Select Page

Comunicat de presă

La USV Iași, peste 1500 locuri la admiterea din iulie

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) oferă peste 1500 de locuri la admiterea din iulie 2023, atât pentru studii de licență cât și pentru masterat . Dacă absolvenții de liceu se pot înscrie la studiile de licență oferite de cele patru facultăți între 10 – 21 iulie, la masterat admiterea este prevăzută pentru perioada 26 iunie – 4 iulie 2023.

Numărul total de locuri aprobat de către Ministerului Educației pentru absolvenții de liceu este de 1064, dintre care 768 locuri sunt cu finanțare de la buget, iar 296 locuri sunt cu taxă. Mai precizăm faptul că 28 de locuri sunt prevăzute pentru absolvenții liceelor din mediul rural.

Conform calendarului, în perioada 10 – 21 iulie 2023, va avea loc înscrierea candidaților pentru admiterea din sesiunea iulie 2023 la domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Biologie și Medicină Veterinară. Trebuie menționat că înscrierea poate fi realizată atât online, la adresa http://admitere.uaiasi.ro/, cât și la sediul facultăților.

Foarte important de precizat este faptul că admiterea candidaților la USV Iași, se face pe baza notelor obținute la probele de Bacalaureat (Nota de la proba scrisă de Limba și literatura română – 50%, Nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului – 50%).

În aceeași perioadă, 10 – 21 iulie 2023, se va desfășura înscrierea pentru Învățământul la Distanță (ID), la domeniile Agronomie, Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Horticultură și Zootehnie.

Studenții noștri beneficiază de condiții excelente pentru pregătirea teoretică şi practică, săli de curs și amfiteatre modernizate; laboratoare, câmpuri experimentale, baze de practică proprii, laboratoare dotate cu aparatură de specialitate de ultimă generație, spital veterinar; bibliotecă dotată cu toate facilitățile pentru informare; atelierele de microproducție, amplasate într-o clădire modernă, care este dedicată specializărilor din cadrul Ingineriei produselor alimentare; campus studențesc în cea mai frumoasă zonă a Iașului; peste 1600 locuri de cazare; peste 30 la sută de studenți bursieri; parteneriate internaționale de colaborare cu universități similare din 32 de țări. Pe scurt, Universitatea asigură cele mai bune condiții, cu o infrastructură mai performantă ca niciodată ”, a declarat prof. univ. dr. Costel Samuil, prorector cu activitatea didactică.

Toate programele de studii organizate la USV Iași pot fi găsite aici:

Facultatea de Agricultură 

Facultatea de Horticultură 

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare 

Facultatea de Medicină Veterinară 

Mai multe detalii pe www.uaiasi.ro/admitere, https://www.facebook.com/uaiasi/. Informații se pot obține și prin telefon sau WhatsApp la numărul 0757 011416 sau pe e-mail, la adresa admitere@uaiasi.ro.

 

Departamentul de Promovare – Comunicare
USV Iași, 23.06.2023