Select Page

Biroul de relații internaționale

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” are relaţii de colaborare cu universităţi similare de pe 5 continente şi din 32 de ţări. Relaţiile se bazează pe schimb de studenţi şi profesori, participări la manifestări ştiinţifice bilaterale, schimb de publicaţii etc.

Profesorii şi studenţii sunt implicaţi în zece proiecte Tempus, Copernicus şi Socrates.

Biroul de relaţii internaţionale

Misiune

Biroul de Relaţii Internaţionale are misiunea de a promova relaţiile şi imaginea Universităţii de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi pe plan internaţional, prin cooperarea cu universităţi şi instituţii din străinatate.

Pentru USV Iaşi integrarea academică europeană este o prioritate. Dupa 1990 relaţiile internaţionale ale universităţii s-au dezvoltat în mod deosebit. Activitatea didactică se desfasoara în sistemul de credite transferabile (ECTS). Se depun eforturi pentru compatibilizarea programelor de învăţământ cu programe similare ale ţărilor europene.

 

Obiective

  • încheierea de acorduri de colaborare externă;
  • participarea la programe de cercetare şi de formare profesională prin intermediul burselor în străinătate;
  • aderarea la programe de mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice;
  • oferirea de informaţii pentru studenţii străini şi pentru oaspeţii din străinatate ai Universităţii, care doresc să studieze la USV Iaşi sau să ne viziteze.

Acorduri bilaterale

Date de contact

Prorector cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi Relaţii internaţionale

Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Telefon: 0232 407.500
Tel/fax: 0232 407.413
GSM: 0740 237.924
e-mail: lmiron@uaiasi.ro

Departament Relații Internaționale
Director

Conf. Univ. Dr. Răzvan Nicolae MĂLĂNCUȘ
Telefon: 0232 407.376
E-mail: razvanmalancus@uaiasi.ro

Departament Relații Internaționale
Secretariat

Maria APREOTESEI
Telefon: 0232 407.367
e-mail: bri@uaiasi.ro