor STAN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Silviu-Alexandru APAHIDEAN (USAMV Cluj-Napoca),
C.p.I. dr. Lazăr BIREESCU (Institutul de Cercetări Biologice Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări asupra sustenabilităţii producţiei legumicole din microzona Târgu Frumos”
Sala: Laboratorul de Legumicultură (Facultatea de Horticultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

GRĂDINARIU Florin-Maricel — 28 februarie 2013

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion OLTEAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova),
Prof. dr. Ioan ROŞCA (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări cu privire la dăunătorii din pepinierele silvice şi plantaţiile forestiere tinere din nord-estul Moldovei”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 0900
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BODESCU Ciprian-Ionel — 28 februarie 2013

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan ROŞCA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ion OLTEAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova).
Titlul tezei: “Cercetări cu privire la structura, sistematica, dinamica, abundenţa şi activitatea speciilor de Carabidae (Coleoptera carabidae) din culturile de porumb din judeţul Iaşi
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 1100
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CIORNEI (căs.GRĂDINARU) Liliana — 28 februarie 2013

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Romeo-Cătălin CREŢU (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Felix H. Arion (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Cercetări privind eficientizarea activităţilor agroturistice din Bucovina”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

martie 2013

POPESCU Eugen-Cristian — 2 martie 2013

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan GÎLCĂ
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vasile UJICĂ (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Gheorghe MĂRGINEAN (USAMV Bucureşti),
CS I Med. vet. dr. Elena RUGINOSU (S.C.D.C.B. Dancu, jud, Iaşi)
Titlul tezei: “Influenţa condiţiei corporale asupra performanţelor productive şi de reproducţie a vacilor de lapte din zona de Nord-Est a ţării”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

COTEANU Andrei-Gheorghe — 7 martie 2013

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihail AXINTE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Reprezentantul decanului – Conf. dr. Costel SAMUIL
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe-Valentin ROMAN (USAMV Bucureşti),
CS I dr. Elena TROTUŞ (SCDA Secuieni, jud. Neamţ),
Prof. dr. Teodor ROBU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind productivitatea fitosistemului de floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) sub influenţa cultivarului spaţiului de nutriţie şi fertilizanţilor, în condiţiile ecologice din Câmpia Moldovei”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1100
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IACOB Mihail-Sorin — 7 martie 2013

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan-Mircea POP
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Dumitru DRAGOTOIU (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Costică MISĂILĂ (Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi),
Conf. dr. Elena COSTĂCHESCU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind specificul alimentaţiei la tineretul canin din rase româneşti de tip Ciobănesc”
Sala: Laboratorul de Alimentaţie animală (Facultatea de Zootehnie), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

NISTOR Cătălin-Emilian — 8 martie 2013

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnică piscicolă
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin PASCAL (reprezentantul decanului)
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Iordache ION (Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi),
Prof. dr. Victor CRISTEA (Universitatea “Dunarea de Jos” din Galaţi).
Titlul tezei: “Contribuţii la cunoaşterea calităţii cărnii de păstrăv crescut în bazine piscicole din Moldova”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PAGU Ionuţ-Bogdan — 8 martie 2013

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnică piscicolă
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin PASCAL (reprezentantul decanului)
Referenţi oficiali: Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Iordache ION (Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi),
Prof. dr. Victor CRISTEA (Universitatea “Dunarea de Jos” din Galaţi).
Titlul tezei: “Contribuţii la stabilirea vârstei şi greutăţii corporale optime de valorificare a speciei de păstrav Oncorhynchus mikiss”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

GAVRIL Roxana-Nicoleta — 9 martie 2013

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ilie VAN (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ioan CHEREJI (Universitatea din Oradea).
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa metodelor de conservare asupra calităţii ouălor de găină destinate consumului”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 900
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PAŞCU Dragoş-Daniil — 9 martie 2013

Domeniu: Horticultură
Specializare: Pomicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Mihai ISTRATE (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Dorel HOZA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Adrian BACIU (Universitatea din Craiova).
Titlul tezei: “Cercetări genetice şi biochimice privind caracterele ereditare ale unor soiuri de cireş cultivate în România”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 900
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

NEGREA Roxana — 9 martie 2013

Domeniu: Horticultură
Specializare: Pomicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Florin STĂNICĂ (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Radu SESTRAŞ (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Doina-Mira DASCĂLU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind biologia, ecologia şi tehnologia unor specii pomicole ornamentale în vederea integrării lor în design-ul peisager”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 1100
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

DĂNĂILĂ Lucia — 9 martie 2013

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan VACARU-OPRIŞ
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ilie VAN (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ioan CHEREJI (Universitatea din Oradea).
Titlul tezei: “Contribuţii la cunoaşterea morfologiei, structurii şi a însuşirilor fizico-chimice ale unor muşchi somatici proveniţi de la hibridul de găină pentru carne Ross-308 sacrificat la vârste diferite”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1100
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ATANASIU Traian ŞTEFAN — 9 martie 2013

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin PASCAL
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan PĂDEANU (USAMV Timişoara),
Prof. dr. Ion CĂLIN (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii la îmbunătţirea performanţelor pentru producţia de lapte la rasa Ţigaie prin încrucişare cu berbeci din rase specializate”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1300
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CHIRIAC Gheorghe — 18 martie 2013

Domeniu: Agronomie
Specializare: Agrotehnică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gerard JITĂREANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Petru GUŞ (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Teodor RUSU (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Costică AILINCĂI (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Optimizarea tehnologiei de cultură a rapiţei pentru adaptarea la condiţiile de stres biotic şi abiotic din zona Central-Nordică a Podişului Moldovei”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

GALEŞ Daniel-Costel — 18 martie 2013

Domeniu: Agronomie
Specializare: Agrotehnică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gerard JITĂREANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan AVARVAREI (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Petru GUŞ (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Teodor RUSU (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Tehnologii durabile de cultivare a plantelor adaptate la particularităţile pedoclimatice locale prin utilizarea unor compuşi macromoleculari de sinteză”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BOLOHAN Diana-Elena — 25 martie 2013

Domeniu: Agronomie
Specializare: Agrochimie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan AVARVAREI
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Mihai RUSU (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Romulus MOCANU (Universitatea din Craiova),
Prof. dr. Mihai ISTRATE (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii privind influenţa fertilizărilor diferenţiate asupra producţiei cantitative şi calitative la măr (Malus domestica Borkh), în condiţiile ecosistemului pomicol Copou-Iaşi”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

GURIŢĂ Ana Andreea — 26 martie 2013

Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Daniel BUCUR
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Mihai-Sorin CÎMPEANU (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Marcel DÎRJA (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Costică AILINCĂI (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind prevenirea şi combaterea eroziunii solului pe terenurile arabile în pantă din Câmpia Moldovei”
Sala: Amfiteatru Mecanizare (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

aprilie 2013

ANDREI (căs. RIGLEA) Ioana-Lavinia — 12 aprilie 2013

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Mihail AXINTE (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Emilian MERCE (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Emil MAXIM (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi).
Titlul tezei: “Studii şi cercetări privind distribuţia, promovarea şi valorificarea produselor de panificaţie pe piaţa Municipiului Constanţa”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [FR]

