Select Page

Date de contact

Date de contact Prof dr. Liviu-Dan MIRON Prorector cu cercetarea ştiinţifică şi relaţiile internaţionale Tel: 0232 407.413 | Fax: 0232 260.650lmiron@uaiasi.ro Prof dr. Lucia Carmen TRINCĂ Director al Departamentului de Cercetare Curriculum VitaeTel: 0232 407.547 |...

Organizarea și structura DCS

Organizarea și structura DCS Organigrama şi structura Departamentului de Cercetare  Organigrama activităţii de cercetare  Structura Departamentului de Cercetare Ştiinţifică Regulamente, Decizii, Hotărâri  Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului de...

Rezultatele cercetării

Rezultatele cercetării Lucrări ISI  Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI - 2020 Istoric (lucrări ISI din anii anteriori) Istoric (lucrări ISI din anii anteriori)   Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI – 2019 Lucrări...

Proiecte finalizate

Proiecte finalizate 1. Proiecte finanţate de la bugetul de stat 1.1. Proiecte CEEX 1.1. Proiecte CEEX   BIOPAJDUR(Cercetări privind valoarea agronomică şi alimentară a principalelor ecosisteme praticole din România, în condiţiile gestionării durabile şi...

Proiecte în derulare

Proiecte în derulare I. Proiecte finanţate de la bugetul de stat PN-III-PCCDI 14 PCCDI-2017-0850 – Agricultura pentru mâine – asigurarea sustenabilităţii mediului prin creşterea competitivităţii ameliorării pentru agricultura ecologică 60 PCCDI-2017-0239 –...