Select Page

Comunicat de presă

Criteriile de admitere la Universitatea de Științele Vieții, pentru vara 2023

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) a stabilit condițiile și calendarul Admiterii pentru anul universitar 2023-2024, Metodologia specifică fiind aprobată în ultima ședință a Senatului instituției de învățământ superior. Astfel, admiterea candidaților la USV Iași se va realiza pe baza notelor obținute la probele de Bacalaureat (Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română – 50%, Nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului – 50 %). Numărul total de locuri solicitate Ministerului Educației de către USV Iași este de 992, dintre care peste 700 locuri sunt propuse a fi cu finanțare de la bugetul de stat.

Conform calendarului, în perioada 10 – 21 iulie 2023, se va desfășura înscrierea candidaților pentru Admiterea din sesiunea iulie 2023, la domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Biologie și Medicină veterinară.

În aceeași perioadă, 10 – 21 iulie 2023, se va desfășura înscrierea pentru Învățământul la Distanță (ID), la domeniile Agronomie, Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Horticultură și Zootehnie.

USV Iași a stabilit și perioada dedicată preînscrierilor, astfel între 02.05.2023 -30.06.2023 va fi deschisă platforma de preînscrieri on-line pentru toate programele de studii, iar cei care vor dori vor putea să folosească această facilitate.

USV Iași va oferi posibilitatea candidaților de a se înscrie și on-line, pe platforma http://admitere.uaiasi.ro, dar și la sediile facultăților.

În ceea ce privește studiile universitare de masterat, înscrierea candidaților se face online sau la sediul facultăților în perioada 26 iunie – 04 iulie 2023, iar pentru eventuala admitere din septembrie: 04 – 07 septembrie 2023.

Toate taxele aferente admiterii au rămas neschimbate, 150 lei taxa de înscriere, respectiv 100 lei taxa de înmatriculare.

Perioada de desfășurare a admiterii la Universitatea noastră a fost stabilită pentru luna iulie 2023, iar în eventualitatea neocupării locurilor alocate se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie. Înscrierea candidaților se face prin facilități on line sau la sediile facultăților. Comisia de admitere de la nivelul Universității va elabora un ghid pentru înscrierea on-line ce va fi postat pe site cu minimum două săptămâni înainte de începerea înscrierilor”, a declarat prof. univ. dr. Costel SAMUIL, prorector cu activitatea didactică.