 

PANTAZI Viorica — 12 aprilie 2013

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Marilena MIRONIUC (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi),
Prof. dr. Lucia DRAGHIA (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Felix ARION (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Studii privind perfecţionarea managementului verde din zona periurbană a Municipiului Iaşi”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

mai 2013

VIORICĂ Viorela-Camelia — 17 mai 2013

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. dr. Mihai STANCIU – reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Emilian MERCE (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ion DONA (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Studii privind proiectarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare a agriculturii judeţului Galaţi prin aplicarea măsurilor de finanţare în concordanţă cu Planul Naţional Strategic 2007-2013”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

iunie 2013

MIHAI (căs. PRICOPE) Gina-Mihaela — 7 iunie 2013

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Marian MIHAIU (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Emil TÎRZIU (USAMVB Timişoara),
Conf. dr. Mihai MAREŞ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări microbiologice privind flora bacteriană şi micotică izolată din aditivi alimentari şi condimente”
Sala: Amfiteatrul A1 MV, ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

iulie 2013

BUSUIOC Oana-Marcela — 3 iulie 2013

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Tudor PERIANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Constantin VASIU (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Nicolae ŞTEFAN (Universitatea “Spiru Haret” Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind infecţiile bacteriene la puii de carne broileri crescuţi la sol”
Sala: Amfiteatrul A1 MV, ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IFTIME (căs. MOCANU) Ana-Maria — 19 iulie 2013

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Nicolae HAGIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ionel PAPUC (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Mario-Darius CODREANU (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Studii clinice şi paraclinice în afecţiuni ale miocardului şi endocardului la câine”
Sala: Amfiteatrul A3 (Facultatea de Agricultură), ora 1030
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MUNTIANU Iulian Constantin — 20 iulie 2013

Domeniu: Agricultură
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile VÎNTU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Nicolae DUMITRESCU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ioan ROTAR (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Nicolae DRAGOMIR (USAMV Timişoara).
Titlul tezei: “Cercetări cu privire la valorificarea lucernei în cultură pură şi în amestec cu golomăţ ca nutreţ suculent sub formă de baloţi înfoliaţi, în condiţiile din Podişul Moldovei”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

septembrie 2013

BÂRCĂ Sorinel-Vasile — 18 septembrie 2013

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Stan NISTOR
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Neculai MUNTEANU (USAMV Iaşi),
CP-1 dr. Lucian STOIAN (S.C.D.L. Bacău),
Prof. dr. Alexandru-Silviu APAHIDEAN (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Studii şi cercetări în vederea îmbunătăţirii tehnologiei de cultură pentru producerea seminţelor de fasole de grădină oloagă (Phaseolus vulgaris L. convar. nanus L.)”
Sala: Amfiteatrul A6 Horticultură, ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

octombrie 2013

TUDOSE Andrei — 4 octombrie 2013

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Tudor PERIANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Elena VELESCU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Iulian ŢOGOE(USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Viorel HERMAN (USAMVB Timişoara).
Titlul tezei: “Cercetări privind mamitele infecţioase bacteriene la ovine”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

LAZĂR (căs. NECHITA) Adriana — 4 octombrie 2013

Domeniu: Horticultură
Specializare: Genetică şi ameliorarea plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin LEONTE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Acad. Constantin TOMA (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi),
Prof. dr. Gheorghe Ţîrdea (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Lizica SZILAGYI (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Utilizarea markerilor morfo-fiziologici şi biochimici pentru identificarea unor surse de germoplasmă la floarea soarelui cu rezistenţă genetică la Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

AIOANEI Nadia-Mirela — 25 octombrie 2013

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan-Mircea POP
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Dumitru DRĂGOTOIU (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Dan DRINCEANU (USAMV Timişoara),
Prof. dr. Aurel ŞARA (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Evaluarea nutriţională a unor categorii de nutreţuri utilizate în obţinerea producţiei ecologice la taurine”
Sala: Laborator de Alimentaţie (Facultatea de Zootehnie), ora 1100
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

noiembrie 2013

CÎMPANU Mihai-Bogdan — 15 noiembrie 2013

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Emilian MERCE (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ion DONA (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul economico-financiar al producţiei agricole din judeţul Botoşani în vederea dezvoltării şi eficientizării prin atragerea fondurilor europene”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [FR]

 

decembrie 2013

CHIDOVEŢ Stelian — 14 decembrie 2013

Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile VÎNTU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan ROTAR (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ioanin IONESCU (Universitatea din Craiova),
Conf. dr. Culiţă SÎRBU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studiul ecologic, biologic şi agroproductiv al pajiştilor permanente din Bazinul Superior al Sucevei”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [FR]

 

2012

2012

ianuarie 2012

LESCAI Constantin-Daniel — 27 ianuarie 2012

Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Patologie chirurgicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan BURTAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Reprezentantul decanului – Prof. dr. Liviu MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Liviu OANĂ (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Vasile VULPE (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Traian LEAU (U.S.A.M.V. Bucureşti).
Titlul tezei: “Endoscopia în chirurgia tubului digestiv la câine “
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1000
C V    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BURCOVEANU Ioana-Ruxandra — 27 ianuarie 2012

Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Patologie chirurgicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan BURTAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Reprezentantul decanului – Prof. dr. Liviu MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Liviu OANĂ (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. dr. Traian LEAU (U.S.A.M.V. Bucureşti).
Titlul tezei: “Patologia corneei şi a tractusului uveal la carnivore domestice”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IUGA Petrică — 28 ianuarie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Liviu RUNCEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Reprezentantul decanului – Prof. dr. Liviu MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Alexandru ŞONEA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Ioan-Ştefan GROZA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind bazele morfofiziologice ale sezonalităţii în reproducţia ovinelor”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 0800
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BADEA Mircea — 28 ianuarie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Liviu RUNCEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Reprezentantul decanului – Prof. dr. Liviu MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan-Ştefan GROZA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ion-Alin BÂRŢOIU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Ioan VACARU-OPRIş (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări asupra particularităţilor reproducţiei la struţ”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 0900
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

februarie 2012

ZAHARIA Nicu — 17 februarie 2012

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin PASCAL
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan PĂDEANU (U.S.A.M.V.B. Timişoara),
Prof. dr. Ion CĂLIN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Conf. dr. Stelian-Vasile DĂRĂBAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Titlul tezei: “Studiul unor populaţii de caprine crescute în partea de nord-est a României”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

LUPU (căs. DOLIŞ) Luminiţa — 18 februarie 2012

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan GÎlCĂ
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Reprezentantul decanului – Prof. dr. Constantin PASCAL
Referenţi oficiali: Prof. dr. Stelian ACANINCĂI (U.S.A.M.V.B. Timişoara),
Prof. dr. Gheorghe MĂRGINEAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Vasile UJICĂ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Influenţa tehnologiilor de creştere asupra activităţii de reproducţie la rasa Bălţată cu Negru Românească”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 900
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BORDEA (căs. SIMEANU) Cristina — 18 februarie 2012

