Select Page

Candidaturi depuse pentru alegerea membrilor în consiliul Şcolilor doctorale şi în Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD)

Candidaturi depuse pentru alegerea membrilor în consiliul Şcolilor doctorale şi în Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD)
Şcoala doctorală/CSUD Numele şi prenumele candidatului Curriculum vitae
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti (SDSI) BREZULEANU Stejărel CV
PASCAL Constantin CV
Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară (SDMV) SOLCAN Gheorghe CV
VULPE Vasile CV
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) COTEA Valeriu CV
ROTARU Liliana CV
SĂVUŢA Gheorghe CV