Select Page

Cămine

Cazare – informaţii utile

Anunţuri importante

Anunţ important pentru prevenirea îmbolnăvirii cu covid-19

Vă rugăm să respectați următoarele măsuri:

 • circuitul de intrare/ieșire din cămin ;
 • este obligatorie purtarea măștii în interiorul căminului, în administrație si în spațiile comune (holuri, bucătării, casa scării, sală lectură, lift, spălătorii);
 • se interzice formarea de grupuri în cămin și in campusul universitar ;
 • se interzice accesul persoanelor străine în cămin (inclusiv rude de gradul i);
 • este obligatorie spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun pentru cel puțin 20 de secunde;
 • acoperiți-vă gura și nasul în caz de tuse sau strănut ;
 • folosiți dezinfectantul de la dozatorul amplasat la intrarea în cămin ;
 • dezinfectați frecvent suprafețele din camera dumneavoastră;
 • dacă nu vă simțiți bine, mergeți de urgență la cabinetul medical pentru studenți/spital.

Nerespectarea acestor reguli duce la excluderea din cămin pe anul universitar in curs!

Studenţii care beneficiaza de prioritate la cazare

Următoarele categorii de studenţi au prioritate la cazare, în conformitate cu art.
2.5 din Regulamentul de funcționare a căminelor USAMV Iași:

 • studenți cu dizabilități;
 • studenți proveniți din casele de copii;
 • studenți copii de revoluționari;
 • studenți orfani de unul sau ambii părinți;
 • cazuri sociale;
 • cazuri speciale pe motive medicale;
 • studenți bursieri ai statului român;
 • studenți Erasmus pentru anii II-V, care încheie mobilitatea după 10 iulie.

Anunţ referitor la studenţii cu domiciliul în localităţile limitrofe, care nu au drept de cazare

Nu au dreptul la cazare în căminele USAMV Iaşi studenţii care au domiciliul
stabil în localităţile limitrofe: Aroneanu, Bârnova, Breazu, Cârlig, Ciurea, Dancu, Hlincea, Holboca, Horpaz, Leţcani, Lunca Cetăţuii, Miroslava, Păun, Rediu, Tomeşti, Ţuţora, Uricani, Valea Lupului, Vânători, Vişani.

Studenţii care beneficiaza de gratuitate la taxa de cazare

 • Următoarele categorii de studenţi beneficiază de gratuitate la taxa de cazare, în conformitate cu art. 2.14 din Regulamentul de funcționare a căminelor USAMV Iași:
 • studenții la buget, ai căror părinţi sunt cadre didactice în activitate sau personal
  didactic auxiliar din învăţământ, conform art. 277 din Legea Educaţiei Naţionale
  1/2011 și Legii 140/17 iulie 2016*;
 • studenții la buget, orfani de unul sau ambii părinți**;
  studenți aflați în regim de protecție specială;
 • studenţii străini, bursieri ai statului român, cu bursă și fără bursă, conform
  OMEN nr. 3473/2017;
 • studenți cu dizabilități, grad accentuat, conform Legii 448/2006, art. 6, alin. 8***.

Notă:
* Studenții ai căror părinți sunt cadre didactice titulare, sunt rugați să prezinte la cazare adeverințele eliberate în luna septembrie 2020, vizate de cătreunitatea școlară la care activează.
Studenții ai căror părinți sunt cadre didactice suplinitoare, sunt rugați să prezinte la cazare adeverințele eliberate în luna septembrie 2020, vizate de către Inspectoratul Școlar Judeţean.

** Se vor depune certificatele de deces ale părinților.

***Se va depune ertificatul de încadrare în grad de handicap.

Studenţii care beneficiaza de reducere la taxa de cazare

Următoarele categorii de studenţi beneficiază de o reducere de 50% din cuantumul taxei de cazare, în conformitate cu art. 2.15 din Regulamentul de funcționare a căminelor USAMV Iași:

 • studenţii la taxă, ai căror părinţi sunt cadre didactice sau cadre didactice auxiliare*;
 • studenţii din Republica Moldova şi Ucraina, care studiază în regim financiar cu
  taxă.
 • studenți la taxă, orfani de unul sau ambii părinți**;

Notă:

* Se vor depune certificatele de deces ale părinților.

**Studenții ai căror părinți sunt cadre didactice titulare, sunt rugați să prezinte la cazare adeverințele eliberate în luna septembrie 2020, vizate de cătreunitatea școlară la care activează.
Studenții ai căror părinți sunt cadre didactice suplinitoare, sunt rugați să prezinte la cazare adeverințele eliberate în luna septembrie 2020, vizate de către Inspectoratul Școlar Judeţean.

Perioada de cazare

Cazarea fizică a studenţilor se va efectua după următorul program:

 • anii I: 16 – 17 Septembrie 2021 (08:00-18:00);
 • anii II-VI: 18 – 19 Septembrie 2021 (08:00-18:00).

Studenţii care nu s-au cazat online în etapa I au posibilitatea să se cazeze în etapa a II-a, în perioada 20 – 22 Septembrie 2021, pe bază de cerere.

Despre subvenţia de cazare

Documente necesare

Cazarea fizică a studenților se va realiza în perioada 16-19 Septembrie 2021.
La cazare, studenţii vor prezenta următoarele documente:

 • Act de identitate, original şi copie sau procură notarială (dacă este
  cazul);
 • O fotografie color ¾ pentru legitimaţie;
 • Aviz epidemiologic eliberat de către medicul de familie sau de către medicul campusului studenţesc, atunci când este cazul;
 • Cerere tip pentru parcare autoturism in campusul USV (după caz);
 • Alte documente (după caz).

Program cazări: 8:00 – 18:00
Pauză: 12:00 – 12:30