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnică piscicolă
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Reprezentantul decanului – Prof. dr. Ioan GÎlCĂ
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan VACARU-OPRIş (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Victor CRISTEA (Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi),
Prof. dr. Costică MISĂILĂ (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii la cunoaşterea calităţii cărnii obţinută de la specia de sturion Polyodon spathula, crescută în bazinele piscicole din Moldova”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1100
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

martie 2012

IVAS Ciprian-Ilie — 2 martie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Reprezentantul decanului – Prof. dr. Liviu MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Valeriu SUNEL (Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi),
Conf. dr. Ion RĂDOI (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Conf. dr. Geta PAVEL (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Dinamica unor indici biochimici sangvini la mamifere în intoxicaţia cu venin de albine”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MORARU Ramona-Florina — 2 martie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Reprezentantul decanului – Prof. dr. Liviu MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Anne-Marie POURCHER (U.R. Cemagref, Franţa),
Prof. dr. Maria CRIVINEANU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Conf. dr. Valentin NĂSTASĂ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind riscul inducerii rezistenţei la antibiotice β-lactamice şi quinolone pe relaţia animal-aliment-om”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

COROI Irina-Gabriela — 23 martie 2012

Domeniu: Agronomie
Specializare: Agrotehnică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gerard JITĂREANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Petru GUŞ (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Costică CIONTU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Conf. dr. Costică AILINCĂI (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind efectul rezidual al unor erbicide utilizate în cadrul tehnologiilor culturilor de câmp, din Câmpia Moldovei”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CARA Mihai-Sorin — 23 martie 2012

Domeniu: Agronomie
Specializare: Agrotehnică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gerard JITĂREANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Petru GUŞ (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Teodor ONISIE (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Teodor RUSU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Contribuţii privind creşterea gradului de stabilizare a structurii solului cu ajutorul polielectroliţilor carboxilici”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

TUDOSE-SANDU-VILLE Ştefan — 23 martie 2012

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Valeriu V. COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Aurel POPA (Universitatea din Craiova),
Prof. dr. Dumitru BECEANU (USAMV Iaşi),
C. P. I dr. Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, filiala Iaşi).
Titlul tezei: “Studiul compuşilor fenolici din vinurile roşii obţinute prin diferite tehnologii de vinificare în Podgoria Iaşi”
Sala: Laboratorul de Viticultură-Ampelografie (Facultatea de Horticultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

GHERGHINA (căs. VECHIU) Nicoleta — 23 martie 2012

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Valeriu V. COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Aurel POPA (Universitatea din Craiova),
Prof. dr. Dumitru BECEANU (USAMV Iaşi),
C. P. I dr. Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, filiala Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind influenţa unor tratamente oenologice asupra compoziţiei vinurilor de Cotnari”
Sala: Laboratorul de Viticultură-Ampelografie (Facultatea de Horticultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PATACHE Titu-Costică — 30 martie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Tudor PERIANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Reprezentantul decanului – Prof. dr. Liviu MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Constantin VASIU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. dr. Ştefan NICOLAE (Univ. “Spiru Haret Bucureşti),
Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetării epidemiologice privind gripa aviară”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

aprilie 2012

PASCAL (căs. SLABU-PASCAL) Cătălina-Georgiana — 6 aprilie 2012

Domeniu: Horticultură
Specializare: Genetică şi ameliorarea plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin LEONTE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Reprezentantul decanului – Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Acad. Constantin TOMA (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi),
C. P. I dr. Elvira GILLE (Centrul de Cercetări Biologice “Stejarul, jud. Neamţ),
Prof. dr. Gheorghe ŢÎRDEA (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul efectului unor agenţi mutageni chimici asupra caracterelor morfo-fiziologice la degeţelul lânos (Digitalis lânata EHRH.)”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

mai 2012

COJOCARIU Relu — 5 mai 2012

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihail AXINTE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe-Valentin ROMAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
CP-II dr. Ionela IOAN (S.C.D.A. Podu-Iloaiei, jud. Iaşi),
Prof. dr. Solovăstru CERNEA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Cercetări privind sortimentul de soiuri şi calitatea materialului de semănat la grâu, în condiţiile ecologice ale judeţului Iaşi”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1100
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

AMARICĂI Mariana — 11 mai 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Iulian ŢOGOE (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Marian MIHAIU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. dr. Ionel BONDOC (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind îmbunătăţirea calităţii microbiologice a laptelui în vederea atingerii cerinţelor impuse de Uniunea Europeană”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

iunie 2012

BRUMĂ Ioan-Sebastian — 22 iunie 2012

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Nicolae VASILESCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Toma-Adrian DINU (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Stejărel BREZULEANU (USAMV Iaşi),
CPI dr. Valentin-Mihai BOHATEREŢ (Academia Română, filiala Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind economia producţiei de legume ecologice în exploataţiile agricole individuale din bazinele legumicole din Moldova”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

RUGINĂ Brăduţ-Ştefan — 22 iunie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Patologie chirucală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan BURTAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Liviu OANA (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Traian LEAU (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Patologia cristalinului şi a tensiunii oculare la carnivore domestice”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ROTARI (căs. GEORGESCU) Elena — 29 iunie 2012

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan ROŞCA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ion OLTEAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova).
Titlul tezei: “Cercetări cu privire la fauna dăunătoare şi utilă din unele culturi de plante legumicole în funcţie de tratamentele chimice aplicate în combaterea dăunătorilor”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 900
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PĂDURARU Mihai-Laurenţiu-Bogdan — 29 iunie 2012

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan ROŞCA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ion OLTEAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova).
Titlul tezei: “Cercetări privind cunoaşterea speciilor de insecte dăunătoare şi utile din plantaţiile de măr din Moldova”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 1100
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CHIRILĂ Constantin — 29 iunie 2012

Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Victor VÎLCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Tudorică POPESCU (USAMV Bucureşti),
CP-II dr. ing. Valentin VLĂDUŢ (INMA Bucureşti),
Prof. dr. Petru COJOCARIU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind optimizarea lucrărilor specifice recoltării cerealelor prin stailirea tipurilor de maşini şi a tehnologiilor diversificate de mecanizare impuse de agricultura durabilă, destinaţia produsului şi evoluţia structurii de proprietate a pământului”
Sala: Amfiteatru Mecanizare (Facultatea de Agricultură), ora 1100
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BRÎNZĂ Maria — 30 iunie 2012

Domeniu: Horticultură
Specializare: Pomicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Adrian BACIU (Universitatea din Craiova),
Prof. dr. Dorel HOZA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Mihai ISTRATE (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind incompatibilitatea la altoire la speciile pomicole”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 900
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

iulie 2012

PÂNTIA Ioana-Raluca — 13 iulie 2012

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile UJICĂ
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe MUREŞAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Alexandru ŞONEA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul precocităţii şi longevităţii productive a taurinelor de rasă Bălţată cu negru românească”
Sala: Amfiteatrul E 28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

