Select Page

Comunicat de presă

USV Iași prezentă la inițierea schimburilor academice cu universități din Vietnam

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) a fost reprezentată de Prof. univ. dr. Vasile Stoleru, prorector cu activitățile sociale și Conf. univ. dr. Denis Țopa, decanul Facultății de Agricultură la semnarea Acordului de înfrățire a Municipiului Iași cu orașul Hue, din Vietnam.

În perioada 9 – 12 februarie 2023 este programată, la lași, vizita Excelenței Sale, domnul Do Duc Thanh, Ambasador al Republicii Socialiste Vietnam alături de o delegație de șase oficiali vietnamezi, condusă de Primarul oraşului Hue, ocazie cu care reprezentanții Municipiul laşi au semnat un Acord de înfrățire, astăzi, 10 februarie 2023. Datorită interesului părții vietnameze pentru inițierea unor schimburi academice și noi colaborări culturale și universitare, în Sala Pogor (Sala de ceremonii) a Primăriei Municipiului laşi au fost invitați să participe reprezentanți ai tuturor universităților de stat din Iași.

„Suntem onorați să participăm, la invitația domului Primar al Municipiului Iași, la această întâlnire de semnare a Acordului de înfrățire prin care se dorește consolidarea relațiilor culturale, economice și educaționale și promovarea cunoașterii reciproce a celor două orașe. Universitatea este deschisă atât pentru schimburi culturale cu studenții, pe diferite paliere, atât pe zona academică cât și pe cea de cercetare”, a punctat Prof. univ. dr. Vasile Stoleru, prorector cu activitățile sociale la USV Iași.

La capitolul relații internaționale, USV Iași are colabărări cu universităţi din domeniile științelor vieții, de pe cinci continente și din 39 de ţări. Relaţiile se bazează pe schimb de studenţi şi profesori, participări la manifestări ştiinţifice, contracte de cercetare etc.