Select Page

Clusterul Regional de Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic în Agricultură şi Siguranţă Alimentară (CITTASA)

În luna Ianuarie 2016 a fost înfiinţat primul Cluster Regional de Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic în Agricultură şi Siguranţă Alimentară (CITTASA) din regiunea de Est.

Clusterul Regional CITTASA s-a constituit şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile O.G. nr. 26/2000, având sediul principal în clădirea aparţinând Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.

Membrii fondatori ai Clusterului Regional CITTASA sunt:

  • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, reprezentată de domnul Prof.univ.dr. Vasile Vîntu, în funcţia de Rector,
  • Societatea Agricola Internaţional Bacău, reprezentată de domnul Ec. Grigore Horoi, în funcţia de Preşedinte,
  • Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Agricultură Secuieni, reprezentată de doamna Dr. ing. Elena Trotuş, în funcţia de Director general,
  • Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, reprezentată de domnul Dr. ing. Gelu Corneanu, în funcţia de Director general,
  • Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu, reprezentată de domnul Prof.univ.dr. Şteofil Creangă, în funcţia de Director,
  • Societatea Agropan Impex SRL, reprezentată de domnul Ing. Ştefan Holicov, în funcţia de Director general,
  • Societatea Agricolă ASTRA Trifeşti, reprezentată de domnul Ing. Vasile Lungu, în funcţia de Director general,
  • Societatea Agricola 96, SA, Ţigănaşi, reprezentată de domnul Ing. Aurel Placinschi, în funcţia de Director general.

Scopul înfiinţării Clusterului Regional CITTASA este de a sprijini creşterea competitivităţii ştiinţifice a membrilor săi şi a Regiunii Nord Est în domeniul vizat, prin dezvoltarea unui cadru de cooperare bazat pe diversificarea şi optimizarea cercetării, ce are în vedere ameliorarea eficienţei, calităţii, productivităţii şi vizibilităţii membrilor acestui cluster.

Obiectivele ştiinţifice ale CITTASA vizează iniţierea şi dezvoltarea de studii şi cercetări in vivo şi in vitro, fundamentale şi aplicative, care urmăresc aspecte referitoare la creşterea şi dezvoltarea plantelor şi animalelor, industrializarea şi procesarea producţiilor obţinute, precum şi asigurarea calităţii alimentare.

Îndeplinirea acestor obiective ale CITTASA se va realiza prin numeroase activităţi care vor avea ca finalitate crearea şi dezvoltarea unor platforme de cercetare în domeniul agricol, horticol, zootehnic şi veterinar, participarea la evenimente cu scopul informării şi diseminării rezultatelor cercetării la nivel naţional şi internaţional (târguri, expoziţii), iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte, precum şi a încheierii unor parteneriate, care să sporească vizibilitatea clusterului pe plan local, regional, naţional şi internaţional.

Contact

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi
E-mail: rectorat@uaiasi.ro 
Telefon: 0232 407.391
Fax: 0232 260.650