COZMA Dănel — 13 iulie 2012

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile UJICĂ
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe MUREŞAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Alexandru ŞONEA (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Vasile MACIUC (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul influenţei valorii genetice şi managementului asupra performanţelor de producţie şi reproducţie într-o fermă de vaci pentru lapte”
Sala: Amfiteatrul E 28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IVAŞCU (căs. MARCU) Adela — 20 iulie 2012

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan VĂCARU-OPRIŞ
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ioan VINTILĂ (USAMVB Timişoara),
Conf. dr. Dana-Liana PUSTA (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Contribuţii la cunoaşterea influenţei unor factori tehnologici asupra performanţelor la creştere şi sacrificare a unor hibrizi comerciali de găină pentru carne”
Sala: Amfiteatrul E 28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CHEREŞ (căs. NECHITA) Diana — 20 iulie 2012

Domeniu: Horticultură
Specializare: Tehnologia produselor agroalimentare
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Dumitru BECEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: C.P.I. dr. Sergiu BUDAN, ICDP Piteşti-Mărăcineni
C.P.I. dr. Cristinel ZÂNOAGÂ, Academia Română, Filiala Iaşi
Prof. dr. Mihai ISTRATE, USAMV Iaşi
Titlul tezei: “Studiul tehnologiilor de producere a sucului concentrat de mere”
Sala: Amfiteatru Mecanizare (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BURLICĂ Mihai-Valentin — 20 iulie 2012

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile UJICĂ
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan VINTILĂ (USAMVB Timişoara),
Prof. dr. Gheorghe MĂRGINEAN (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ (USAMV Iaş).
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul creşterii calului Huţul în Herghelia Lucina”
Sala: Amfiteatrul E 28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PANAGACHI-TĂNASĂ (căs. GOGU) Mihaela — 20 iulie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Zooigienă
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan COMAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Mihai MITITIUC (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi),
Conf. dr. Elena MITRĂNESCU (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Potenţialul toxic al substraturilor vegetale folosite în hrana omului şi a animalelor evaluat prin investigaţii micologice şi micotoxinice”
Sala: Laboratorul de Farmacologie, ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

septembrie 2012

RUNCAN Petru-Ştefan — 21 septembrie 2012

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Marilena MIRONIUC (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi),
Conf. dr. Felix ARION (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Stejărel BREZULEANU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind perfecţionarea managementului serviciilor şi ecoturismului rural pe Valea Gurghiului”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

RUSU Mihaela-Loredana — 21 septembrie 2012

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Maria-Viorica BEDRULE-GRIGORUŢĂ (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi),
Prof. dr. Cecilia POP (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Felix ARION (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Studii privind strategiile de dezvoltare rurală în Depresiunea Vrancea”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BUBURUZANU Cristian — 21 septembrie 2012

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi Oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Valeriu V. COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Liliana ROTARU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Vlad ARTENIE (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi),
CSI dr. Cristinel ZĂNOAGă (Academia Română, filiala Iaşi).
Titlul tezei: “Studiul unor parametri fizico-chimici în relaţia plantă-strugure-vin la soiurile româneşti cultivate în Podgoria Iaşi”
Sala: Laboratorul de Viticultură (Facultatea de Horticultură), ora 1100
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

TANASĂ Lucian — 28 septembrie 2012

Domeniu: Agricultură
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Nicolae VASILESCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. dr. Mihai STANCIU (reprezentantul decanului)
Referenţi oficiali: Conf. dr. Stejărel BREZULEANU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Valentin NIŢĂ (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi),
Dr. ec. C.P.-1 Valentin-Mihai BOHATEREŢ (Academia Română, filiala Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind optimizarea managementului şi marketingului în turismul rural din judeţul Neamţ”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

octombrie 2012

OBADĂ Mihai-Doru — 5 octombrie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Medicină veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Luminiţa-Smaranda IANCU (UMF “Gr. T. Popa” Iaşi),
Conf. dr. Dorina TIMOFTE (Universitatea Liverpool, Marea Britanie),
Conf. dr. Eleonora GUGUIANU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind utilizarea unui program de screening şi control al toxiinfecţiilor cu Salmonella spp. şi Campylobacter spp. prin modele optime de investigaţie fenotipică şi moleculară”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

SORIC (căs. GHIORGHIASA) Ramona-Elena — 8 octombrie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Medicină veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN, reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vasile COSMA (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ioan-Liviu MITREA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ioan MOGLAN (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări asupra aspectelor morfoclinice, de diagnostic şi tratament a parazitozelor şi micozelor la păstrăvul crescut în lacul Bicaz”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MĂLĂNCUŞ Răzvan-Nicolae — 8 octombrie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Medicină veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vasile VULPE (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Mario CODREANU (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Gavril GIURGIU (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Utilizarea tehnicilor de imagistică medicală pentru optimizarea diagnosticului afecţiunilor gastrointestinale la câine”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ENEA Ioan-Cătălin — 13 octombrie 2012

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan ROŞCA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ioan OLTEAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ioan MITREA (Universitatea din Craiova).
Titlul tezei: “Cercetări privind biologia, ecologia şi combaterea gândacului din Colorado – Leptinotarsa decemlineata Say, prin tratamente cu metaboliţi ai plantelor autohtone şi biopesticide comerciale”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CIORNEI Cristina — 18 octombrie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Morfologie normală şi patologică
Conducător ştiinţific: Corneliu COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Pieter CORNILLIE (Universitatea Ghent, Belgia),
Prof. dr. Aurel DAMIAN (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Carmen SOLCAN (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Morfologia aparatului genital la suinele intersexe”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

FOICA Flavius-Mihai — 20 octombrie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie – Imunologie
Conducător ştiinţific: Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Iulian ŢOGOE (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Marian MIHAIU (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Ionel BONDOC (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice la mezeluri în perioada de valabilitate (îmbătrânirea alimentelor)”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CHIRIAC Irina-Paraschiva — 29 octombrie 2012

Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Eugen ULEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Rodi MITREA (Universitatea din Craiova),
Prof. dr. Stelica CRISTEA (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Cătălin TĂNASE (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind biologia, epidemiologia şi combaterea bacteriei Erwinia amzlovora (Burrill.) Winslow et al în zona Moldovei”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

noiembrie 2012

BEJENARIU Ana — 2 noiembrie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Doina DANEŞ (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Bogdan-Dragoş GRIGORIU (UMF “Grigore T. Popa” Iaşi),
Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Elaborarea şi testarea de noi vaccinuri antigripale bazate pe vectori lentivirali la suine şi păsări”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1000
Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PLEŞCA Remus-Gabriel — 2 noiembrie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe SAVUţA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Marina SPÎNU (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Viorel HERMAN (USAMVB Timişoara),
Prof. dr. Elena VELESCU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind utilizarea vectorului adenoviral CAV-2 în imunoprofilaxia unor boli infecţioase ale animalelor”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BULBAŞA Cristina-Loredana — 3 noiembrie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Liviu RUNCEANU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ioan GROZA (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Alexandru ŞONEA (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind mastitele subclinice şi influenţa lor asupra producţiei şi calităţii laptelui la vaci”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BULĂU (căs. ROTARU) Anca-Ioana — 5 noiembrie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Morfologie normală şi patologică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. dr. h.c. Ioan PAUL
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN (reprezentantul decanului)
Referenţi oficiali: Prof. dr. Corneliu COTEA (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Manuella MILITARU (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Ioan OLARU-JURCĂ (USAMVB Timişoara).
Titlul tezei: “Etiomorfopatologia sistemelor şi aparatelor organice la rumegătoarele sălbatice”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

