Select Page

Comunicat de presă

La USV Iași, simpozion științific al studenților, cu premii în bani

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iași) recunoaște performanța și recompensează studenții pentru eforturile depuse în cercetare oferindu-le diplome, premii și posibilitatea publicării lucrărilor în reviste BDI.

În acest sens, în perioada 27-28 aprilie, va fi organizat Simpozionul Științific Studențesc 2023, pentru care au fost înscrise 118 lucrări ale studenților, masteranzilor, doctoranzilor USV Iași și de la universitățile partenere din Cluj, București, Timișoara și tineri de la Universitatea Agrară de Stat din Chișinău, Republica Moldova.

Manifestare cu tradiție la USV Iași, simpozionul se va desfășura on site, după o perioadă de trei ani când a avut loc on line, iar premiera acestei ediții constă în înscrierea la Simpozion a studenților Erasmus care studiază, timp de un semestru, la Facultatea de Medicină Veterinară a USV Iași. Mai exact, este vorba despre cinci studenți din Turcia, Italia, Spania și Egipt care s-au înscris cu lucrări științifice, la secțiunea Medicină Veterinară.

Menirea evenimentului este de a oferi studenților cadrul pentru prezentarea și dezbaterea lucrărilor ce conțin rezultatele științifice și tehnice obținute de către participanții de la cele trei cicluri de studii, pe parcursul pregătirii profesionale, precum și de a facilita colaborarea științifică și schimburile de idei între participanți. Cei prezenți la această manifestare vor fi stimulați pentru a li se dezvolta apetitul pentru cunoaștere, spiritul analitic și pentru implicarea lor în viața academică.

În cadrul simpozionului pot participa studenți înscriși la licență, master şi doctorat, în cadrul a cinci secțiuni: Agricultură, Horticultură, Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare, Medicină Veterinară și Școli Doctorale.

USV Iași va acorda premii pentru fiecare din cele cinci secțiuni, iar cele mai bune lucrări vor fi publicate în revistele USV Iași cotate B+. Vor fi premiate lucrările științifice care se vor evidenția prin originalitate, calitatea cercetărilor și modul de prezentare. Valoarea totală a premiilor ce vor recompensa eforturile studenților participanți depășește suma de 5000 lei.

Mai multe detalii: https://iuls.ro/evenimente/simpozionul-stiintific-studentesc-2023/    

Departamentul de Promovare – Comunicare
24 aprilie 2023