Select Page

Departamentul de pregătire a personalului didactic

Documente și structură

I. Formare inițială

Formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

Planuri de învăţământ 2023-2024

Fişe

II. Formare continuă

Evoluţia în cariera didactică prin obţinerea gradului didactic II şi a gradului didactic I

Programe

Legislație

Formare inițială

Formare continuă

Admitere DPPD 2024

Persoanele care nu au urmat cursurile DPPD în perioada studiilor de licenţă, se pot înscrie pentru a urma Nivelul I în anul universitar 2024/2025.

Persoanele care au absolvit Nivelul I se pot înscrie pentru a urma Nivelul II în anul universitar 2024/2025.

Sesiunea iunie-iulie 2024

Calendarul admiterii

Calendarul de înscriere şi admitere la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică – Nivelul I (iniţial) şi Nivelul II (aprofundare) – curs postuniversitar:

 • sesiunea iunie-iulie: 25 iunie – 12 iulie 2024. Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 iulie 2024.
 • sesiunea septembrie: 2-20 septembrie 2024. Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 septembrie 2024.

Înscriere

Dosarul se va depune la Departamentul de Cercetare / DPPD (Doamna Ancuţa MORARIU).

 

Documente necesare

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele menţionate în lista de mai jos pentru Nivelul I, respectiv Nivelul II. Dosarele incomplete nu vor fi acceptate.

Notă: candidaţii trebuie să aibă asupra lor şi documentele originale.

Pentru NIVELUL I:

 • Fişa de înscriere tip;
 • Diplomă de absolvire a facultăţii (adeverinţă de absolvire) – copie;
 • Supliment la diplomă (foaia matricolă) studii universitare de licenţă – copie;
 • Certificat de naştere – copie;
 • Certificat de căsătorie (doar pentru persoanele care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei) – copie;
 • Certificat medical, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la DPPD nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • Carte de identitate – copie;
 • Dovada achitării a jumătate din taxa de şcolarizare (1125 lei).
  Plata se poate face prin virament şi se trimite dovada plăţii sau direct, la casieria centrală a USV Iaşi;
 • Taxa de înscriere – 50 lei;
 • Dosar plic.

Pentru NIVELUL II:

 • Fişa de înscriere tip;
 • Diplomă de absolvire studii universitare de licenţă – copie;
 • Supliment la diplomă (foaia matricolă) studii universitare de licenţă – copie;
 • Diplomă de absolvire master (adeverinţă de student la master)* – copie;
 • Supliment la diplomă (foaia matricolă) studii universitare de master – copie;
 • Certificat de naştere – copie;
 • Certificat de căsătorie (doar pentru persoanele care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei) – copie;
 • Certificat de absolvire Nivel I (adeverinţă de absolvire) – copie;
 • Foaia matricolă – anexă la Certificatul de absolvire Nivelul I – copie;
 • Certificat medical, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la DPPD nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • Carte de identitate – copie;
 • Dovada achitării a jumătate din taxa de şcolarizare (875 lei).
  Plata se poate face prin virament şi se trimite dovada plăţii sau direct, la casieria centrală a USV Iaşi;
 • Taxa de înscriere – 50 lei;
 • Dosar plic.

*Absolvenţii de studii universitare de lungă durată se pot înscrie fără a avea master.

Taxe

Taxele se pot plăti direct la casieria centrală SAU se pot vira în contul universităţii:
Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi,
   Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3,
   CIF 4541840
   RO 44 TREZ 406 20F 330 500 XXXX
Contul este deschis la Trezoreria Iaşi.

Notă: Se va menţiona ce fel de taxă este (ex: DPPD Nivel I, taxa şcolarizare tranşa 1).

Relaţii suplimentare

Director DPPD
telefon: 0232 407.422
e-mail: olgutabrez@yahoo.com

Secretariat DPPD
telefon: 0232 407 396
e-mail: dppd@uaiasi.ro

Examene grade didactice

Date de contact

Director DPPD
Conf. dr. Carmen Olguța BREZULEANU
telefon: 0232 407.422
e-mail: olgutabrez@yahoo.com
Secretariat DPPD
Ancuţa MORARIU
telefon: 0232 407.396
e-mail: dppd@uaiasi.ro
Arhivă

Arhiva

Gradul II (Sesiunea August 2021)

Gradul I (seria 2021-2023)

Gradul II (Sesiunea August 2020)

Gradul I (seria 2020-2022)

Gradul II (Sesiunea August 2019)

Gradul II (Sesiunea August 2018)

Gradul I (seria 2018-2020)

Gradul I (seria 2017-2019)

Gradul I (seria 2016-2018)

Gradul I (seria 2015-2017)

Gradul I (seria 2014-2016)

Gradul I (seria 2013-2015)

Gradul I (seria 2012-2014)

Precizări:

 • Colocviul de admitere la gradul I se va desfăşura conform orarului afişat.
 • Candidaţii sunt rugaţi să prezinte la secretariatul prorectorat cererea de înscriere, înainte de susţinerea colocviului.
 • Taxa de înscriere este 250 lei şi se achită la casieria centrală a USAMV Iaşi, înainte de susţinerea colocviului.
 • Candidaţii vor prezenta la Secretariatul Prorectorat – USAMV Iaşi o adeverinţă în care va fi specificat noul loc de muncă, în cazul în care, până la susţinerea lucrării, sunt detaşaţi la altă unitate de învăţămînt.
 • Candidaţii sunt rugaţi să comunice la Secretariatul Prorectorat datele de contact (nr. telefon, e-mail).

Gradul II (sesiunea august 2016)

Gradul II (sesiunea august 2015)

Gradul II (sesiunea august 2014)

Gradul II (sesiunea august 2013)