STRUGARU Oana-Raluca – 10 noiembrie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Elena VELESCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe RĂPUNTEAN (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Nicolae CĂTANĂ (USAMVB Timişoara),
Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind strategia de diagnostic, profilaxie şi combatere în infecţiile cu Parapoxvirus la populaţiile cu risc epidemiologic”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

UHLIUC (căs. RACOVIŢĂ) Ana – 24 noiembrie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Liviu RUNCEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan GROZA (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Alexandru ŞONEA (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Petru ROŞCA (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind dinamica parametrilor de reproducţie la oaie în condiţile unor biotehnologii aplicate”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1100
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

RACOVIŢĂ Ioan – 24 noiembrie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Liviu RUNCEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan GROZA (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Alin BÎRŢOIU (USAMV Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări asupra particularităţilor reproducţiei la capră în condiţiile intensivizării creşterii”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 0900
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

decembrie 2012

POPA Alina-Coralia — 7 decembrie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Morfologie normală şi patologică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Corneliu COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Nicolae CORNILĂ (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Aurel DAMIAN (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Carmen SOLCAN (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii la morfologia nucleilor din bulbul rahidian la ovine”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

AXINTE Gabriel — 7 decembrie 2012

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ionel PAPUC (USAMV Cluj-Napoca),
Conf. dr. Ion RĂDOI (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Ionel BONDOC (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind calitatea şi starea igienică a unor produse conservae destinate pentru hrana animalelor de companie”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CALISTRU Anca-Elena — 12 decembrie 2012

Domeniu: Horticultură
Specializare: Genetică şi ameliorarea plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin LEONTE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liliana ROTARU – reprezentanta decanului
Referenţi oficiali: Acad. Constantin TOMA (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi),
Prof. dr. Lizica SZILAGYI (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Gheorghe ŢÎRDEA (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Utilizarea markerilor moleculari pentru identificarea unor surse de germoplasmă la rapiţă (Brassica napus L.) cu rezistenţă la Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PĂDURARU Ilie-Emilian — 12 decembrie 2012

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Nistor STAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Neculai MUNTEANU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Eugen ATANASIU (USAMV Bucureşti),
C.P.I. dr. Lucian STOIAN (SCDL Bacău).
Titlul tezei: “Cercetări pentru eşalonarea producţiei de ardei gras în condiţiile din zona de NE a României”
Sala: Laboratorul de Legumicultură (Facultatea de Horticultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

FLOREA Roxana-Ramona — 14 decembrie 2012

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. dr. Costel SAMUIL – reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Emilian MERCE (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ioan CHEREJI (Universitatea din Oradea).
Titlul tezei: “Studii privind oferta, piaţa, promovarea, distribuţia şi valorificarea laptelui şi a produselor lactate în zona de N-E a României”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [FR]

 

POSTOLACHE (căs. BURLACU) Adina-Alina — 14 decembrie 2012

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Conf. dr. Costel SAMUIL – reprezentantul decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Emilian MERCE (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Toma-Adrian DINU (USAMV Bucureşti),
Prof. dr. Marilena MIRONIUC (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii privind revigorarea şi eficientizarea producţiei agricole vegetale prin optimizarea structurii culturilor în zona periurbană a municipiului Iaşi”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

FILIMON Vasile-Răzvan — 14 decembrie 2012

Domeniu: Horticultură
Specializare: Tehnologia produselor agroalimentare
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Dumitru BECEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liliana ROTARU – reprezentanta decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vlad ARTENIE (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi),
Prof. dr. Adrian CHIRA (USAMV Bucureşti),
CPI dr. Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, filiala Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind unii pigmenţi vegetali cu valoare funcţională din produsele horticole”
Sala: Amfiteatru Mecanizare (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MIHALACHE (căs. ARION) Cristina — 14 decembrie 2012

Domeniu: Horticultură
Specializare: Tehnologia produselor agroalimentare
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Dumitru BECEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liliana ROTARU – reprezentanta decanului
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vlad ARTENIE (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi),
Prof. dr. Sevastiţa MUSTE (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Valeriu V. COTEA (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind potenţialul antiradicalic al unor produse horticole”
Sala: Amfiteatru Mecanizare (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

RADU (căs. ANGHEL) Roxana Mihaela — 15 decembrie 2012

Domeniu: Horticultură
Specializare: Tehnologia produselor agroalimentare
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Dumitru BECEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Constantin MILICĂ (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ioan BURZO (USAMV Bucureşti),
C.P. I dr. Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, filiala Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind unele tehnologii alternative de tratament postrecoltă la fructele de măr”
Sala: Amfiteatru A6 (Facultatea de Horticultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

2011

2011

februarie 2011

ZAHARIEA Paulică — 18 februarie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Nicolae VASILESCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Toma-Adrian DINU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
C.P.I dr. Valentin BOHATEREŢ (I.C.E. “Gh. Zane” Iaşi),
Conf. dr. Stejărel BREZULEANU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind structurile funciare în evoluţia agriculturii judeţului Botoşani”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1100
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BOGHIŢĂ Eduard — 18 februarie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Petru MAGAZIN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Toma-Adrian DINU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Marilena MIRONIUC (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi),
Conf. dr. Gavril ŞTEFAN (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii la studiul strategiilor de risc în societăţi comerciale agricole din judeţul Iaşi”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1300
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

martie 2011

BRÂNZĂ (căs. PÎNTEA) Elena — 4 martie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihail AXINTE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Dr. ing. C.P.-1 Elena TROTUŞ (S.C.D.A. Secuieni, jud. Neamţ),
Prof. dr. Solovăstru CERNEA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Teodor ROBU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţia unor factori biologici şi tehnologici la formarea cantitativă şi calitativă a productiei de grâu, în condiţiile ecologice din Câmpia Jijiei”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1100
Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

VIERIU (căs. ABĂITĂNCEI) Crăiţa — 11 martie 2011

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Zooigienă
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan COMAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Valer TEUŞDEA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
C.P. I dr. Nicolae ŞTEFAN (A.N.S.V.S.A. Bucureşti).
Titlul tezei: “Corelaţii cantitative ale metalelor grele şi ale antibioticelor stabilite prin metode moderne de investigaţii în flora meliferă, mierea de albine şi produse apicole”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MUNTEANU Nelu — 17 martie 2011

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Farmacologie şi toxicologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Paul CURA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Maria CRIVINEANU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Adela-Mariana PÎNTEA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. dr. Mihai CONDREA (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Evaluarea unor agenţi medicamentoşi injectabili inductori ai anesteziei generale asupra funcţiei hemodinamice şi echilibrului acido-bazic la câine”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1400
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

