Select Page

Comunicat de presă

Workshop pe tema cercetării și inovării la USV Iași

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) a organizat, astăzi, 17 februarie 2023, primul workshop de tip atelier, în cadrul proiectului PROINVENT, unde, alături de experții din proiect, au participat coordonatori de doctorat și membrii grupului țintă. Tema workshop-ului „Cercetare și Inovare la Universitatea pentru Științele Vieții din Iași” a făcut posibilă susținerea a o serie de prelegeri, dintre care amintim „Studiu de caz asupra redactării proiectelor de cercetare aplicativă. Importanța selecției genomice în bioeconomie” – Iulian GABUR, Conf. univ. dr., cercetător postdoctorand USV Iași, „Cercetări inovative în cadrul USV Iași – Elena Cristina SCUTARAȘU, Asist. univ. dr., cercetător postdoctorand și „Prezentarea rezultatelor cercetării Modificări în structura comunității microbiene din sol influențate de practicile de management agricol” – Andrei GAFENCU, Asist. univ. dr., cercetător postdoctorand USV.

Tot în cadrul workshop-ului, au fost prezentate rezultatele preliminare obținute de doctoranzii universității ieșene.

USV Iași este parteneră în proiectul Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență (PROINVENT), în care beneficiar este Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, alături de mai multe instituții de învățământ superior din România.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Proiectul se va finaliza în luna decembrie a acestui an, valoarea totală eligibilă: 5.691.841,00 lei. Grupul-țintă al USV Iași este format din nouă studenți doctoranzi și trei cercetători postdoctorali (selectați în două etape).

PROINVENT este cofinanțat din Fondul Social European prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 6 – Educație și competențe; Prioritatea de investiții – 10.iv – îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie; apel de proiecte POCU/993/6/13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”.