Select Page

Comunicat de presă

Proiect de peste 125 milioane lei depus de USV Iași spre finanțare, prin PNRR

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), în calitate de lider al consorțiului pentru învățământ dual AGRITECH, a depus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 15 – Educație, proiectul „CONSTRUIRE INFRASTRUCTURĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL – AGRITECH”. În cadrul acestui consorțiu, principalul partener este Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Prin crearea campusului profesional integrat USV Iași va răspunde uneia dintre cele mai mari provocări ale mediului economic: crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic preuniversitar și universitar. Campusul va fi construit la Ezăreni, în comuna Miroslava, județul Iași, pe terenul pus la dispoziția proiectului de către USV Iași.

Activitățile propuse prin proiect contribuie la creșterea calității și relevanței educației tehnice și inginerești, prin dezvoltarea unor programe de formare și specializare pentru elevi, studenți și cadre didactice. Dezvoltarea rutei duale este deosebit de importantă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord – Est deoarece va contribui la creșterea nivelului de educație, la dezvoltarea economică și va oferi oportunități educaționale și de carieră pentru tinerii din regiune, reducând astfel migrația și contribuind la dezvoltarea durabilă.

În condițiile creșterii intensității de utilizare a tehnologiei în multe activități economice, astfel de programe devin necesare pentru a asigura o mai bună corespondență între oferta de formare și economia reală, precum și pentru a asigura formarea practică pentru calificări avansate. Legăturile cu mediul economic și social vor deveni mai puternice prin investițiile în construcția campusului integrat pentru învățământul profesional și tehnic, prin accesul la o educație bazată pe inovare, creativitate și specializare inteligentă. Investițiile vor ajuta, de asemenea, firmele partenere și universitatea să își consolideze cadrele de formare profesională, precum și să ajute partenerii să își valorifice la maximum resursele. Viitorii lucrători, absolvenți sau persoane recalificate vor sprijini ecosistemele industriale regionale cu competențe aplicabile la tendințele în schimbare ale pieței muncii”, a declarat prof. univ. dr. Gerard Jităreanu, rectorul USV Iași.

Investiția totală pentru acest proiect depășește 125 milioane lei, va fi finanțată prin PNRR și face parte din portofoliul Centrului de Management Proiecte Majore din cadrul USV Iași.

De asemenea, mai trebuie precizat faptul că din consorțiul AGRITECH, condus de USV Iași, fac parte următorii parteneri:

 • Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi
 • Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” Miroslava
 • Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni
 • Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iași
 • Colegiul Tehnic „Ion Creangă”
 • Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”
 • Municipiul Iași
 • Municipiul Fălticeni
 • Orașul Târgu-Neamț
 • Comuna Miroslava
 • C. INTERAGROALIMENT S.R.L.
 • C. AGRITEHNICA SERVICE S.R.L.
 • C. AGROPAN IMPEX S.R.L.
 • C. DICOR LAND S.R.L.
 • C. RAM S.R.L.