LAZĂR Gheorghe — 18 martie 2011

Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Fiziologie normală şi patologică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Elena MARCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Horia SĂRĂNDAN (U.S.A.M.V.B. Timişoara),
Prof. dr. Ioan MARCUS (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Corelaţia echilibrului fiziologic al organismului cu bioritmul profilului imunologic la taurine”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ALEXĂ Maria — 25 martie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Toma-Adrian DINU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof dr. Ştefan PRUTEANU (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi),
Prof. dr. Aurel CHIRAN (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind organizarea producţiei cerealelor în sistem integrat în Podişul Covurlui”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

POSTOLACHE Costel — 25 martie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Toma-Adrian DINU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof dr. Ştefan PRUTEANU (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi),
Prof. dr. Neculai MUNTEANU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind integrarea producţiei legumicole în judeţul Galaţi”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

aprilie 2011

BÎZU Călin-Lucian — 1 aprilie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Sabina FUNAR (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof dr. Vasile COCRIŞ (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi),
Conf. dr. Gavril ŞTEFAN (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind structurile funciare în evoluţia agriculturii judeţului Botoşani”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1100
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BADII Iulian — 1 aprilie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Petru MAGAZIN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Aurel CHIRAN (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Romeo-Cătălin CREŢU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Marilena MIRONIUC (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind influenţa unor factori asupra eficienţei economice a producţiei de struguri la Centrul viticol Bucium, judeţul Iaşi”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1300
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ILIŞESCU (căs. PETREA) Gabriela — 15 aprilie 2011

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe ŢÂRDEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Doru PAMFIL (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Constantin LEONTE (USAMV Iaşi),
C.S. I dr. Florentina POPESCU (I.N.B.H. Ştefăneşti, jud. Argeş).
Titlul tezei: “Cercetări privind înrudirea filogenetică a soiurilor de viţă de vie autohtone prin analiza acidului dezoxiribonucleic (ADN)
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

STĂNESCU Roxana-Teodora — 16 aprilie 2011

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan GÎlCĂ
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe MĂRGINEAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Gheorghe MUREŞAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Vasile UJICĂ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studiul tehnologiilor de exploatare a taurinelor de rasă Brună în ferme de mică şi medie capacitate din zona de Nord-Est a ţării”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ALEXA Ionel — 29 aprilie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Nicolae DUMITRESCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan ROTAR (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Dr. ing. C.P.-1 Elena TROTUŞ (S.C.D.A. Secuieni, jud. Neamţ),
Prof. dr. Vasile VÎNTU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Posibilităţi de valorificare a terenurilor slab productive din Podişul Central Moldovenesc prin culturi furajere”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

mai 2011

BOTNAR (căs. DONŢU) Geanina-Diana — 13 mai 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihail AXINTE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Valentin-Gheorghe ROMAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Solovăstru CERNEA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Teodor ROBU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind influenţa unor factori biologici şi tehnologici asupra producţiei şi calităţii cartofului, în condiţiile ecologice din Câmpia Moldovei, pentru o agricultură durabilă”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

LAZĂR Sorin-Constantin — 13 mai 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Victor VÎLCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan ŢENU (USAMV Iaşi),
Dr. ing. C. P. I (Prof. univ. onorific) Nicolae BRIA (I.N.M.A. Bucureşti),
Dr. ing. C. P. I. Mihai NICOLESCU (A.S.A.S. Bucureşti).
Titlul tezei: “Contribuţii la îmbunătăţirea tehnologiei de mecanizare a lucrărilor în cultura cartofului”
Sala: Amfiteatrul A Mec (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

iunie 2011

CÎRLAN Andreea-Flavia — 23 iunie 2011

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Tehnologie şi expertiză sanitar veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Eusebie ŞINDILAR
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Marian MIHAIU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. dr. Laurentiu TUDOR (U.S.A.M.V. Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind inventarierea microflorei bacteriene şi micotice la melcii de consum şi semnificaţia ei sanitar-veterinară”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1400
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

iulie 2011

PRELIPCEAN Andrei-Alecsandru — 7 iulie 2011

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Apicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ştefan LAZĂR
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Liviu-Alexandru MăRGHITAŞ (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Constantin TOMA (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi) ,
Conf. dr. Teodor IACOB (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind eficacitatea recoltării polenului cu ajutorul albinelor şi însuşirile morfologice, fizico-chimice şi biologice ale acestuia”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MARŢI Radu — 14 iulie 2011

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor cu blană
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan VACARU-OPRIş
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ilie VAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Horea SARANDAN (U.S.A.M.V.B. Timişoara).
Titlul tezei: “Contribuţii la cunoaşterea efectului productiv al utilizării unor aditivi de inactivare şi detoxifiere a micotoxinelor din nutreţuri, la puii broiler de găină”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1000
rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BĂLĂU Radu — 14 iulie 2011

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor cu blană
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan VACARU-OPRIş
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ilie VAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Roman MORAR (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Contribu#355;ii la îmbunătă#355;irea performan#355;elor productive ale puilor broiler de găină, crescu#355;i în ferme de tip familial”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1200
rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

SAULEA (căs. IORDACHE) Claudia — 15 iulie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof dr. Ştefan PRUTEANU (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi),
Prof. dr. Aurel CHIRAN (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Felix ARION (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Studii privind strategiile de dezvoltare rurală durabilă în zona montană a judeţului Neamţ”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ARUŞTEI Constantin – 15 iulie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Victor VÎLCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Petru COJOCARIU (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Ovidiu BĂLAN (Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi),
Prof. dr. Tudorică POPESCU (U.S.A.M.V. Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări privind optimizarea lucrărilor de mecanizare impuse de agricultura durabilă, economia de combustibil şi evoluţia structurii de proprietate a pământului”
Sala: Amfiteatrul A Mec (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

TELIBAN Gabriel-Ciprian — 21 iulie 2011

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Nistor STAN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Maria APAHIDEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
C. S. I. dr. Silvia AMBĂRUŞ (S.C.D.L. Bacău).
Titlul tezei: “Cercetări privind oportunităţile tehnice de implementare a sistemului de agricultură ecologică în exploataţiile legumicole din judeţul Iaşi”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CONSTANDA (căs. TINCĂ) Gabriela — 21 iulie 2011

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Nistor STAN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Alexandru-SIlviu APAHIDEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
C. S. I. dr. Marcela FALTICEANU (S.C.D.L. Bacău).
Titlul tezei: Cercetări privind elaborarea tehnologiilor ecologice de cultivare a unor specii legumicole condimentare şi aromatice în condiţiile judeţului Iaşi”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

RADU (căs. DONOSĂ) Raluca-Elena — 21 iulie 2011

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan-Mircea POP
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Dumitru DRĂGOTOIU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Lavinia ŞTEF (U.S.A.M.V.B. Timişoara),
Prof. dr. Ioan GÂLCĂ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări referitoare la optimizarea alimentaţiei vacilor de lapte din exploataţii private situate în zona Paşcani, judeţul Iaşi”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 900
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MACHICHIUC Maricica — 21 iulie 2011

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile STAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion PĂDEANU (U.S.A.M.V.B. Timişoara),
Prof. dr. Constantin PASCAL (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Stelian-Vasile DĂRĂBAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Titlul tezei: “Cercetări cu privire la posibilităţile de îmbunătăţire a tehnologiilor de creştere a ovinelor în exploataţii de tip familial”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1100
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

AIRINEI Marian-Cristian — 22 iulie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihail AXINTE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Valentin-Gheorghe ROMAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Dr. ing. C.P.-1 Elena TROTUŞ (S.C.D.A. Secuieni, jud. Neamţ),
Prof. dr. dr. H. C. Constantin VASILICĂ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind contribuţia unor factori biologici şi tehnologici la realizarea cantitativă şi calitativă a producţiei de seminţe de soia, în condiţiile ecologice din Câmpia Jijiei inferioare”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1100
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

septembrie 2011

ASANDEI Neculai — 22 septembrie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion DONA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Emil MAXIM (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi),
Conf. dr. Stejărel BREZULEANU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind organizarea şi eficienţa fermelor ecologice vegetale în zona colinară a judeţului Bacău”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

TALAMBĂ Ştefan — 22 septembrie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion DONA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Vasile COCRIŞ (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi),
Conf. dr. Gavril ŞTEFAN (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind dezvoltarea durabilă pe microzone a agriculturii judeţului Bacău”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MOLDOVAN Dan-Ioan — 22 septembrie 2011

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin ŢÂRDEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Valeriu V. COTEA (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ioan NĂMOLOŞANU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Ioan OPREAN (Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Studiul tehnologiei de producere a vinurilor de Sauvignon blanc, în centrul viticol Blaj � podgoria Târnave”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

HORŞIA Remus-Claudiu — 22 septembrie 2011

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin ŢÂRDEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Liliana ROTARU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ştefan OPREA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Aurel POPA (Universitatea din Craiova).
Titlul tezei: “Studiul agrobiologic şi tehnologic al soiurilor Fetească regală şi Riesling italian în centrul viticol Jidvei – podgoria Târnave”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

HONCIUC Celin-Mihai — 23 septembrie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan ŢENU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vasile NECULĂIASA (Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi),
Prof. dr. Simion POPESCU (Universitatea “Transilvania” din Braşov),
Prof. dr. Victor VÎLCU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Optimizarea sistemei de maşini în vederea implementării conceptului de agricultură durabilă în zona de NE a României”
Sala: Amfiteatrul A Mec (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

STAFIE Leonard-Constantin — 23 septembrie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Victor VÎLCU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI (USAMV Iaşi),
Dr. ing. C. P. I. Mihai NICOLESCU (A.S.A.S. Bucureşti),
Conf. dr. Ovidiu BALAN (Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind optimizarea lucrărilor specifice cât şi stabilirea tehnologiei de mecanizare şi automatizare de creştere a puilor de carne şi găinilor ouătoare în mica gospodărie agricolă”
Sala: Amfiteatrul A Mec (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IRIMIA Nicoleta — 26 septembrie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Eugen ULEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Viorica IACOB (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Stelica CRISTEA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Rodi MITREA (Universitatea din Craiova).
Titlul tezei: “Cercetări privind bolile viţei de vie în judeţul Iaşi”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

CHIRIŢĂ Otilia — 29 septembrie 2011

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Valeriu V. COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Aurel POPA (Universitatea din Craiova),
C. P. I dr. Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, filiala Iaşi),
Conf. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind acţiunea antiradicalică a vinurilor din podgoriile Moldovei”
Sala: Laboratorul de Viticultura-Ampelografie (Facultatea de Horticultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [FR]

 

octombrie 2011

ROBU Alexandru-Dragoş — 7 octombrie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof dr. Vasile COCRIŞ (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi),
Prof dr. Emilian MERCE (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ioan ŢENU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii privind proiectarea şi implementarea unor strategii de marketing pentru biodiesel în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BĂLĂU Andreea-Mihaela — 19 octombrie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Viorica IACOB
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Eugen ULEA (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Stelica CRISTEA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Rodi MITREA (Universitatea din Craiova).
Titlul tezei: “Studiul agenţilor patogeni ai sfeclei pentru zahăr în condiţiile zonei centrale a Moldovei”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1100
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PERJU Neculai — 22 octombrie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof dr. Emilian MERCE (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof dr. Mihail AXINTE (USAMV Iaşi),
Dr. ing. Constanti SĂICU (S.C.D.A. Suceava).
Titlul tezei: “Studii privind strategia de marketing în producerea, promovarea şi valorificarea cartofului în zona de nord a Moldovei”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IORDĂNESCU Eugen-Constantin — 22 octombrie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof dr. Aurel CHIRAN (USAMV Iaşi),
Prof dr. Ştefan PRUTEANU (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi),
Conf. dr. Felix ARION (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Studii privind perfecţionarea managementului resurselor umane la Agenţia de Plaţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA) Suceava”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BORTĂ (căs. FRUNZĂ) Nicoleta-Daniela — 27 octombrie 2011

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan-Mircea POP
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Dumitru DRĂGOTOIU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Aurel SARA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Posibilităţi de îmbunătăţire a alimentaţiei puilor broiler de găină”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ANTOHE Radu-Gheorghe — 27 octombrie 2011

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Tudor PERIANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Constantin VASIU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Nicolae CATANĂ (U.S.A.M.V.B. Timişoara),
Prof. dr. Elena VELESCU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind infecţiile cu pneumovirus la păsări”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1000
rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PAVELIUC-OLARIU Codrin — 28 octombrie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Marilena MIRONIUC (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi),
C.P.I dr. Valentin BOHATEREŢ (Academia Romînă),
Conf. dr. Stejărel BREZULEANU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind perfecţionarea managementului strategic în dezvoltarea rurală durabilă din Depresiunea Jijia-Bahlui”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

USTUROI Alexandru — 29 octombrie 2011

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor cu blană
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan VACARU-OPRIş
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Ioan GÂlCĂ
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ilie VAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Benone PĂSĂRIN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Roman MORAR (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Cercetări cu privire la cunoaşterea particularităţilor morfologice şi biologice ale unor populaţii de păsări exotice şi de ornament din Familia Psittacidae, crescute în captivitate”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

noiembrie 2011

BUTNARU Constantin-Liviu — 11 noiembrie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan ŢENU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vasile NECULĂIASA (Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi),
Dr. ing. CP-1 Vergil GÂNGU (A.S.A.S. Bucureşti),
Prof. dr. Radu ROŞCA (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind sistema de maşini pentru lucrat solul în condiţii conservative”
Sala: Amfiteatrul A Mec (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

GROSU Ionel — 11 noiembrie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan ŢENU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Tudorică POPESCU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Dănută COZMA (Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi),
Prof. dr. Petru COJOCARIU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind sistema de maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în plantaţiile viticole şi pomicole”
Sala: Amfiteatrul A Mec (Facultatea de Agricultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

VOLOŞENIUC Mihai — 12 noiembrie 2011

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Liviu RUNCEANU (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Alexandru ŞONEA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Marian MIHAIU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Cercetări privind afecţiunile mamare, acropodiale şi genitale la bovine, care influenţează cantitatea şi calitatea laptelui biologic în Bazinul Dornelor”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BORŞ Silviu-Ionuţ — 12 noiembrie 2011

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Liviu RUNCEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan-Ştefan GROZA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Alexandru ŞONEA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind corelaţia între unii indici de profil metabolic şi reproducţia la vacă”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

PĂDURARIU Eugenia-Anca — 17 noiembrie 2011

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Nistor STAN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Victor POPESCU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
C. S. I. dr. Lucian STOIAN (S.C.D.L. Bacău).
Titlul tezei: “Studiul principalilor factori de risc într-un sistem ecologic de producere a legumelor”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [FR]

 

PODARU Doina-Maria — 17 noiembrie 2011

Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Nistor STAN (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ruxandra CIOFU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
C. S. I. dr. Lazăr BIREESCU (Institutul de Cercetări Biologice Iaşi).
Titlul tezei: “Fundamentarea pretabilităţii terenurilor pentru cultura sustenabilă a legumelor pe baza diagnozei ecologice”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [FR]

 

POSTOLACHE Alina-Narcisa — 23 noiembrie 2011

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologie produselor animaliere
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vioara MIREŞAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Dumitru DRĂGOTOIU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Conf. dr. Ovidiu IONESCU (Universitatea “Transilvania” din Braşov).
Titlul tezei: “Cercetări privind caracterizarea parametrilor de calitate pentru carnea provenită de la unele specii de vânat destinată consumului alimentar”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

COŞULEANU Ancuţa-Elena — 23 noiembrie 2011

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologie produselor animaliere
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Vioara MIREŞAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Dumitru DRĂGOTOIU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Ioan GÂLCĂ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind modificarile parametrilor de calitate ai cărnii de bovine în funcţie de statusul fiziologic antesacrificare”
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1400
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

IUROAEA Gheorghe — 25 noiembrie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Ion DONA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Conf. dr. Felix ARION (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Studii privind influenţa politicii agricole comune – Pilonul I – asupra dezvoltării şi eficientizării agriculturii din zona de sud a judeţului Galaţi”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

DRAGOMIR (căs. CIORNOHAC) Mona — 25 noiembrie 2011

Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Nicolae HAGIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Liviu MIRON
Referenţi oficiali: Prof. dr. Constantin VASIU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. dr. Olimpia IACOB (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Lucian IONIŢĂ (U.S.A.M.V. Bucureşti).
Titlul tezei: “Cercetări clinice şi paraclinice în enteritele hemoragice ale tineretului aviar”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

FLOREA Elena-Cătălina — 28 noiembrie 2011

Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Morfologie normală şi patologică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Corneliu COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Nicolae CORNILĂ (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Viorel MICLĂUŞ (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. dr. Carmen SOLCAN (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Morfologia glandei Harder la iepure”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

TEODOR Alina-Florina — 30 noiembrie 2011

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Zooigienă
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan COMAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Valer TEUŞDEA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
C.P. I dr. Ştefan NICOLAE (I.D.S.A. Bucureşti),
Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Posibilitaţi şi limite în conservarea substraturilor vegetale folosite în hrana animalelor prin utilizarea unor agenţi chimici indigeni”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

decembrie 2011

GHIŢĂU (căs. ŢIBULCĂ-GHIŢĂU) Carmen-Simona — 2 decembrie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihail AXINTE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe ROMAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Corneliu ONISCU (Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi),
Prof. dr. Teodor ROBU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Efectul unor fertilizanţi şi biostimulatori la realizarea cantitativă şi calitativă a producţiei grâului de toamnă în condiţiile ecologice din Câmpia Moldovei”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ŢOGHE (căs. MENDEA) Adela-Ioana — 9 decembrie 2011

Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Nicolae HAGIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ionel PAPUC (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. dr. Mario-Darius CODREANU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Vasile VULPE (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Contribuţii la diagnosticul radiologic şi ecografic al afecţiunilor aparatului urinar la câine”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

ROTARU (căs. BIŢIC) Liliana — 9 decembrie 2011

Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
Referenţi oficiali: Prof. dr. Liviu SÎMBOTIN (U.S.A.M.V.B. Timişoara),
Prof dr. Ioan CSÖSZ (U.S.A.M.V.B. Timişoara),
Conf. dr. Stejărel BREZULEANU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind dezvoltarea rurală în microzona Ţibăneşti, judeţul Iaşi”
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

VLAD-SABIE Alina — 10 decembrie 2011

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
Referenţi oficiali: Conf. dr. Eleonora GUGUIANU (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Gabriel GÂJÂILĂ (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Emil TÂRZIU (U.S.A.M.V.B. Timişoara).
Titlul tezei: “Cercetări pentru determinarea cantitativă simultană de bacterii patogene din unele produse alimentare prin P.C.R. în timp real multiplex”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

TSOMPANELLIS Efstratios — 10 decembrie 2011

Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
Referenţi oficiali: Conf. dr. Ionel BONDOC (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Claudiu SALA (U.S.A.M.V.B. Timişoara),
Conf. dr. Nicodim-Iosif FIŢ (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: “Cercetări privind gradul de contaminare bacteriană şi de poluare fizico-chimică a laptelui de oaie şi de capră”
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

MOGÎRZAN Petronela-Cristina — 12 decembrie 2011

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Valeriu V. COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Aurel POPA (Universitatea din Craiova),
C. P. I dr. Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, filiala Iaşi),
Conf. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Studii privind influenţa unor corecţii de compoziţie aplicate în tehnologie de obţinere a vinurilor în Podgoria Iaşi”
Sala: Laboratorul de Viticultura-Ampelografie (Facultatea de Horticultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

GEORGESCU Ovidiu — 12 decembrie 2011

Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Valeriu V. COTEA
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Aurel POPA (Universitatea din Craiova),
C. P. I dr. Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, filiala Iaşi),
Prof. dr. Liliana ROTARU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: “Cercetări privind optimizarea tehnologiei de obţinere a vinurilor din soiul Babească neagră în zona Moldovei”
Sala: Laboratorul de Viticultura-Ampelografie (Facultatea de Horticultură), ora 1200
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]

 

BOSTACA (căs. SÎRBU) Sorina — 15 decembrie 2011

Domeniu: Horticultură
Specializare: Tehnologia produselor agroalimentare
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Dumitru BECEANU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Neculai MUNTEANU
Referenţi oficiali: Prof. dr. Adrian CHIRA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Gică GRĂDINARIU (USAMV Iaşi),
Dr. ing. CP-1 Sergiu BUDAN (I.C.D.P. Piteşti).
Titlul tezei: “Studii privind însuşirile tehnologice ale unor soiuri de cireş în vederea consumului în stare proaspată şi industrializare”
Sala: Amfiteatrul A Mec (Facultatea de Agricultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [FR]

 

HEREA Monica-Elena — 17 decembrie 2011

Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
Preşedinte: Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan ROŞCA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Ion OLTEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova).
Titlul tezei: “Cercetări cu privire la entomofauna daunătoare şi utilă din plantaţiile pomicole de cireş şi vişin din zona de est a României în urma aplicării diferitelor metode de combatere”
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 1000
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]